Atletický Klub Šurany

Názov spol.:Atletický klub Šurany
Sídlo firmy:M.R.Štefánika 26, Šurany 942 01
E-mail:malik@atletikasvk.sk
Telefón:0908 467 761
Web: aksurany.bizref.sk
IČO:31827713
DIČ:2021601307
Zapísaný v registri obč. združení na MV SR pod č. VS/1-900/90-6893-1
Otvoriť mapu v novom okne

Aktuality


Finále atletickej ligy mužov a žien, Banská Bystrica 15.9.2015.

Vo finále atletickej ligy mužov a žien Erik Kliment v trojskoku osadil 5.miesto a v skoku do diaľky obsadil 7.miesto. Denisa Hučíková v skoku do diaľky obsadila 9.miesto.