BETALOV,s.r.o. Poľovnícke potreby, e-shop

Názov spol.:BETALOV, s.r.o.
Sídlo firmy:Hollého 1854/9, Šaľa 927 01
E-mail:info@betalov.sk
Telefón:+421/ 31 770 89 66
Web: betalovpolovnickepotreby.bizref.sk
IČO:36554855
DIČ:2021749653
IČ DPH:SK2021749653
Zapísaná na Trnava, odd. Sro, vl.č.16363/T
Otvoriť mapu v novom okne

Zbrane

Zbrane