Revízie technických zariadení - BOZP, poradenská činnosť Trnava

Názov spol.:Revízie technických zariadení, BOZP Trnava
Sídlo firmy:Trnava 1, Trnava 917 01
E-mail:eva.olleova@bizref.sk
Telefón:0
Web: tato domena je na predaj
IČO:xxx
DIČ:xxx
IČ DPH:xxxx
Otvoriť mapu v novom okne


Naše služby - PZS, OPP, BOZP, Poradensto ochrany životného prostredia

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

 

• vstupný audit: zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami

• kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík

• poradenstvo pri plánovaní a organizácii práce z hľadiska ochrany zdravia

• návrhy systému preventívnych lekárskych prehliadok
•prevádzkové poriadky pre prácu s rizikovými faktormi
•školenia prvej pomoci
•vypracovanie traumatologického plánu

Viac informácií

VTZ tlakové

VTZ plynové

VTZ elektrické

VTZ zdvíhacie

Vyhradené elektrické zariadenia

- Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zariadení elektrických bez obmedzenia napätia aj pre objekty s nebezpečenstvom výbuchu vrátane bleskozvodov

- Opravy, údržba a rekonštrukcie, realizácia komplexného auditu VTZ, zastupovanie pri kolaudácii, vypracovanie harmonogramov a evidencií VTZ

- Prebratie komplexnej starostlivosti o elektrické zariadenia

- Výchova a vzdelávanie- činnosť na VTZ elektrickom

Tlakové a plynové zariadenia

- Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zariadení:  plynových skupín A a B, tlakových (kotly, tlakové nádoby, potrubné vedenia...)

- Realizácia komplexného auditu plynových a tlakových zariadení

- Zastupovanie pri kolaudácii, vypracovanie harmonogramov a evidencií VTZ

- prebratie komplexnej starostlivosti o plynové a tlakové zariadenia, výchova a vzdelávanie.

Revízie

- Vyhradené technické zariadenia ZDVÍHACIE SKUPINY A

- Vyhradené technické zariadenia TLAKOVÉ SKUPINY A písm. a)

- Vyhradené technické zariadenia PLYNOVÉ

- Vyhradené technické zariadenia ELEKTRICKÉ

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Naše služby

- Bezpečnostno Technické Služby

- Ochrana pred požiarmi : preventívne protipožiarne prehliadky

- Výchova a vzdelávanie: oboznámenie zamestnancov z BOZP a OPP

- Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Ponúkame Vám

- bezpečnostné tabuľky 

- výstražné samolepiace pásky

- lekárničky, náplne do  lekárničiek

- ostatný tovar súvisiaci  s BOZP a OPP

- a mnohé iné...

Sledujte nás na facebooku

Napíšte nám

Naše služby - PZS, OPP, BOZP, Poradensto ochrany životného prostredia

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

 

• vstupný audit: zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami

• kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík

• poradenstvo pri plánovaní a organizácii práce z hľadiska ochrany zdravia

• návrhy systému preventívnych lekárskych prehliadok
•prevádzkové poriadky pre prácu s rizikovými faktormi
•školenia prvej pomoci
•vypracovanie traumatologického plánu

Viac informácií

VTZ tlakové

VTZ plynové

VTZ elektrické

VTZ zdvíhacie

Vyhradené elektrické zariadenia

- Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zariadení elektrických bez obmedzenia napätia aj pre objekty s nebezpečenstvom výbuchu vrátane bleskozvodov

- Opravy, údržba a rekonštrukcie, realizácia komplexného auditu VTZ, zastupovanie pri kolaudácii, vypracovanie harmonogramov a evidencií VTZ

- Prebratie komplexnej starostlivosti o elektrické zariadenia

- Výchova a vzdelávanie- činnosť na VTZ elektrickom

Tlakové a plynové zariadenia

- Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zariadení:  plynových skupín A a B, tlakových (kotly, tlakové nádoby, potrubné vedenia...)

- Realizácia komplexného auditu plynových a tlakových zariadení

- Zastupovanie pri kolaudácii, vypracovanie harmonogramov a evidencií VTZ

- prebratie komplexnej starostlivosti o plynové a tlakové zariadenia, výchova a vzdelávanie.

Revízie

- Vyhradené technické zariadenia ZDVÍHACIE SKUPINY A

- Vyhradené technické zariadenia TLAKOVÉ SKUPINY A písm. a)

- Vyhradené technické zariadenia PLYNOVÉ

- Vyhradené technické zariadenia ELEKTRICKÉ

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Naše služby

- Bezpečnostno Technické Služby

- Ochrana pred požiarmi : preventívne protipožiarne prehliadky

- Výchova a vzdelávanie: oboznámenie zamestnancov z BOZP a OPP

- Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Ponúkame Vám

- bezpečnostné tabuľky 

- výstražné samolepiace pásky

- lekárničky, náplne do  lekárničiek

- ostatný tovar súvisiaci  s BOZP a OPP

- a mnohé iné...

Sledujte nás na facebooku

Napíšte nám

-->