Atletický Klub Šurany

Názov spol.:Atletický klub Šurany
Sídlo firmy:M.R.Štefánika 26, Šurany 942 01
E-mail:malik@atletikasvk.sk
Telefón:0908 467 761
Web: aksurany.bizref.sk
IČO:31827714
DIČ:2021601307
Zapísaný v registri obč. združení na MV SR pod č. VS/1-900/90-2531
Otvoriť mapu v novom okne

Aktuality


Majstrovstvá – ZsAZ mladších žiakov, Trenčín 27.9.2020. Michala Mitúchová – Majsterka ZsAZ mladších žiačok.

Majstrovstvá ZsAZ mladších žiakov sa uskutočnili v Trenčíne. Michala Mitúchová v skoku do výšky výkonom 1,50m si vytvorila osobný rekord a vybojovala 1. miesto. V skoku do diaľky výkonom 4,09m si vytvorila osobný rekord a obsadila 10.miesto. Ivana Jaššová v hode kriketovou loptičkou výkonom 32,09m si vytvorila osobný rekord a obsadila 8.miesto. V behu na 60m dosiahla výkon 9,48. čo je nový osobný rekord. Romana Laurová v skoku do diaľky dosiahla výkon 3,22m, v behu na 600m dosiahla výkon 2:23,25min a v hode loptičkou dosiahla výkon 19,26m. Timotej Procházka v skoku do diaľky výkonom 3,54m si vytvoril osobný rekord a umiestnil sa na 8.mieste. V behu na 60m dosiahol výkon 10,40.


3. kolo M – ZsAZ dorastencov, Trnava 26.9.2020.

3.kolo ZsAZ súťaže dorastencov sa uskutočnilo v Trnave. Juraj Prusák v skoku do výšky výkonom 1,80m si vytvoril osobný rekord a obsadil 2.miesto, v trojskoku výkonom 12,00m obsadil 3.miesto. V skoku do výšky Adam Lacko výkonom 1,65m obsadil 6. miesto a v skoku do diaľky výkonom 5,23m obsadil 5.miesto. Vanda Procházková v hode diskom výkonom 25,86m si vytvorila osobný rekord a obsadila 5.miesto, vo vrhu guľou výkonom 7,36m obsadila 10.miesto.


Majstrovstvá SR žiakov, Trnava 19.-20.9.2020.

Majstrovstvá SR žiakov sa uskutočnili v Trnave V kategórii žiakov Adam Lacko v skoku do výšky výkonom 1,65m obsadil 4. miesto. Nina Vojteková v hode diskom výkonom 18,09m obsadila 15. miesto.


Majstrovstvá SR juniorov, Trnava 19.-20.9.2020.

Majstrovstvá SR juniorov sa uskutočnili v Trnave V kategórii juniorov Samuel Zeleňák v hode 800g oštepom výkonom 44,20m obsadil 6. miesto.


3. kolo M – ZsAZ staršieho žiactva, Skalica 13.9.2020.

3.kolo ZsAZ súťaže staršieho žiactva sa uskutočnilo v Skalici. V skoku do výšky Adam Lacko výkonom 1,70m si vytvoril osobný rekord a obsadil 1. miesto a v skoku do diaľky výkonom 5,35m si vytvoril osobný rekord a obsadil 2.miesto. Nina Vojteková v hode diskom výkonom 16,43m obsadila 4.miesto a vo vrhu guľou výkonom 6,89m obsadila 13.miesto.


3. kolo M – ZsAZ najmladšieho žiactva, Skalica 13.9.2020.

3.kolo ZsAZ súťaže najmladšieho žiactva sa uskutočnilo v Skalici. Vo vrhu 2kg guľou Adam Müller výkonom 7,30m si vytvoril osobný rekord a obsadil 3.miesto a v hode kriketovou loptičkou výkonom 21,56m obsadil 19.miesto. Radmila Dvořáková v behu na 60m výkonom 10,40 obsadila 41.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,10m si vytvorila osobný rekord a obsadila 36. miesto.


Majstrovstvá SR dorastencov, Bratislava 5.-6.9.2020.

Majstrovstvá SR dorastencov sa uskutočnili v Bratislave. Juraj Prusák v trojskoku výkonom 12,01m obsadil 4.miesto, v skoku do diaľky výkonom 5,95m obsadil 6.miesto a v skoku do výšky výkonom 1,70m obsadil 8.miesto. Matej Hozlár v trojskoku výkonom 11,94m obsadil 5.miesto a v skoku do diaľky výkonom 5,86m obsadil 8.miesto. Marián Dvořák v hode 700g oštepom výkonom 36,74m obsadil 7.miesto a vo vrhu guľou výkonom 9,80m obsadil 12.miesto.


Majstrovstvá SR mužov do 23 rokov, Bratislava 5.-6.9.2020.

Majstrovstvá SR mužov do 23 rokov sa uskutočnili v Bratislave. Samuel Zeleňák v hode 800g oštepom výkonom 45,94m si vytvoril osobný rekord a obsadil 4.miesto.


Majstrovstvá – ZsAZ dorastencov, Trnava 1.9.2020. AK Šurany vybojoval 7 medailových umiestnení.

Majstrovstvá ZsAZ dorastencov sa uskutočnilo v Trnave. Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,83m obsadil 2.miesto a v trojskoku výkonom 11,74m obsadil 3.miesto. Juraj Prusák výkonom 1,65m obsadil 3.miesto, v skoku do diaľky výkonom 5,70m obsadil 3.miesto a v trojskoku výkonom 12,07m obsadil 2.miesto. Marián Dvořák v hode 700g oštepom výkonom 34,93m obsadil 3.miesto a vo vrhu guľou výkonom 9,26m obsadil 4.miesto. Medzi dorastenkami Lucia Magulová v trojskoku výkonom 9,34m obsadila 4.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,30m obsadila 7.miesto. Vanda Procházková v hode diskom výkonom 24,24 obsadila 5.miesto a vo vrhu guľou výkonom 7,67m obsadila 8. miesto. Medzi juniormi Samuel Zeleňák v hode 800g oštepom výkonom 43,13m obsadil 1.miesto a vytvoril si osobný rekord.


Majstrovstvá – ZsAZ starších žiakov Trnava 1.9.2020. AK Šurany vybojoval 2 medailové umiestnenia.

Majstrovstvá ZsAZ žiakov sa uskutočnili v Trnave. Adam Lacko v skoku do výšky výkonom 1,50m obsadil 1.miesto a v skoku do diaľky výkonom 5,23m obsadil 2.miesto. Simona Vrbová vo vrhu guľou dosiahla výkon 7,93 m a obsadila 7. miesto a v hode diskom výkonom 18,69m obsadila 5. miesto. Nina Vojteková vo vrhu guľou dosiahla výkon 6,90 m a obsadila 9. miesto a v hode diskom výkonom 17,07m obsadila 6. miesto.


3. kolo M – ZsAZ mladšieho žiactva Trnava 29.8.2020.

3.kolo ZsAZ súťaže mladšieho žiactva sa uskutočnilo v Trnave. V skoku do výšky Michala Mitúchová výkonom 1,45m si vytvorila osobný rekord a vybojovala 1.miesto. V behu na 60m prek. dosiahla čas 11,98sek. a obsadila 13.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,68m obsadila 16. miesto. Ivana Jaššová v hode loptičkou výkonom 27,81m obsadila 11. miesto a v behu na 60m výkonom 9,69 obsadila 31. miesto.


Majstrovstvá SR veteránov – Dubnica nad Váhom 18.7.2020.

V Dubnici nad Váhom sa konali Majstrovstvá Slovenska veteránov. Ivan Móča v skoku do diaľky výkonom 5,14m obsadil 3.miesto a v prepočte podľa veteránskych tabuliek 6.miesto.


2. kolo M – ZsAZ dorastencov Trnava 4.7.2020.

2.kolo ZsAZ súťaže dorastencov sa uskutočnilo v Trnave. Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 6,20m obsadil 1. miesto a v behu na 200m výkonom 24,10 obsadil 9.miesto. Juraj Prusák v skoku do výšky výkonom 1,75m obsadil 2.miesto, v skoku do diaľky výkonom 5,80m obsadil 2.miesto a v behu na 200m výkonom 25,55 obsadil 15.miesto. Marián Dvořák v hode oštepom výkonom 35,33m obsadil 5.miesto a vo vrhu guľou výkonom 10,13m obsadil 7.miesto. V skoku do výšky Adam Lacko výkonom 1,65m obsadil 4. miesto a v skoku do diaľky výkonom 5,07m obsadil 16.miesto. Lucia Magulová v behu na 100m výkonom 14,02 obsadila 16.miesto a v behu na 200m výkonom 29,05m obsadila 15.miesto. Vanda Procházková v hode diskom výkonom 23,76m obsadila 7.miesto a vo vrhu guľou výkonom 8,15m obsadila 14.miesto


1. kolo M – ZsAZ dorastencov Skalica 28.6.2020.

1.kolo ZsAZ súťaže dorastencov sa uskutočnilo v Skalici. Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 6,05m obsadil 1. miesto, v trojskoku výkonom 11,96 obsadil 2.miesto a v behu na 100m výkonom 12,09 obsadil 8.miesto. Juraj Prusák v trojskoku výkonom 11,40m obsadil 4.miesto a v skoku do výšky výkonom 1,55m obsadil 4.miesto. Marián Dvořák v hode oštepom výkonom 34,95m obsadil 5.miesto a vo vrhu guľou výkonom 11,05m obsadil 6.miesto. Lucia Magulová v trojskoku výkonom 9,34m obsadila 4.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,15m obsadila 14.miesto. Vanda Procházková v hode diskom výkonom 24,41m obsadila 6.miesto a vo vrhu guľou výkonom 8,47m obsadila 15.miesto.


1. kolo M – ZsAZ mladšieho žiactva Skalica 28.6.2020.

1.kolo ZsAZ súťaže mladšieho žiactva sa uskutočnilo v Skalici. V skoku do výšky Michala Mitúchová výkonom 1,30m vybojovala 8.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,86m obsadila 14. miesto. Nelly Jana Morongová v skoku do výšky výkonom 1,20m obsadila 16.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,43m obsadila 28.miesto. Timotej Procházka v skoku do diaľky výkonom 3,07m obsadil 14.miesto a v behu na 150m výkonom 28,90 obsadil 36.miesto.


2. kolo M – ZsAZ najmladšieho žiactva Trenčín 27.6.2020.

2.kolo ZsAZ súťaže najmladšieho žiactva sa uskutočnilo v Trenčíne. Vo vrhu 2kg guľou Adam Müller výkonom 6,90m obsadil 4.miesto a v skoku do diaľky výkonom 2,61m obsadil 27.miesto. Radmila Dvořáková v behu na 150m výkonom 28,49 obsadila 37.miesto a v skoku do diaľky výkonom 2,97m obsadila 31. miesto


2. kolo M – ZsAZ staršieho žiactva Trenčín 27.6.2020.

2.kolo ZsAZ súťaže staršieho žiactva sa uskutočnilo v Trenčíne. V skoku do výšky Adam Lacko výkonom 1,66m si vytvoril osobný rekord a obsadil 1. miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,79m obsadil 8.miesto. Lea Jakubíková v skoku do diaľky výkonom 4,89m vybojovala 3.miesto a v behu na 60m výkonom 9,07 obsadila 16.miesto. Simona Vrbová v hode diskom výkonom 20,45m obsadila 3.miesto a vo vrhu guľou výkonom 8,82m obsadila 6.miesto. Nina Vojteková v hode diskom výkonom 18,20m obsadila 6.miesto a vo vrhu guľou výkonom 6,66m obsadila 13.miesto.


1. kolo M – ZsAZ najmladšieho žiactva Trenčín 20.6.2020.

1.kolo ZsAZ súťaže najmladšieho žiactva sa uskutočnilo v Trenčíne. Vo vrhu 2kg guľou Adam Müller výkonom 6,10m obsadil 5.miesto a v skoku do diaľky výkonom 2,46m obsadil 30.miesto. Sofia Danielová v behu na 60m prek. výkonom 13,48 obsadila 4.miesto, v behu na 150m výkonom 25,91 obsadila 14.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,20m obsadila 22.miesto. Radmila Dvořáková v behu na 150m výkonom 28,78 obsadila 30.miesto a v skoku do diaľky výkonom 2,77m obsadila 41. miesto


1. kolo M – ZsAZ staršieho žiactva Trenčín 20.6.2020.

1.kolo ZsAZ súťaže staršieho žiactva sa uskutočnilo v Trenčíne. V behu na 800m Martin Villem výkonom 2:20,49 min. obsadil 4.miesto a v behu na 150m výkonom 19,55 obsadil 13. miesto. V skoku do výšky Michala Mitúchová výkonom 1,35m vybojovala 8.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,52m obsadila 16. miesto


Majstrovstvá SAZ juniorov v hale – Bratislava 7.3.2020.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ juniorov v hale. Matej Hozlár v skoku do diaľky osobným rekordom 6,08m obsadil 4.miesto a v behu na 800m časom 2:22,66 min. obsadil 10.miesto. Odchovanec oddielu Lukáš Straška, teraz člen DUKLA B. Bystrica výkonom 6,53m v skoku do diaľky obsadil 2.miesto.


Majstrovstvá SAZ dorastencov 1.3.2020 v Bratislave

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ dorastencov v hale. Juraj Prusák v skoku do výšky dosiahol výkon 1,70m a obsadil 6. miesto. Matej Hozlár v behu na 800m časom 2:20,60min. obsadil 10.miesto. Marián Dvořák vo vrhu 5kg guľou výkonom 9,79 m obsadil 12.miesto.


Majstrovstvá ZsAZ mladších a najmladších žiakov v hale – Bratislava 15.2.2020.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá ZsAZ v hale. V kategórii najmladších žiačok Sofia Danielová v behu 60 m prek. výkonom 12,97 obsadila 6.miesto a v skok do diaľky z miesta odrazu výkonom 3,75m obsadila 7.miesto. V kategórii mladších žiačok Nely Jana Morongová vo vrhu 3kg guľou výkonom 5,35m obsadila 11.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,00m obsadila 41.miesto.


Majstrovstvá AZB dorastencov v hale – Bratislava 9.2.2020.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá AZB v hale. V kategórii dorastencov Matej Hozlár v behu na 800m výkonom 2:16,28min. obsadil 1.miesto.


Olympijské nádeje V4 – Bratislava 25.1.2019.

V hale ELÁN v Bratislave sa uskutočnil atletický míting Olympijské nádeje V4. V kategórii dorastencov Marián Dvořák vo vrhu 5 kg guľou výkonom 9,91m obsadil 8.miesto. Matej Hozlár v behu na 1500m výkonom 4:47,94 min. obsadil 8.miesto.


Majstrovstvá ZsAZ dorastencov v hale – Bratislava 18.1.2020

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá ZsAZ v hale. V kategórii dorastencov Matej Hozlár v behu na 800m výkonom 2:15,33min. obsadil 3.miesto. Juraj Prusák v skoku do výšky výkonom 1,65m obsadil 4.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,54m obsadil 6.miesto. Marián Dvořák vo vrhu 5 kg guľou výkonom 9,63m obsadil 5.miesto.


Vianočná latka – Nitra 10.12.2019.

Na Vianočnej latke v Nitre v skoku do výšky Juraj Prusák výkonom 1,65 m v kategórii žiakov obsadil 3.miesto a Marián Dvořák výkonom 1,40m obsadil 4.miesto. V skoku do diaľky žiakov Marián Dvořák výkonom 4,92m obsadil 3.miesto.