Atletický Klub Šurany

Názov spol.:Atletický klub Šurany
Sídlo firmy:M.R.Štefánika 26, Šurany 942 01
E-mail:malik@atletikasvk.sk
Telefón:0908 467 761
Web: aksurany.bizref.sk
IČO:31827713
DIČ:2021601307
Zapísaný v registri obč. združení na MV SR pod č. VS/1-900/90-6893-1
Otvoriť mapu v novom okne

Aktuality


Majstrovstvá SAZ mužov a žien – Banská Bystrica 1.-2.8.2015.

V Banskej Bystrici sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ mužov a žien. V skoku do diaľky výkonom 614 cm obsadil 7. miesto.