Atletický Klub Šurany

Názov spol.:Atletický klub Šurany
Sídlo firmy:M.R.Štefánika 26, Šurany 942 01
E-mail:malik@atletikasvk.sk
Telefón:0908 467 761
Web: aksurany.bizref.sk
IČO:31827714
DIČ:2021601307
Zapísaný v registri obč. združení na MV SR pod č. VS/1-900/90-2531
Otvoriť mapu v novom okne

Aktuality


4. kolo M – ZsAZ staršieho a najmladšieho žiactva Nitra 5.9.2015

V 4.kole ZsAZ súťaže staršieho a najmladšieho žiactva v kategórii starších žiačok obsadila Lucia Slobodníková obsadila 1.miesto v hode diskom výkonom 24,97m, v hode kladivom výkonom 27,88m obsadila 3.miesto a vo vrhu guľou 8.miesto výkonom 8,67m. Sabína Hádeková obsadila v hode oštepom výkonom 31,97m 2.miesto, v behu na 100m prekážok obsadila 9.miesto a v skoku do diaľky 11.miesto. Mentel Lukáš vo vrhu guľou obsadil 8. miesto výkonom 8,52m a v hode diskom 7.miesto výkonom 25,40m. Monika Keméňová štartovala v behu na 60m a v skoku do diaľky. V kategórii najmladších žiakov Adam Lacko v skoku do výšky obsadil po rozoskakovaní výkonom 116cm 1.miesto, v skoku do diaľky skočil 348cm a obsadil 4.miesto a štartoval v behu na 60m. Marián Dvořák vo vrhu guľou výkonom 8,05m obsadil 3.miesto a v hode loptičkou výkonom 34,41m obsadil 7.miesto.