DEAK Consulting - účtovníctvo, dane, mzdy a personalistika -Šaľa

Názov spol.:Beáta Deáková DEAK Consulting
Sídlo firmy:Sadová 2054/7, Šaľa 927 01
E-mail:dc@deakconsult.sk
Telefón:031 771 32 14
Web: deakconsult.bizref.sk
IČO:41843011
DIČ:1034519057
IČ DPH:SK 1034519057
O.U. Šaľa Číslo živ. reg: 450-8514
Otvoriť mapu v novom okne

Osvedčenie

Osvedčenie