DEAK Consulting - účtovníctvo, dane, mzdy a personalistika -Šaľa

Názov spol.:Beáta Deáková DEAK Consulting
Sídlo firmy:Sadová 2054/7, Šaľa 927 01
E-mail:dc@deakconsult.sk
Telefón:031 771 32 14
Web: deakconsult.bizref.sk
IČO:41843011
DIČ:1034519057
IČ DPH:SK 1034519057
O.U. Šaľa Číslo živ. reg: 450-8514
Otvoriť mapu v novom okne


Sídlo kancelárie

Naše kancelárie

Navštívte nás

Pondelok7:30 - 15:30
Utorok7:30 - 17:00
Streda7:30 - 17:00
Štvrtok7:30 - 17:00
Piatok7:30 - 17:00
Sobota8:00 - 12:00

Daňový kalendár

Poskytujeme

► komplexné vedenie a spracovanie jednoduchého účtovníctva a podvojného účtovníctva so zárukou za správnosť účtovníctva, vyhotovených výkazov predkladaných správcovi, v súlade so zákonom  o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov

► vedenie a spracovanie dane z pridanej hodnoty

► vedenie a spracovanie mzdovej a personálnej agendy

► rekonštruovanie účtovníctva

 

Profesionálne služby

Vedenie účtovníctva

Ďalšie služby

► daňové a ekonomické poradenstvo

► spracovanie rozpočtov a finančných plánov
►  spracovanie a zatriedenie účtovných podkladov – došlé  a odoslané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady, cestovné príkazy a pod.

► evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku

► príprava a zhotovenie účtovnej závierky

►  vypracovanie výkazov pre štatistický úrad

Mzdy a personalistika

Účtovník profesionál

Účtovník profesionál

Daňový špecialista

Osvedčenie