Atletický Klub Šurany

Názov spol.:Atletický klub Šurany
Sídlo firmy:M.R.Štefánika 26, Šurany 942 01
E-mail:malik@atletikasvk.sk
Telefón:0908 467 761
Web: aksurany.bizref.sk
IČO:31827713
DIČ:2021601307
Zapísaný v registri obč. združení na MV SR pod č. VS/1-900/90-6893-1
Otvoriť mapu v novom okne

Aktuality


Detská športová olympiáda detí z materských škôlok – Šurany 6.6.2019.

Atletický klub Šurany v spolupráci s Centrom voľného času Šurany, Mestom Šurany a Olympijským klubom okresu Nové Zámky usporiadal Detskú športovú olympiádu MŠ. Podujatie sa uskutočnilo v areáli CVČ Šurany 6.6.2019 za účasti detí materských škôlok. V deň súťaže absolvovali tri súťažné disciplíny v ktorých im boli merané dosiahnuté výkony – skok do diaľky z miesta, hod penovou loptou z kolien spoza hlavy, prekážkový beh. V týchto disciplínach boli najúspešnejší jednotlivci ocenení medailou, diplomom a vecnými cenami. Okrem toho mali možnosť vyskúšať si ďalšie disciplíny – skok do výšky, hod penovým oštepom a využili i ďalšie športové náčinie vhodné ich vekovej kategórii. Všetci aktívni účastníci si odnášali účastnícke medaile a malého maskota-zajačika. Účastníci podujatia dostali občerstvenie. Podujatie je podporované NITRIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM


3. kolo atletickej ligy mužov a žien, Dubnica nad Váhom 25.7.2015.

V 3.kole ligy mužov a žien Erik Kliment v trojskoku osadil 3.miesto a v hode oštepom 10.miesto. Denisa Hučíková v behu na 100m prekážok obsadila 3.miesto a v trojskoku v osobnom rekorde 10,45m obsadila 4.miesto.