Atletický Klub Šurany

Názov spol.:Atletický klub Šurany
Sídlo firmy:M.R.Štefánika 26, Šurany 942 01
E-mail:malik@atletikasvk.sk
Telefón:0908 467 761
Web: aksurany.bizref.sk
IČO:31827713
DIČ:2021601307
Zapísaný v registri obč. združení na MV SR pod č. VS/1-900/90-6893-1
Otvoriť mapu v novom okne

Aktuality - PRETEKY


Dotácia z rozpočtu MESTA ŠURANY

Dotácia z rozpočtu Mesta Šurany na podporu činnosti Atletického klubu Šurany v roku 2020: 5000 eur


Majstrovstvá – ZsAZ mladších žiakov, Trenčín 27.9.2020. Michala Mitúchová – Majsterka ZsAZ mladších žiačok.

Majstrovstvá ZsAZ mladších žiakov sa uskutočnili v Trenčíne. Michala Mitúchová v skoku do výšky výkonom 1,50m si vytvorila osobný rekord a vybojovala 1. miesto. V skoku do diaľky výkonom 4,09m si vytvorila osobný rekord a obsadila 10.miesto. Ivana Jaššová v hode kriketovou loptičkou výkonom 32,09m si vytvorila osobný rekord a obsadila 8.miesto. V behu na 60m dosiahla výkon 9,48. čo je nový osobný rekord. Romana Laurová v skoku do diaľky dosiahla výkon 3,22m, v behu na 600m dosiahla výkon 2:23,25min a v hode loptičkou dosiahla výkon 19,26m. Timotej Procházka v skoku do diaľky výkonom 3,54m si vytvoril osobný rekord a umiestnil sa na 8.mieste. V behu na 60m dosiahol výkon 10,40.


3. kolo M – ZsAZ dorastencov, Trnava 26.9.2020.

3.kolo ZsAZ súťaže dorastencov sa uskutočnilo v Trnave. Juraj Prusák v skoku do výšky výkonom 1,80m si vytvoril osobný rekord a obsadil 2.miesto, v trojskoku výkonom 12,00m obsadil 3.miesto. V skoku do výšky Adam Lacko výkonom 1,65m obsadil 6. miesto a v skoku do diaľky výkonom 5,23m obsadil 5.miesto. Vanda Procházková v hode diskom výkonom 25,86m si vytvorila osobný rekord a obsadila 5.miesto, vo vrhu guľou výkonom 7,36m obsadila 10.miesto.


Majstrovstvá SR žiakov, Trnava 19.-20.9.2020.

Majstrovstvá SR žiakov sa uskutočnili v Trnave V kategórii žiakov Adam Lacko v skoku do výšky výkonom 1,65m obsadil 4. miesto. Nina Vojteková v hode diskom výkonom 18,09m obsadila 15. miesto.


Majstrovstvá SR juniorov, Trnava 19.-20.9.2020.

Majstrovstvá SR juniorov sa uskutočnili v Trnave V kategórii juniorov Samuel Zeleňák v hode 800g oštepom výkonom 44,20m obsadil 6. miesto.


3. kolo M – ZsAZ staršieho žiactva, Skalica 13.9.2020.

3.kolo ZsAZ súťaže staršieho žiactva sa uskutočnilo v Skalici. V skoku do výšky Adam Lacko výkonom 1,70m si vytvoril osobný rekord a obsadil 1. miesto a v skoku do diaľky výkonom 5,35m si vytvoril osobný rekord a obsadil 2.miesto. Nina Vojteková v hode diskom výkonom 16,43m obsadila 4.miesto a vo vrhu guľou výkonom 6,89m obsadila 13.miesto.


3. kolo M – ZsAZ najmladšieho žiactva, Skalica 13.9.2020.

3.kolo ZsAZ súťaže najmladšieho žiactva sa uskutočnilo v Skalici. Vo vrhu 2kg guľou Adam Müller výkonom 7,30m si vytvoril osobný rekord a obsadil 3.miesto a v hode kriketovou loptičkou výkonom 21,56m obsadil 19.miesto. Radmila Dvořáková v behu na 60m výkonom 10,40 obsadila 41.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,10m si vytvorila osobný rekord a obsadila 36. miesto.


Majstrovstvá SR dorastencov, Bratislava 5.-6.9.2020.

Majstrovstvá SR dorastencov sa uskutočnili v Bratislave. Juraj Prusák v trojskoku výkonom 12,01m obsadil 4.miesto, v skoku do diaľky výkonom 5,95m obsadil 6.miesto a v skoku do výšky výkonom 1,70m obsadil 8.miesto. Matej Hozlár v trojskoku výkonom 11,94m obsadil 5.miesto a v skoku do diaľky výkonom 5,86m obsadil 8.miesto. Marián Dvořák v hode 700g oštepom výkonom 36,74m obsadil 7.miesto a vo vrhu guľou výkonom 9,80m obsadil 12.miesto. Medzi dorastenkami Lucia Magulová v trojskoku výkonom 8,91m obsadila 9.miesto. Vanda Procházková v hode diskom výkonom 22,56m obsadila 9.miesto.


Majstrovstvá SR mužov do 23 rokov, Bratislava 5.-6.9.2020.

Majstrovstvá SR mužov do 23 rokov sa uskutočnili v Bratislave. Samuel Zeleňák v hode 800g oštepom výkonom 45,94m si vytvoril osobný rekord a obsadil 4.miesto.


Majstrovstvá – ZsAZ dorastencov, Trnava 1.9.2020. AK Šurany vybojoval 7 medailových umiestnení.

Majstrovstvá ZsAZ dorastencov sa uskutočnilo v Trnave. Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,83m obsadil 2.miesto a v trojskoku výkonom 11,74m obsadil 3.miesto. Juraj Prusák výkonom 1,65m obsadil 3.miesto, v skoku do diaľky výkonom 5,70m obsadil 3.miesto a v trojskoku výkonom 12,07m obsadil 2.miesto. Marián Dvořák v hode 700g oštepom výkonom 34,93m obsadil 3.miesto a vo vrhu guľou výkonom 9,26m obsadil 4.miesto. Medzi dorastenkami Lucia Magulová v trojskoku výkonom 9,34m obsadila 4.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,30m obsadila 7.miesto. Vanda Procházková v hode diskom výkonom 24,24 obsadila 5.miesto a vo vrhu guľou výkonom 7,67m obsadila 8. miesto. Medzi juniormi Samuel Zeleňák v hode 800g oštepom výkonom 43,13m obsadil 1.miesto a vytvoril si osobný rekord.


Majstrovstvá – ZsAZ starších žiakov Trnava 1.9.2020. AK Šurany vybojoval 2 medailové umiestnenia.

Majstrovstvá ZsAZ žiakov sa uskutočnili v Trnave. Adam Lacko v skoku do výšky výkonom 1,50m obsadil 1.miesto a v skoku do diaľky výkonom 5,23m obsadil 2.miesto. Simona Vrbová vo vrhu guľou dosiahla výkon 7,93 m a obsadila 7. miesto a v hode diskom výkonom 18,69m obsadila 5. miesto. Nina Vojteková vo vrhu guľou dosiahla výkon 6,90 m a obsadila 9. miesto a v hode diskom výkonom 17,07m obsadila 6. miesto.


3. kolo M – ZsAZ mladšieho žiactva Trnava 29.8.2020.

3.kolo ZsAZ súťaže mladšieho žiactva sa uskutočnilo v Trnave. V skoku do výšky Michala Mitúchová výkonom 1,45m si vytvorila osobný rekord a vybojovala 1.miesto. V behu na 60m prek. dosiahla čas 11,98sek. a obsadila 13.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,68m obsadila 16. miesto. Ivana Jaššová v hode loptičkou výkonom 27,81m obsadila 11. miesto a v behu na 60m výkonom 9,69 obsadila 31. miesto.


Majstrovstvá SR veteránov – Dubnica nad Váhom 18.7.2020.

V Dubnici nad Váhom sa konali Majstrovstvá Slovenska veteránov. Ivan Móča v skoku do diaľky výkonom 5,14m obsadil 3.miesto a v prepočte podľa veteránskych tabuliek 6.miesto.


2. kolo M – ZsAZ dorastencov Trnava 4.7.2020

2.kolo ZsAZ súťaže dorastencov sa uskutočnilo v Trnave. Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 6,20m obsadil 1. miesto a v behu na 200m výkonom 24,10 obsadil 9.miesto. Juraj Prusák v skoku do výšky výkonom 1,75m obsadil 2.miesto, v skoku do diaľky výkonom 5,80m obsadil 2.miesto a v behu na 200m výkonom 25,55 obsadil 15.miesto. Marián Dvořák v hode oštepom výkonom 35,33m obsadil 5.miesto a vo vrhu guľou výkonom 10,13m obsadil 7.miesto. V skoku do výšky Adam Lacko výkonom 1,65m obsadil 4. miesto a v skoku do diaľky výkonom 5,07m obsadil 16.miesto. Lucia Magulová v behu na 100m výkonom 14,02 obsadila 16.miesto a v behu na 200m výkonom 29,05m obsadila 15.miesto. Vanda Procházková v hode diskom výkonom 23,76m obsadila 7.miesto a vo vrhu guľou výkonom 8,15m obsadila 14.miesto


1. kolo M – ZsAZ dorastencov Skalica 28.6.2020.

1.kolo ZsAZ súťaže dorastencov sa uskutočnilo v Skalici. Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 6,05m obsadil 1. miesto, v trojskoku výkonom 11,96 obsadil 2.miesto a v behu na 100m výkonom 12,09 obsadil 8.miesto. Juraj Prusák v trojskoku výkonom 11,40m obsadil 4.miesto a v skoku do výšky výkonom 1,55m obsadil 4.miesto. Marián Dvořák v hode oštepom výkonom 34,95m obsadil 5.miesto a vo vrhu guľou výkonom 11,05m obsadil 6.miesto. Lucia Magulová v trojskoku výkonom 9,34m obsadila 4.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,15m obsadila 14.miesto. Vanda Procházková v hode diskom výkonom 24,41m obsadila 6.miesto a vo vrhu guľou výkonom 8,47m obsadila 15.miesto.


1. kolo M – ZsAZ mladšieho žiactva Skalica 28.6.2020.

1.kolo ZsAZ súťaže mladšieho žiactva sa uskutočnilo v Skalici. V skoku do výšky Michala Mitúchová výkonom 1,30m vybojovala 8.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,86m obsadila 14. miesto. Nelly Jana Morongová v skoku do výšky výkonom 1,20m obsadila 16.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,43m obsadila 28.miesto. Timotej Procházka v skoku do diaľky výkonom 3,07m obsadil 14.miesto a v behu na 150m výkonom 28,90 obsadil 36.miesto.


2. kolo M – ZsAZ najmladšieho žiactva Trenčín 27.6.2020.

2.kolo ZsAZ súťaže najmladšieho žiactva sa uskutočnilo v Trenčíne. Vo vrhu 2kg guľou Adam Müller výkonom 6,90m obsadil 4.miesto a v skoku do diaľky výkonom 2,61m obsadil 27.miesto. Radmila Dvořáková v behu na 150m výkonom 28,49 obsadila 37.miesto a v skoku do diaľky výkonom 2,97m obsadila 31. miesto


2. kolo M – ZsAZ staršieho žiactva Trenčín 27.6.2020.

2.kolo ZsAZ súťaže staršieho žiactva sa uskutočnilo v Trenčíne. V skoku do výšky Adam Lacko výkonom 1,66m si vytvoril osobný rekord a obsadil 1. miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,79m obsadil 8.miesto. Lea Jakubíková v skoku do diaľky výkonom 4,89m vybojovala 3.miesto a v behu na 60m výkonom 9,07 obsadila 16.miesto. Simona Vrbová v hode diskom výkonom 20,45m obsadila 3.miesto a vo vrhu guľou výkonom 8,82m obsadila 6.miesto. Nina Vojteková v hode diskom výkonom 18,20m obsadila 6.miesto a vo vrhu guľou výkonom 6,66m obsadila 13.miesto.


1. kolo M – ZsAZ najmladšieho žiactva Trenčín 20.6.2020.

1.kolo ZsAZ súťaže najmladšieho žiactva sa uskutočnilo v Trenčíne. Vo vrhu 2kg guľou Adam Müller výkonom 6,10m obsadil 5.miesto a v skoku do diaľky výkonom 2,46m obsadil 30.miesto. Sofia Danielová v behu na 60m prek. výkonom 13,48 obsadila 4.miesto, v behu na 150m výkonom 25,91 obsadila 14.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,20m obsadila 22.miesto. Radmila Dvořáková v behu na 150m výkonom 28,78 obsadila 30.miesto a v skoku do diaľky výkonom 2,77m obsadila 41. miesto


1. kolo M – ZsAZ staršieho žiactva Trenčín 20.6.2020.

1.kolo ZsAZ súťaže staršieho žiactva sa uskutočnilo v Trenčíne. V behu na 800m Martin Villem výkonom 2:20,49 min. obsadil 4.miesto a v behu na 150m výkonom 19,55 obsadil 13. miesto. V skoku do výšky Michala Mitúchová výkonom 1,35m vybojovala 8.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,52m obsadila 16. miesto


Majstrovstvá SAZ juniorov v hale – Bratislava 7.3.2020.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ juniorov v hale. Matej Hozlár v skoku do diaľky osobným rekordom 6,08m obsadil 4.miesto a v behu na 800m časom 2:22,66 min. obsadil 10.miesto. Odchovanec oddielu Lukáš Straška, teraz člen DUKLA B. Bystrica výkonom 6,53m v skoku do diaľky obsadil 2.miesto.


Majstrovstvá SAZ dorastencov v hale – Bratislava 1.3.2020.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ dorastencov v hale. Juraj Prusák v skoku do výšky dosiahol výkon 1,70m a obsadil 6. miesto. Matej Hozlár v behu na 800m časom 2:20,60min. obsadil 10.miesto. Marián Dvořák vo vrhu 5kg guľou výkonom 9,79 m obsadil 12.miesto.


Majstrovstvá ZsAZ mladších a najmladších žiakov v hale – Bratislava 15.2.2020.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá ZsAZ v hale. V kategórii najmladších žiačok Sofia Danielová v behu 60 m prek. výkonom 12,97 obsadila 6.miesto a v skok do diaľky z miesta odrazu výkonom 3,75m obsadila 7.miesto. V kategórii mladších žiačok Nely Jana Morongová vo vrhu 3kg guľou výkonom 5,35m obsadila 11.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,00m obsadila 41.miesto.


Majstrovstvá AZB dorastencov v hale – Bratislava 9.2.2020

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá AZB v hale. V kategórii dorastencov Matej Hozlár v behu na 800m výkonom 2:16,28min. obsadil 1.miesto.


Olympijské nádeje V4 – Bratislava 25.1.2019.

V hale ELÁN v Bratislave sa uskutočnil atletický míting Olympijské nádeje V4. V kategórii dorastencov Marián Dvořák vo vrhu 5 kg guľou výkonom 9,91m obsadil 8.miesto. Matej Hozlár v behu na 1500m výkonom 4:47,94 min. obsadil 8.miesto.


Majstrovstvá ZsAZ dorastencov v hale – Bratislava 18.1.2020.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá ZsAZ v hale. V kategórii dorastencov Matej Hozlár v behu na 800m výkonom 2:15,33min. obsadil 3.miesto. Juraj Prusák v skoku do výšky výkonom 1,65m obsadil 4.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,54m obsadil 6.miesto. Marián Dvořák vo vrhu 5 kg guľou výkonom 9,63m obsadil 5.miesto.


Vianočná latka – Nitra 10.12.2019

Na Vianočnej latke v Nitre v skoku do výšky Juraj Prusák výkonom 1,65 m v kategórii žiakov obsadil 3.miesto a Marián Dvořák výkonom 1,40m obsadil 4.miesto. V skoku do diaľky žiakov Marián Dvořák výkonom 4,92m obsadil 3.miesto.


Majstrovstvá – ZsAZ v cezpoľnom behu, Nové Zámky 17.11.2019

Majstrovstvá ZsAZ v cezpoľnom behu sa uskutočnili v Nových Zámkoch. V kategórii najmladších žiačok Romana Laurová obsadila 26. miesto. V kategórii mladších žiakov Martin Villem obsadil 5. miesto. V kategórii dorastencov Matej Hozlár obsadil 6. miesto.


Majstrovstvá Slovenska žiakov, Košice 21.-22.9.2019.

Majstrovstvá Slovenska žiakov sa uskutočnili v Košiciach. Marián Dvořák vo vrhu 4kg guľou výkonom 11,94m vybojoval 6. miesto, v hode 600g oštepom výkonom 37,85m vybojoval 7.miesto a v hode diskom výkonom 26,19m obsadil 11. miesto. Juraj Prusák v skoku do výšky v osobnom rekorde výkonom 1,73m obsadil 6. miesto. V skoku do diaľky výkonom 5,26 m obsadil 14. miesto.


4. kolo M – ZsAZ dorast Trnava 14.9.2019.

4.kolo ZsAZ súťaže dorastu sa uskutočnilo v Trnave. Matej Hozlár v behu na 100m výkonom 11,71 obsadil 5.miesto a v beh na 300m prek. výkonom 44,84 obsadil 4.miesto. Juraj Prusák v skoku do výšky výkonom 1,65m obsadil 4.miesto, v skoku do diaľky výkonom 5,54m obsadil 6.miesto, Marián Dvořák v hode 700g oštepom výkonom 38,71m obsadil 4.miesto. Vanda Procházková v hode diskom výkonom 22,75m obsadila 8.miesto a vo vrhu guľou dosiahla výkon 8,12m.


4. kolo M – ZsAZ staršieho a 5.kolo najmladšieho žiactva Nové Zámky 7.9.2019.

4.kolo ZsAZ súťaže staršieho sa uskutočnilo v Nových Zámkoch. V súťaži starších žiakov Maroš Dvořák vo vrhu guľou dosiahol výkon 11,82m a obsadil 5.miesto, v hode 1kg diskom výkonom 29,17m obsadil 4.miesto a v hode 600g oštepom výkonom 37,00m vybojoval 3.miesto. Juraj Prusák v skoku do výšky dosiahol 1,65m a obsadil 1.miesto, v skoku do diaľky výkonom 5,41m obsadil 2.miesto a v hode 1kg diskom výkonom 28,48m obsadil 5.miesto. V 5. kole najmladšieho žiactva Timotej Procházka v behu na 150m výkon 26,81a v behu na 600m dosiahol výkon 2:23,47min. Adam Müller vo vrhu guľou výkonom 5,94m vybojoval 8.miesto. Nataša Dinková v skoku do diaľky výkonom 3,76m obsadila 5.miesto a v behu na 150m dosiahla čas 25,48. Sofia Danielová v skoku do diaľky výkonom 3,49m obsadila 8.miesto a v behu na 150m dosiahla čas 25,55. Ema Smatanová v skoku do diaľky dosiahla výkon 2,84m a v behu na 150m dosiahla čas 30,58. Radmila Dvořákova v skoku do diaľky dosiahla výkon 2,57m a v behu na 150m dosiahla čas 29,68


Majstrovstvá Slovenska dorastencov, Košice 6.-7.7.2019. Samuel Zeleňák s bronzovou medailou.

Majstrovstvá Slovenska dorastencov sa uskutočnili v Košiciach. Samuel Zeleňák v hode 700g oštepom výkonom 44,17 m vybojoval 3.miesto a získal bronzovú medailu. Lukáš Mentel v hode kladivom výkonom 31.84m obsadil 5.miesto, v hode diskom výkonom 36,76m vybojoval 7. miesto a v hode oštepom obsadil 10. miesto. Marián Dvořák v hode 700g oštepom výkonom 34,12m vybojoval 8.miesto. Vanda Procházková v hode diskom výkonom 25,32m si vytvorila osobný rekord a umiestnila sa na 8.mieste. Matej Hozlár v behu na 100m výkonom 12,19 vybojoval 17.miesto a v behu na 200m výkonom 24,09 vybojoval 12. miesto.


Majstrovstvá Slovenska mužov a žien do 23 rokov, Trnava 29.-30.6.2019.

Majstrovstvá Slovenska mužov a žien do 23 rokov sa uskutočnili v Trnave. Filip Šulík v hode 800g oštepom výkonom 43,61 m vybojoval 5.miesto.


3. kolo M – ZsAZ dorastencov Trnava 29.6.2019.

3.kolo ZsAZ súťaže dorastencov sa uskutočnilo v Trnave. Marián Dvořák v hode 700g oštepom výkonom 36,29m si vytvoril osobný rekord a obsadil 3.miesto. Matej Hozlár v behu na 100m časom 12,06 obsadil 12.miesto, v behu na 200m výkonom 23,89 obsadil 7.miesto. Medzi dorastenkami Vanda Procházková v hode diskom výkonom 24,34m vytvorila osobný rekord a obsadila 5.miesto a vo vrhu guľou výkonom 8,28m obsadila 15. miesto.


Majstrovstvá Slovenska juniorov, Bratislava 22.-23.6.2019.

Majstrovstvá Slovenska juniorov sa uskutočnili v Bratislave. Samuel Zeleňák v hode 800g oštepom výkonom 38,84 m vybojoval 7.miesto.


Detská športová olympiáda detí z materských škôlok – Šurany 6.6.2019.

Atletický klub Šurany v spolupráci s Centrom voľného času Šurany, Mestom Šurany a Olympijským klubom okresu Nové Zámky usporiadal Detskú športovú olympiádu MŠ. Podujatie sa uskutočnilo v areáli CVČ Šurany 6.6.2019 za účasti detí materských škôlok. V deň súťaže absolvovali tri súťažné disciplíny v ktorých im boli merané dosiahnuté výkony – skok do diaľky z miesta, hod penovou loptou z kolien spoza hlavy, prekážkový beh. V týchto disciplínach boli najúspešnejší jednotlivci ocenení medailou, diplomom a vecnými cenami. Okrem toho mali možnosť vyskúšať si ďalšie disciplíny – skok do výšky, hod penovým oštepom a využili i ďalšie športové náčinie vhodné ich vekovej kategórii. Všetci aktívni účastníci si odnášali účastnícke medaile a malého maskota-zajačika. Účastníci podujatia dostali občerstvenie. Podujatie je podporované NITRIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM Najúspešnejší pretekári v jednotlivých disciplínach. PREKÁŽKOVÝ BEH dievčatá 1. Kopišová Tamara Mostná 13,95 2. Erdélyová Nela Mostná 14,51 3. Majchráková Nela Mostná 14,61 Štartovalo 35 súťažiach dievčat. PREKÁŽKOVÝ BEH chlapci 1. Švanda Tomáš MDŽ 12,13 2. Krojer Jakub N.Hrád.12,67 3. Klimek Kristian MDŽ 13,41 Štartovalo 32 súťažiach chlapcov. SKOK DO DIAĽKY Z MIESTA dievčatá 1. Erdélyová Nela Mostná 132 2. Feherváryová Ema Mostná 131 3. Hulínová Zara MDŽ 131 Štartovalo 35 súťažiach dievčat. SKOK DO DIAĽKY Z MIESTA chlapci 1. Švanda Tomáš MDŽ 154 2. Krojer Jakub N.Hrád. 141 3. Chren David MDŽ 140 Štartovalo 32 súťažiach chlapcov. ODHOD PENOVOU LOPTOU dievčatá 1. Majchráková Nela Mostná 5,00 2. Kopišová Tamara Mostná 5,00 3. Federová Hana MDŽ 4,75 Štartovalo 35 súťažiach dievčat. ODHOD PENOVOU LOPTOU chlapci 1. Švanda Tomáš MDŽ 8,00 2. Krojer Jakub N.Hrád.7,50 3. Veselovský MichalMDŽ 7,00 Štartovalo 32 súťažiach chlapcov.


3. kolo M – ZsAZ staršieho žiactva Trenčín 16.6.2019.

3.kolo ZsAZ súťaže staršieho žiactva sa uskutočnilo v Trenčíne. V súťaži starších žiakov Juraj Prusák v skoku o výšky výkonom 1,67m a obsadil 2.miesto. V skoku do diaľky výkonom 5,08m obsadil 5.miesto. Maroš Dvořák v hode oštepom si výkonom 40,44m vytvoril osobný rekord a obsadil 1.miesto, v hode diskom výkonom 30,43m obsadil 4.miesto a vo vrhu guľou výkonom 11,75m obsadil 5.miesto. Dominik Husár v skoku do výšky výkonom 1,40m obsadil 9.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,09m obsadil 10.miesto.


Medzioblastné stretnutie dorastu, Šamorín 15.6.2019.

V medzioblastnom stretnutí dorastu v Šamoríne v družstve ZsAZ štartovali Lukáš Mentel, ktorý v hode kladivom výkonom 39,60 m obsadil 1. miesto a Samuel Zeleňák v hode oštepom výkonom 39,51 m obsadil 6.miesto.


2. kolo M – ZsAZ dorastencov Trnava 8.6.2019.

2.kolo ZsAZ súťaže dorastencov sa uskutočnilo v Trnave. Samuel Zeleňák v hode oštepom výkonom 45,27m obsadil 1.miesto. Lukáš Mentel v hode kladivom výkonom 36,06m obsadil 1. miesto, v hode diskom výkonom 33,43m obsadil 5.miesto a v hode oštepom výkonom 36,93m obsadil 3.miesto. Matej Hozlár v behu na 100m časom 11,62 obsadil 7.miesto, v behu na 200m výkonom 23,64 obsadil 4.miesto a v skoku do diaľky výkonom 5,36m obsadil 8.miesto. Medzi dorastenkami Vanda Procházková v hode diskom výkonom 21,07m obsadila 5.miesto a vo vrhu guľou výkonom 7,83m obsadila 9. miesto.


Školské majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike žiakov a žiačok základných škôl, Nové Zámky 4.6.2019.

Na Školských majstrovstvách Nitrianskeho kraja žiakov základných škôl v Nových Zámkoch v skoku do výšky Petra Ondrušová výkonom 1,45m obsadila 4.miesto. Matúš Husár vo vrhu guľou výkonom 11,91m obsadil 6.miesto.


Majstrovstvá – ZsAZ dorastencov a starších žiakov Trnava 2.6.2019. AK Šurany vybojovalo 9 medailových umiestnení.

Majstrovstvá ZsAZ dorastencov sa uskutočnilo v Trnave. Samuel Zeleňák v hode oštepom výkonom 46,89m obsadil 1.miesto a vytvoril si osobný rekord. Lukáš Mentel v hode kladivom výkonom 39,39m obsadil 2. miesto, v hode diskom výkonom 35,88m obsadil 3.miesto a v hode oštepom výkonom 30,12m obsadil 4.miesto. Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,60m obsadil 3.miesto, v behu na 100m v osobnom rekordevčasom 11,67 obsadil 4.miesto a v behu na 400m výkonom 56,02 obsadil 5.miesto. Medzi dorastenkami Vanda Procházková vo vrhu guľou v osobnom rekorde výkonom 8,73m obsadila 4. miesto a v hode diskom výkonom 19,45 obsadila 6.miesto. U žiakov Juraj Prusák výkonom 1,60m obsadil 1.miesto a v skoku do diaľky výkonom 5,31m obsadil 3.miesto. Marián Dvořák v hode oštepom výkonom 35,65m obsadil 3.miesto, v hode diskom 32,06m obsadil 4.miesto a vo vrhu guľou výkonom 10,78m obsadil 6.miesto. Adam Lacko v skoku do výšky výkonom 1,45m obsadil 4.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,36m obsadil 9.miesto. Lea Jakubíková v behu na 60m časom 8,41 obsadila 3.miesto, keď v rozbehu časom 8,40 si vytvorila osobný rekord. V skoku do diaľky výkonom 4,74m obsadila 3.miesto. Simona Vrbová vo vrhu guľou dosiahla výkon 8,51 m a obsadila 12. miesto a v hode diskom výkonom 17,60m obsadila 10. miesto. Viktória Michlíková vo vrhu guľou si výkonom 8,25m vytvorila osobný rekord a obsadila 13. miesto a v hode diskom výkonom 13,86m obsadila tiež 13. miesto.


3. kolo M – ZsAZ najmladšieho žiactva a 2. kolo ZsAZ mladších žiakov, Skalica 26.5.2019.

V 3. kole ZsAZ v súťaži najmladších žiačok v behu na 60m Nataša Dinková výkonom 10,25. Ema Smatanová dosiahla výkon 11,80. V behu na 600m Nataša Dinková dosiahla výkon 2:34,14 a Ema Smatanová dosiahla výkon 2:42,44, V súťaži 2. kola ZsAZ mladších žiakov Martin Bednár v skoku do diaľky dosiahol výkon 3,48m a umiestnil sa na 16. mieste a vo vrhu guľou výkonom 5,39m obsadil 11.miesto.


2. kolo M – ZsAZ staršieho a najmladšieho žiactva Trenčín 18.5.2019.

2.kolo ZsAZ súťaže staršieho sa uskutočnilo v Trenčíne. V súťaži starších žiakov Maroš Dvořák v behu na 60m výkonom 8,33 obsadil 10.miesto, vo vrhu guľou výkonom 11,74m obsadil 4.miesto a v hode oštepom výkonom 30,77m obsadil 4.miesto. Juraj Prusák si vytvoril osobný rekordy v skoku o výšky výkonom 1,70m a obsadil 1.miesto. V skoku do diaľky výkonom 5,32m obsadil 2.miesto.


Školské majstrovstvá Slovenska v atletike žiakov a žiačok stredných škôl, Trnava 9.5.2019.

Na Školských majstrovstvách Slovenska žiakov stredných škôl v Trnave výkonom 35,00 m v hode oštepom Sabína Hádeková obsadila 2.miesto.


1. kolo M – ZsAZ dorastencov Trnava 11.5.2019.

1.kolo ZsAZ súťaže dorastencov sa uskutočnilo v Trnave. Samuel Zeleňák v hode oštepom výkonom 39,83m obsadil 1.miesto. Lukáš Mentel v hode kladivom výkonom 36,06m obsadil 1. miesto, v hode diskom výkonom 33,43m obsadil 5.miesto a vo vrhu guľou výkonom 11,92m obsadil tiež 5.miesto. Matej Hozlár v behu na 100m časom 12,02 obsadil 5.miesto a v behu na 400m výkonom 55,36 obsadil 4.miesto. Medzi dorastenkami Vanda Procházková v hode diskom výkonom 21,34 obsadila 8.miesto a vo vrhu guľou výkonom 8,36m obsadila 14. miesto.


1. kolo M – ZsAZ staršieho a najmladšieho žiactva Nové Zámky 4.5.2019.

1.kolo ZsAZ súťaže staršieho a najmladšieho žiactva sa uskutočnilo v Nových Zámkoch. V súťaži starších žiakov Maroš Dvořák v hode diskom výkonom 29,03m obsadil 4.miesto, vo vrhu guľou výkonom 11,66m obsadil 3.miesto a v hode oštepom výkonom 34,90m obsadil 1.miesto. Vo všetkých troch disciplínach si vytvoril osobný rekord. Osobné rekordy si vytvoril i Juraj Prusák. V skoku do diaľky výkonom 5,19m obsadil 3.miesto a v skoku o výšky výkonom 1,66m 1.miesto. V súťaži starších žiačok Lea Jakubíková v skoku do diaľky výkonom 4,91m obsadila 4.miesto a v behu na 60m výkonom 8,78 zvíťazila v rozbehu, celkove obsadila 12.miesto. Simona Vrbová v hode diskom výkonom 19,63m obsadila 6.miesto a vo vrhu guľou výkonom 7,89m obsadila 9.miesto. Viktória Michlíková v hode diskom výkonom 15,85m obsadila 9.miesto a vo vrhu guľou výkonom 7,54m obsadila 11.miesto. Petra Ondrušová v skoku do výšky výkonom 1,40m si vytvorila osobný rekord a obsadila 4. miesto V súťaži najmladších žiačok v behu na 150m Nataša Dinková výkonom 25,47 zvíťazila v rozbehu a celkovo sa umiestnila na 20. mieste. Sofia Danielová dosiahla výkon 26,47, Radka Dvořáková dosiahla výkon 31,72, Ema Smatanová dosiahla výkon 30,45 V skoku do diaľky Nataša Dinková výkonom 3,58m sa umiestnila na 11. mieste. Sofia Danielová dosiahla výkon 3,42m, Ema Smatanová dosiahla výkon 2,49m, Radka Dvořáková dosiahla výkon 2,24m. V súťaži najmladších žiakov Timotej Procházka v behu na 60m výkonom 10,70 obsadil v rozbehu 3. a celkove 55., v behu na 600m dosiahol výkon 2:30,62min. a v hode loptičkou dosiahol výkon 21,26m. Výkony všetkých pretekárov boli lepšie ako ich osobné rekordy.


Školské majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike žiakov a žiačok stredných škôl, Nitra 29.4.2019.

Členovia atletického klubu Šurany štartovali v družstvách svojich škôl na Školských majstrovstvách Nitrianskeho kraja študentov. V hode oštepom Sabína Hádeková výkonom 32,56m obsadila 1.miesto. U študentov Samuel Zeleňák výkonom 32,72m obsadil 4.miesto. V hode diskom Lukáš Mentel výkonom 37,23m obsadil 3.miesto a u študentiek Lucia Slobodníková výkonom 22,09m obsadila 3.miesto. Vo vrhu guľou výkonom 9,65m obsadila Dominika Poláková 2.miesto a Sabína Hádeková výkonom 9,48m obsadila 3.miesto. V skoku do diaľky výkonom 5,66m Jakub Cvik obsadil 3.miesto. V behu na 100m Matej Hozlár dosiahol výkon 11,95 a v behu na 200m dosiahol výkon 24,18.


Školské majstrovstvá okresu Nové Zámky v atletike žiakov a žiačok stredných škôl, Nové Zámky 25.4.2019.

Členovia atletického klubu Šurany štartovali v družstvách svojich škôl na Školských majstrovstvách okresu Nové Zámky. V hode oštepom Sabína Hádeková výkonom 32,73m obsadila 1.miesto a na 2. mieste sa výkonom 19,28m umiestnila Lucia Slobodníková. U študentov v hode oštepom výkonom 46,69m zvíťazil Samuel Zeleňák a na 2.mieste sa výkonom 37,72m umiestnil Lukáš Mentel. V hode diskom na 1. mieste sa výkonom 34,80m umiestnil Lukáš Mentel a medzi študentkami výkonom 24, 30m Lucia Slobodníková. V skoku do diaľky na 1.mieste výkonom 5,47m sa umiestnil Jakub Cvik. Vo vrhu guľou na 1. mieste výkonom 10,56m bola Sabína Hádeková a na 2.mieste výkonom 10,42m sa umiestnila Dominika Poláková.


Majstrovstvá Slovenska juniorov v hale – Bratislava 3.3.2019.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska juniorov v hale. Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,49m obsadil 7.miesto a v behu na 60m v rozbehu výkonom 7,56 obsadil 4.miesto, čo v celkovom poradí znamenalo 19.miesto.


Majstrovstvá Slovenska starších žiakov v hale – Bratislava 2.3.2019.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska starších žiakov v hale. Juraj Prusák v skoku do výšky výkonom 1,65m si vytvoril osobný rekord a obsadil 3.miesto. V skoku do diaľky výkonom 4,86m obsadil 13. miesto. Marián Dvořák vo vrhu 4 kg guľou výkonom 11,04m obsadil 6.miesto.


Majstrovstvá Slovenska dorastencov v hale – Bratislava 24.2.2019

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska dorastencov v hale. Jakub Cvik v trojskoku výkonom 11,33m obsadil 4. miesto a v skoku do diaľky výkonom 5,47m obsadil 10.miesto. V obidvoch disciplínach si vytvoril osobné rekordy. Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,68m obsadil 8.miesto, v behu na 60m v rozbehu výkonom 7,51 obsadil 4.miesto, čo v celkovom poradí znamenalo 14.miesto.


Majstrovstvá ZsAZ žiakov a dorastencov v hale – Bratislava 9.2.2019.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá ZsAZ v hale. V kategórii starších žiakov Juraj Prusák v skoku do výšky výkonom 1,60m si vytvoril osobný rekord a obsadil 1.miesto. Marián Dvořák vo vrhu 4 kg guľou výkonom 11,40m si vytvoril osobný rekord a obsadil 4.miesto a v behu na 60m výkonom 8,15 sek. si vytvoril osobný rekord a obsadil 14.miesto. Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,29m obsadil 4.miesto, v behu na 60m postúpil do finále a výkonom 7,56 obsadil 4.miesto. V behu na 200m výkonom 24,74 obsadil 8.miesto.


Olympijské nádeje V4 – Bratislava 26.1.2019

V hale ELÁN v Bratislave sa uskutočnil atletický míting Olympijské nádeje V4. V kategórii dorastencov Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,56m obsadil 3.miesto a v behu na 60m výkonom 7,56 obsadil 11. miesto.


Majstrovstvá ZsAZ najmladších žiakov – B. Bystrica 20.1.2019.

V Banskej Bystrici, v hale športového gymnázia, sa uskutočnili Majstrovstvá ZsAZ najmladších žiakov. Sofia Danielová v behu na 60 m prek. výkonom 13,48 obsadila 3.miesto a vybojovala bronzovú medailu. V skoku do diaľky výkonom 3,47m obsadila 4.miesto a v behu na 60m výkonom 10,21 obsadila 15. miesto.


Silvestrovský beh – Veľké Vozokany 29.12.2018.

V Silvestrovskom behu vo Veľkých Vozokanoch v kategórii dorastencov Matej Hozlár obsadil 1. miesto a Viliam Šimunek v kategórii veteránov M 50-59 obsadil 5. miesto.


Majstrovstvá ZsAZ v cezpoľnom behu – Nové Zámky 4.11.2018.

Na Majstrovstvách ZsAZ v cezpoľnom behu v kategórii starších žiakov v Nových Zámkoch Matej Hozlár obsadil 8. miesto.


Majstrovstvá ZsAZ mladších a najmladších žiakov – Skalica 30.9.2018.

Na Majstrovstvách ZsAZ mladších žiakov v Skalici Rendvanská Ema v hode loptičkou výkonom 37,16 m obsadila 4.miesto. Vrbová Simona vo vrhu guľou výkonom 7,87m obsadila 5.miesto, v hode loptičkou výkonom 34,53m obsadila 6. miesto. Michlíková Viktória vo vrhu guľou výkonom 6,99m obsadila 8. miesto, v hode loptičkou výkonom 32,61m obsadila 8.miesto, v behu na 60 dosiahla výkon 11,35 obsadila 54. miesto. Jakubíková Lea v skoku do diaľky výkonom 4,49m obsadila 3. miesto, v hode loptičkou 35,43m 5. miesto, v skoku do výšky výkonom1,20m obsadila 10.miesto. V kategórii Najmladších žiačok Danielová Sofia v behu na 60m prek. 14,47 obsadila 10. miesto, v skoku do diaľky 3,28m 19. miesto, na 150m dosiahla výkon 27,19 a obsadila 27. miesto.


Majstrovstvá SAZ žiakov – Trnava 15.-16.9.2018.

Na Majstrovstvách Slovenska starších žiakov v Trnave Matej Hozlár v behu na 60 v osobnom rekorde výkonom 7,34 obsadil 5. miesto. Podobne v behu na 150m obsadil vo finále 5. miesto, keď v rozbehu dosiahol výkon 17,41, čo je jeho osobný rekord. V skoku do diaľky výkonom 5,62m obsadil 9. miesto. Marián Dvořák v hode oštepom výkonom 32,62m obsadil 9. miesto, vo vrhu guľou výkonom 10,40m obsadil 15.miesto a hode diskom výkonom 26,02m obsadil 14. miesto. Juraj Prusák v skoku do výšky výkonom 1,50m obsadil 13. miesto.


4. kolo M – ZsAZ dorastu a 5.kolo mladšieho žiactva, Nové Zámky 9.9.2018.

V 4.kole ZsAZ súťaže dorastencov Samuel Zeleňák v hode 700g oštepom výkonom 40,74m si vytvoril osobný rekord a obsadil 1.miesto. Lukáš Mentel v hode oštepom výkonom 32,00m obsadil 6.miesto a v hode kladivom výkonom 38,01m i vytvoril osobný rekord a obsadil 2.miesto. Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,85 m si vytvoril osobný rekord a obsadil 3.miesto. Juraj Prusák v skoku do diaľky výkonom 4,389m obsadil 15. miesto. V 5.kole ZsAZ súťaže mladšieho žiactva Ema Rendvanská v hode kriketovou loptičkou dosiahla výkon 47,24 m a obsadila 2. miesto.


4. kolo M – ZsAZ staršieho žiactva a 5. kolo najmladšieho žiactva Nové Zámky 1.9.2018.

V 4.kole ZsAZ súťaže staršieho žiactva Matej Hozlár v behu na 60m výkonom 7,64 obsadil 4.miesto a v behu na 300m výkonom 38,89 obsadil 5.miesto. Marián Dvořák vo vrhu guľou výkonom 10,60m obsadil 8.miesto, v hode oštepom výkonom 32,60 m obsadil 4. miesto a v hode diskom výkonom 27,24m obsadil 4.miesto. Juraj Prusák v skoku do diaľky výkonom 4,91m obsadil 6.miesto, v s koku do výšky výkonom 1,45m obsadil 6.miesto a v hode oštepom výkonom 19,68m obsadil 9.miesto. Simona Vrbová vo vrhu guľou výkonom 7,61m obsadila 9.miesto. V 5.kole ZsAZ súťaže najmladších žiakov Timotej Procházka v behu na 60m výkonom 10,79 obsadil 17.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,03m obsadil 9.miesto.


Majstrovstvá SAZ juniorov – Dubnica n. Váhom 30.6.-1.7.2018.

Na Majstrovstvách Slovenska juniorov v Dubnici n. Váhom v hode oštepom Filip Šulík výkonom 45,18m obsadil 4. miesto a Samuel Zeleňák výkonom 37,71m obsadil 6. miesto.


Majstrovstvá SAZ mladších žiakov – Michalovce 30.6.2018. Ema Rendvanská so striebornou medailou

Na Majstrovstvách Slovenska mladších žiačok v Michalovciach si Ema Rendvanská v hode kriketovou loptičkou výkonom 49,47m vytvorila osobný rekord, umiestnila sa na 2. mieste a získala striebornú medailu. Vo vrhu guľou Simona Vrbová obsadila 10. miesto.


Majstrovstvá SAZ dorastencov – Banská Bystrica 23.-24.6.2018. Sabina Hádeková s bronzovou medailou

Na Majstrovstvách Slovenska dorastencov v Banskej Bystrici Sabina Hádekova v hode oštepom výkonom 32,28 m obsadila 3.miesto a získala bronzovú medailu. V behu na 100m prek. výkonom 16,42 obsadila 14. miesto. Michaela Puková v hode kladivom výkonom 29,70 m obsadila 6. miesto. Lukáš Mentel v hode kladivom výkonom 30,65 m m obsadil 6.miesto. Samuel Zeleňák v hode oštepom výkonom 35,11 m obsadil 10. miesto. Matej Hozlár v behu na 100m výkonom 11,73 obsadil 12. miesto a v behu na 200m výkonom 23,65 obsadil 11. miesto. V obidvoch bežeckých disciplínach si vytvoril osobné rekordy. Bývalý pretekár Atletického klubu Šurany, Lukáš Straška, teraz pretekár Dukla Banská Bystrica, na M SR v skoku do diaľky obsadil 1. miesto a výkonom 6,82 m len o 8 cm zaostal za limitom na Majstrovstvá Európy dorastencov.


Školské majstrovstvá Slovenska v atletike žiakov a žiačok základných škôl, Trnava 20.6.2018.

Na Školských majstrovstvách Slovenska žiakov základných škôl v Trnave v rámci Kalokagatie, Matej Hozlár výkonom 5,48 m v skoku do diaľky obsadil 8.miesto.


Školské majstrovstvá Slovenska v atletike žiakov a žiačok stredných škôl, Nové Zámky 19.6.2018.

Na Školských majstrovstvách Slovenska žiakov stredných škôl v Nových Zámkoch výkonom 34,18 m v hode oštepom Sabína Hádeková obsadila 1.miesto.


4. kolo M – ZsAZ mladšieho žiactva Skalica 17.6.2018.

V 4.kole ZsAZ súťaže mladšieho žiactva Ema Rendvanská v skoku do diaľky výkonom 4,30 m obsadila 4. miesto a v hode kriketovou loptičkou dosiahla výkon 47,14 m a obsadila 1. miesto. Simona Vrbová v hode kriketovou loptičkou výkonom 36,77 m obsadila 5. miesto a vo vrhu guľou výkonom 8,38 m obsadila 3. miesto.


3. kolo M – ZsAZ staršieho žiactva Trenčín 10.6.2018.

V 3.kole ZsAZ súťaže staršieho žiactva Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,67m obsadil 2.miesto, v behu na 60m výkonom 7,73 obsadil 4.miesto a v behu na 150 m výkonom 17,91 obsadil 3.miesto. Marián Dvořák vo vrhu guľou výkonom 10,71m obsadil 9.miesto, v hode oštepom výkonom 34,25 m obsadil 2. miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,60m obsadil 9.miesto. Vo všetkých troch disciplínach si vytvoril osobné rekordy.


Medzištátne stretnutie dorastu CZE – HUN – SLO – SVK , Ptuj (Slovinsko) 9.6.2018.

V medzištátnom stretnutí dorastu CZE- HUN-SLO-SVK v reprezentačnom drese Slovenska štartoval i pretekár z Atletického klubu Šurany Lukáš Mentel, ktorý v hode kladivom výkonom 37,45 m obsadil 8. miesto. Štartoval i ďalší odchovanec atletiky zo Šurian, Lukáš Straška, ktorý v skoku do diaľky výkonom 6,40m obsadil 6.miesto.


Školské majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike žiakov a žiačok základných škôl, Nové Zámky 7.6.2018.

Na Školských majstrovstvách Nitrianskeho kraja v atletike žiakov a žiačok základných škôl Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,83 m obsadil 1.miesto a vybojoval si právo štartu na Kalokagatii v Trnave. Dominika Poláková vo vrh guľou výkonom 9,48 m obsadila 6.miesto.


3. kolo M – ZsAZ dorastu, Nové Mesto nad Váhom 3.6.2018.

V 3.kole ZsAZ súťaže dorastencov Samuel Zeleňák v hode 700g oštepom výkonom 36,79 obsadil 2.miesto. Lukáš Mentel v hode diskom výkonom 30,80m obsadil 3.miesto a v hode kladivom výkonom 33,25m obsadil 2.miesto. Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,69 m obsadil 4.miesto a v behu na 200m výkonom 23,96 obsadil 8.miesto. Juraj Prusák v skoku do diaľky výkonom 5,09m obsadil 9. miesto a v behu na 100m výkonom 13,15 sek. obsadil 24.miesto.


M – ZsAZ dorastu a staršieho žiactva, Trnava 27.5.2018.

Na Majstrovstvách ZsAZ dorastu a staršieho žiactva v Trnave v kategórii dorastencov Samuel Zeleňák v hode 700g oštepom výkonom 37,59 obsadil 1.miesto. Lukáš Mentel v hode diskom výkonom 29,20m obsadil 2.miesto a v hode kladivom výkonom 32,63m obsadil 2.miesto. Jakub Cvik v skoku do diaľky výkonom 5,22 m obsadil 5.miesto a v trojskoku výkonom 10,77m obsadil 3.miesto. V kategórii starších žiakov Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,51m obsadil 3.miesto, v behu na 60m výkonom 7,53 obsadil 2.miesto a v behu na 150 m výkonom 17,83 vybojoval 2.miesto. Juraj Prusák v skoku do diaľky výkonom 5,09m obsadil 7. miesto, v behu na 100m prek. výkonom 17,71 sek. obsadil 6.miesto a v skoku do výšky výkonom 1,53m obsadil 2. miesto. Marián Dvořák vo vrhu guľou výkonom 10,40 m obsadil 6. miesto,


Medzioblastné stretnutie dorastu, Trnava 20.5.2018.

V medzioblastnom stretnutí dorastu v Trnave v družstve ZsAZ štartovali Lukáš Mentel, ktorý v hode kladivom výkonom 34,41 m obsadil 2. miesto a Samuel Zeleňák v hode oštepom výkonom 38,55 m obsadil 5.miesto.


2. kolo M – ZsAZ staršieho žiactva Trenčín 19.5.2018.

V 2.kole ZsAZ súťaže staršieho žiactva Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,38m obsadil 2.miesto, v behu na 60m výkonom 7,80 obsadil 4.miesto a v behu na 150 m výkonom 17,99 obsadil 3.miesto. Juraj Prusák v behu na 100m prek. výkonom 18,29 obsadil 5.miesto, v skoku do výšky výkonom 1,55 m obsadil 4.miesto. Marián Dvořák vo vrhu guľou výkonom 10,42m obsadil 6.miesto, v hode oštepom výkonom 28,04 m obsadil 7. miesto a v behu na 60m výkonom 8,68 obsadil 18.miesto.


Majstrovstvá SR vo viacboji, Banská Bystrica 12.-13.5.2018

Na Majstrovstvách Slovenska vo viacbojoch v kategórii dorasteniek Hádeková Sabina v sedemboji so ziskom 3177 bodov obsadila 7.miesto.


2. kolo M – ZsAZ dorastu, Trnava 12.5.2018.

V 2.kole ZsAZ súťaže dorastencov Samuel Zeleňák v hode 700g oštepom výkonom 40,06 obsadil 1.miesto. Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,37m obsadil 5.miesto a v behu na 100m výkonom 11,94 obsadil 6.miesto. Juraj Prusák v skoku do diaľky výkonom 4,99m obsadil 10. miesto a v behu na 100m výkonom 13,47 sek. obsadil 22.miesto.


1. kolo M – ZsAZ staršieho žiactva Trnava 1.5.2018.

V 1.kole ZsAZ súťaže staršieho žiactva Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,30m obsadil 3.miesto a v behu na 300 m výkonom 40,16 obsadil 5.miesto. Juraj Prusák v behu na 100m prek. výkonom 18,34 obsadil 3.miesto, v skoku do výšky výkonom 1,48 m obsadil 4.miestoMarián Dvořák vo vrhu guľou výkonom 10,04m obsadil 6.miesto, v hode oštepom výkonom 28,73 m obsadil 4. miesto a v behu na 60m výkonom 8,67 obsadil 25.miesto.


1. kolo M – ZsAZ dorastu, Nové Zámky 28.4.2018.

V 1.kole ZsAZ súťaže dorastu Sabína Hádeková v behu 100m prek. časom 16,21 vybojovala 3.miesto a v hode oštepom výkonom 28,74 m vybojovala 5.miesto. Michaela Puková v hode kladivom výkonom 31,01m obsadila 4.miesto. V kategórii dorastencov Samuel Zeleňák v hode 700g oštepom výkonom 32,39 obsadil 1.miesto. Jakub Cvik v skoku do diaľky výkonom 5,34m obsadil 4.miesto a v trojskoku výkonom 10,70m obsadil 1.miesto. Lukáš Mentel v hode diskom výkonom 33,10m obsadil 3.miesto a v hode kladivom výkonom 30,95m obsadil 2.miesto. Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,48m obsadil 4.miesto a v behu na 100m výkonom 12,17 obsadil 6.miesto. Juraj Prusák v skoku do diaľky výkonom 5,09m obsadil 9. miesto a v behu na 100m výkonom 13,73 sek. obsadil 14.miesto. V súťaži juniorov Filip Šulík v hode 800g oštepom výkonom 43,67m obsadil 1.miesto.


Majstrovstvá SAZ vo viacboji dorasteniek – Bratislava 10.3.2018

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ v päťboji dorasteniek. Sabína Hádeková dosiahla výkon 2702 bodov a vybojovala 4. miesto. V päťboji si vytvorila osobný rekord, podobne ako v behu na 60m prek. i v skoku do výšky.


Majstrovstvá SAZ starších žiakov – Bratislava 3.3.2018. Matej Hozlár so striebornou medailou.

V Bratislave v hale Elán sa 3.3.2018 uskutočnili Majstrovstvá SAZ starších žiakov. Matej Hozlár, v skoku do diaľky si výkonom 574 cm vytvoril osobný rekord a obsadil 2.miesto a získal striebornú medailu. Marián Dvořák vo vrhu guľou výkonom 10,38m obsadil 9.miesto. Juraj Prusák v behu na 60m prek. výkonom 10,24 obsadil 13.miesto a v skoku do diaľky výkonom 466cm obsadil 16. miesto.


Majstrovstvá SAZ dorastencov – Bratislava 25.2.2018

V Bratislave v hale Elán sa 25.2.2018 uskutočnili Majstrovstvá SAZ dorastencov. Matej Hozlár, vekom ešte žiak, v skoku do diaľky si výkonom 553 cm vytvoril osobný rekord a obsadil 7.miesto. Sabína Hádeková vo vrhu guľou výkonom 10,13m obsadila 10.miesto a v behu na 60m prek. výkonom 10,49 obsadila 14.miesto. Odchovanec atletického klubu Šurany, teraz pretekár Dukla Banská Bystrica, Lukáš Straška v skoku do diaľky dorastencov výkonom 651cm obsadil 1.miesto a v skoku o žrdi výkonom 340cm obsadil 5.miesto.


Majstrovstvá SAZ mladších žiakov – Bratislava 24.2.2018

V Bratislave v hale Elán sa24.5.2018 uskutočnili Majstrovstvá SAZ mladších žiakov. Adam Lacko v skoku do výšky výkonom 130cm obsadil 9.miesto a vytvoril si osobný rekord.


Majstrovstvá ZsAZ mladších žiakov – B. Bystrica 11.2.2018.

V Banskej Bystrici v hale športového gymnázia sa uskutočnili Majstrovstvá ZsAZ mladších žiakov. Adam Lacko v skoku do výšky výkonom 120cm obsadil 4.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,63m obsadil 9.miesto.


Majstrovstvá SsAZ – Bratislava 10.2.2018.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SsAZ. V kategórii dorasteniek Sabína Hádeková v skoku do diaľky výkonom 4,23 m obsadila 6.miesto a v behu na 60m prek. výkonom 10,02 obsadila 6.miesto. V kategórii starších žiakov Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,07m obsadil 3.miesto. Juraj Prusák v skoku do výšky výkonom 140cm obsadil 8.miesto, v skoku do diaľky výkonom 4,80m obsadil 7. miesto a v behu na 60m prek. výkonom 10,17 sek. obsadil 6. miesto. Marián Dvořák v behu na 60m výkonom 8,77 obsadil 18.miesto.


Majstrovstvá ZsAZ v hale – Bratislava 20.1.2018

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá ZsAZ v hale. V kategórii starších žiakov Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 5,32m obsadil 2.miesto a v behu na 300m si vytvoril osobný rekord a výkonom 42,42 sek., obsadil 5.miesto. Juraj Prusák v skoku do výšky dosiahol osobný rekord a výkonom 1,45m obsadil 6.miesto. V behu na 60m prek. výkonom 10,73 sek. obsadil 7. miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,72m obsadil tiež 7. miesto. Marián Dvořák vo vrhu 4 kg guľou výkonom 9,44m si vytvoril osobný rekord a obsadil 8.miesto a v behu na 60m výkonom 8,64 sek. si vytvoril osobný rekord a obsadil 20.miesto.


Atléti zo Šurian na pretekoch MLÁDEŽNÍCKY HALOVÝ MÍTING Bratislava 16.12.2017

V kategórii starších žiakov Matej Hozlár v skoku do diaľky zvíťazil výkonom 5,34 m a v behu na 60m prek v osobnom rekorde výkonom 9,99 obsadil 3.miesto. Jakub Cvik v skoku do diaľky výkonom 5,08m obsadil 3.miesto a v behu na 60m dosiahol výkon 8,48.


Atléti zo Šurian na pretekoch VIANOČNÁ ŽIACKA HALA v Banskej Bystrici 30.11.2017. Z deväť štartov dosiahli šesť umiestnení na stupni víťazov.

Na VIANOČNEJ ŽIACKEJ HALE v hale v Banskej Bystrici v kategórii starších žiakov Matej Hozlár v behu na 60m obsadil 4.miesto a časom 8,03 si vytvoril osobný rekord, v behu na 60m prek obsadil 5.miesto a v skoku do diaľky zvíťazil v osobnom rekorde s výkonom 5,47m. V kategórii mladších žiakov Juraj Prusák si vytvoril vo všetkých troch disciplínach osobné rekordy a vybojoval 1.miesta – v behu na 60m prek výkonom 10,15sek., v behu na 60m výkonom 8,62sek. a v skoku do diaľky výkonom 4,91m. Mladší žiak Marián Dvořák si vytvoril osobný rekord vo vrhu guľou výkonom 11,54m a obsadil 1.miesto, v behu na 60m prek. časom 11,13 obsadil 2.miesto a behu na 60m dosiahol výkon 10,85sek.


Juraj Prusák Majster ZsAZ v behu na 60m prekážok mladších žiakov. M – ZsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva. Skalica 1.10.2017.

Na M- ZsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva v Skalici v kategórii mladších žiakov Juraj Prusák v behu na 60m prek časom 10,56 vybojoval 1.miesto a stal sa Majstrom ZsAZ pre rok 2017. V skoku do diaľky výkonom 465cm obsadil 4.miesto a v skoku do výšky výkonom 135cm obsadil 6.miesto. Marián Dvořák v behu na 60m prek. časom 11,08 obsadil 2.miesto a vybojoval striebornú medailu. Vo vrhu guľou výkonom 10,85m obsadil 3.miesto a vybojoval bronzovú medailu a v hode loptičkou výkonom 40,27m obsadil 8.miesto. Petra Ondrušová v hode loptičkou výkonom 37,72m obsadila 7.miesto a v skoku do výšky výkonom 125cm obsadila 12.miesto.


Majstrovstvá Slovenska vo viacboji mladších žiakov. Košice 24.9.2017.

Na M-SR mladších žiakov 24.9.2017 v Košiciach Marián Dvořák vybojoval 6.miesto so ziskom 1696 bodov a Juraj Prusák so ziskom 1413 bodov vybojoval 8.miesto.


Lukáš Mentel so striebornou medailou. Majstrovstvá SR žiakov, Nové Zámky 16.-17. septembra 2017.

Na M-SR starších žiakov v Nových Zámkoch Lukáš Mentel v hode kladivom výkonom 32,01m obsadil 2.miesto a získal striebornú medailu. K tomu pridal v hode diskom výkonom 36,81m 6.miesto a vo vrhu guľou výkonom 10,53m 11.miesto. Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 530cm obsadil 6.miesto a v behu na 100m prek. výkonom 16,31 obsadil 8.miesto. Samuel Zeleňák v hode oštepom výkonom 32,23m obsadil 7.miesto. Dominika Poláková vo vrhu guľou výkonom 8,86m obsadila 8.miesto. Jakub Cvik v skoku do diaľky výkonom 509cm obsadil 15.miesto. V skoku do diaľky žiačok Daniela Keméňová výkonom 427cm obsadila 20.miesto a v behu na 100m prek. výkonom 18,45 obsadila 16.miesto.


4.kolo ZsAZ starší žiaci Nové Zámky 10.9.2017

Na 4.kole M-ZsAZ staršieho žiactva 10.9.2017 v Nových Zámkoch Samuel Zeleňák v hode oštepom v osobnom rekorde výkonom 35,68m obsadil 1.miesto. Matej Hozlár v behu na 100m prek., tiež v osobnom rekorde, výkonom 16,85 obsadil 2.miesto v behu na 150m časom 19,78 obsadil 10. miesto. Lukáš Mentel v hode diskom výkonom 34,19m obsadil 2.miesto a vo vrhu guľou výkonom 11,11m obsadil 3.miesto. Jakub Cvik v skoku do diaľky výkonom 484cm obsadil 9.miesto a behu na 150m výkonom 21,16 obsadil 20.miesto. Juraj Prusák v skoku do diaľky výkonom 422 cm obsadil 12.miesto a v behu na 150m výkonom 22,09 obsadil 23.miesto. Marián Dvořák v hode oštepom výkonom 26,11m obsadil 7. miesto a v behu na 60m výkonom 8,96 obsadil 20.miesto. Dominika Poláková vo vrhu guľou výkonom 8,88m obsadila 6.miesto a hode diskom. Výkonom 16,07m obsadila 9.miesto.


4. kolo M – ZsAZ dorastu a 5.mladšieho žiactva Nové Mesto nad Váhom 26.8.2017.

Na 5. kole ZsAZ mladších žiakov Juraj Prusák v behu na 60m prek výkonom 10,60 obsadil 1.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,37m obsadil 2.miesto. Marián Dvořák vo vrhu guľou výkonom 9,28m obsadil 5.miesto a v hode loptičkou výkonom 39,58m obsadil tiež 7.miesto V kategórii dorasteniek Sabína Hádeková v hode oštepom výkonom 30,61m obsadila 3.miesto a vo vrhu guľou výkonom 9,12m obsadila 9.miesto. Lucia Slobodníková v hode kladivom výkonom 30,45m obsadila 4. miesto a vo vrhu guľou výkonom 8,73m obsadila 11.miesto. Jakub Cvik v skoku do diaľky výkonom 496cm obsadil 6.miesto a v behu na 400m výkonom 1:07,63 min. obsadil 6.miesto.


Majstrovstvá SR juniorov – Bratislava 25.6.2017. Sabína Hádeková a Filip Šulík s bronzovou medailou.

V Bratislave sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ juniorov, kde pretekári oddielu vybojovali dve bronzové medaily. Filip Šulík v hode oštepom juniorov výkonom 44,71m sa umiestnil na 3. mieste a podobne Sabína Hádeková v hode oštepom junioriek výkonom 33,82m sa umiestnila na 3.mieste.


Majstrovstvá SR mladších žiakov – Trenčín 24.6.2017. Marián Dvořák s bronzovou medailou.

V Trenčíne sa uskutočnili Majstrovstvá SR mladších žiakov. Marián Dvořák vo vrhu 3kg guľou výkonom 10,72m vytvoril osobný rekord, obsadil 3.miesto a vybojoval bronzovú medailu. V behu na 60m výkonom 8,83 si vytvoril osobný rekord. Juraj Prusák v behu na 60m prek. časom 10,37 obsadil 7.miesto. Ema Rendvanská v hode loptičkou výkonom 44,68m obsadila 9.miesto a v skoku do diaľky výkonom 433cm obsadila 10.miesto. Pretekári oddielu si na Majstrovstvách Slovenska vytvorili osobné rekordy.


Majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek Dubnica nad Váhom 10.-11.06.2017

Na Majstrovstvách Slovenska dorastencov v atletike 10. a 11.6.2017 v Dubnici nad Váhom Sabína Hádeková v hode oštepom sa výkonom 32,09m umiestnila na 4.mieste. V hode kladivom Lucia Slobodníkvá výkonom 30,66m sa umiestnila na 9.mieste a Michaela Puková výkonom 28,16m sa umiestnila na 11. mieste.


3.kolo M- ZsAZ ml.žiactvo Trenčín 10.6.2017

Na 3. kole ZsAZ mladších žiakov v skoku do výšky Juraj Prusák obsadil 1.miesto a v behu na 60m prek výkonom 10,57 obsadil 2.miesto. Marián Dvořák vo vrhu guľou výkonom 9,28m obsadil 3.miesto a v hode loptičkou výkonom 45,85m obsadil tiež 3.miesto


3.kolo ZsAZ starší žiaci Nové Mesto n.V. 3.6.2017

Na 3.kole M-ZsAZ staršieho žiactva 3.6.2017 v Novom Meste nad Váhom Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 523cm obsadil 5.miesto, v behu na 300m časom 42,91 obsadil 6.miesto a v behu na 60m časom 8,02 obsadil 9.miesto. Dominika Poláková vo vrhu guľou výkonom 9,14m obsadila 5.miesto a 5.miesto obsadila i hode diskom. Daniela Keméňová v skoku do diaľky výkonom 475 cm obsadila 4.miesto. Mladší žiak Juraj Prusák v skoku do diaľky výkonom 462 cm obsadil 12.miesto


M – ZsAZ dorastu a staršieho žiactva Trnava 28.5.2017.

Na Majstrovstvách ZsAZ jednotlivcov v kategórii dorastu a žiactva vybojovali atléti Atletického klubu 4 medailové umiestnenia. V kategórii starších žiakov v hode oštepom Zeleňák Samuel výkonom 31,45m vytvoril si osobný rekord a obsadil 2.miesto a v hode diskom obsadil 5.miesto. V hode diskom Mentel Lukáš výkonom 31,48m obsadil 3.mesto, a v hode kladivom výkonom 26,38m obsadil tiež 3.miesto. Vo vrhu guľou obsadil 6.miesto. V skoku do diaľky Hozlár Matej výkonom 500cm obsadil 6.miesto. Dvořák Marián v hode kladivom obsadil 7.miesto, v hode oštepom obsadil 8.miesto a v hode diskom obsadil 8.miesto. V kategórii starších žiačok vo vrhu guľou Poláková Dominika obsadila 5.miesto a v hode diskom obsadila 8.miesto. V kategórii dorasteniek v hode kladivom Puková Michaela v osobnom rekorde 35,53m obsadila 2. mieste a v hode diskom výkonom 21,59m obsadila 5.miesto.


Majstrovstvá SR vo viacboji, Košice 21.-22.5.2017

Na Majstrovstvách Slovenska vo viacbojoch v kategórii dorasteniek Hádeková Sabina v sedemboji so ziskom 3926 bodov obsadila 3.miesto a získala bronzovú medailu.


2. kolo M – ZsAZ staršieho a najmladšieho žiactva Trnava 14.5.2017.

Na 2.kole M-ZsAZ staršieho žiactva Mentel Lukáš v hode diskom s výkonom 33,92m obsadil 2.miesto, v hode kladivom výkonom 28,44m obsadil 2.miesto a vo vrhu guľou výkonom 10,17m obsadil 5.miesto. Zeleňák Samuel v hode oštepom výkonom 27,95m obsadil 4.miesto. Cvik Jakub v skoku do diaľky výkonom502 cm obsadil 5.miesto a v behu na 150m obsadil 15.miesto. Hozlár Matej v behu na 60m výkonom 7,93 obsadil 8.miesto a v skoku do diaľky výkonom 466cm obsadil 11.miesto. Poláková Dominika vo vrhu guľou obsadila 5.miesto.


2. kolo M – ZsAZ dorastu a mladšieho žiactva Nové Zámky 7.5.2017.

V 2.kole ZsAZ súťaže dorastu a mladšieho žiactva obsadila v kategórii dorasteniek Hádeková Sabina v hode oštepom obsadila 3.miesto a v behu na 100m prek. obsadila tiež 3.miesto. Vo vrhu guľou obsadila 10.miesto. Puková Michaela v hode kladivom obsadila 5.miesto a v hode diskom obsadila 8.miesto. Keméńová Daniela v skoku do diaľky obsadila 7.miesto. V kategórii mladších žiakov v behu na 60m prek. obsadil Prusák Juraj 2.miesto a v skoku do výšky obsadil 3.miesto. Dvořák Marián vo vrhu guľou obsadil 4.miesto a v behu na 60m obsadil 6.miesto.


1. kolo M – ZsAZ staršieho a najmladšieho žiactva Nové Zámky 1.5.2017.

V 1.kole ZsAZ súťaže staršieho a najmladšieho žiactva Lukáš Mentel v hode diskom výkonom 36,63m si vytvoril osobný rekord a obsadil 1.miesto, vo vrhu guľou výkonom 10,85m obsadil 2.miesto a v hode kladivom výkonom 27,58m obsadil 2.miesto. Jakub Cvik v skoku do diaľky výkonom 4,89m obsadil 4.miesto a v behu na 800m výkonom 2:39,04 obsadil 9.miesto. Matej Hozlár v skoku do diaľky výkonom 4,85m obsadil 5.miesto a v behu na 150m výkonom 20,15 obsadil 13.miesto. Dominika Poláková vo vrhu guľou výkonom 7,35m obsadila 12.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,61m obsadila 15.miesto.


1. kolo M – ZsAZ dorastu a mladšieho žiactva Trnava 29.4.2017.

V 1.kole ZsAZ súťaže dorastu a mladšieho žiactva Sabína Hádeková v hode oštepom výkonom 33,83m vybojovala 3.miesto a v behu 100m prek. časom 17,59 vybojovala 6.miesto. Michaela Puková v hode kladivom výkonom 30,59m obsadila 5.miesto a v hode diskom výkonom 18,79m obsadila 12. miesto. Lucia Slobodníková v hode diskom výkonom 24,24m vybojovala 6.miesto a v hode kladivom výkonom 29,32m vybojovala 7.miesto. V kategórii mladších žiakov Juraj Prusák v behu na 60m prek. výkonom 11,12 sek. obsadil 2.miesto, v skoku do výšky výkonom 125cm obsadil 2.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,06m obsadil 7.miesto. Marián Dvořák vo vrhu guľou výkonom 10,01m obsadil 2.miesto a v behu na 60m výkonom 8,90 obsadil 6.miesto. V súťaži junioriek Denisa Hučíková v skoku do diaľky výkonom 5,40m vybojovala 1.miesto a v trojskoku výkonom 11,58m si vytvorila osobný rekord a obsadila 1.miesto.


Majstrovstvá SAZ veteránov v chôdzi– Borský Mikuláš 22.4.2017. Zlatá medaila na Majstrovstvách Slovenska veteránov na ceste.

V Borskom Mikuláši sa 22.4.2017 uskutočnili Majstrovstvá SAZ veteránov v chôdzi. Peter Malík v chôdzi veteránov na 5km časom 25:31 min. došiel do cieľa na 1.mieste a stal sa Majstrom Slovenska veteránov. Na druhom mieste sa umiestnil jeho brat Ondrej Malík, ktorý preteká za MŠK Borský Mikuláš.


Majstrovstvá SAZ vo viacboji mladších žiakov – Bratislava 12.3.2017.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ v päťboji mladších žiakov. Juraj Prusák dosiahol 1436 bodov a obsadil 9.miesto. Marián Dvořák dosiahol 1369 bodov a obsadil 11.miesto. Odchovanec atletického oddielu Lokomotíva Šurany, teraz pretekár Dukla Banská Bystrica, Lukáš Straška v sedemboji dorastencov dosiahol 3992 bodov a stal sa MAJSTROM SLOVENSKA.


Majstrovstvá SAZ vo viacboji dorasteniek – Bratislava 11.3.2017

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ v päťboji dorasteniek. Sabína Hádeková dosiahla výkon 2601 bodov a vybojovala 6. miesto.


Majstrovstvá SAZ juniorov – Bratislava 5.3.2017. Bronzová medaila pre Denisu Hučíkovú

V Bratislave v hale Elán sa 5.3.2017 uskutočnili Majstrovstvá SAZ juniorov. Denisa Hučíková v trojskoku výkonom 11,09 m, obsadila 3.miesto a vybojovala bronzovú medailu.


Majstrovstvá SAZ žiakov – Bratislava 4.3.2017.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ žiakov. Vo vrhu guľou starších žiakov Lukáš Mentel dosiahol výkon 10,36m a obsadil 9.miesto. Daniela Keméňová v skoku do diaľky výkonom 433cm obsadila 13.miesto a v behu na 60m prek. časom 11,05 vytvorila osobný rekord a obsadila 21. miesto.


Majstrovstvá SAZ dorasteniek – Bratislava 26.2.2017.

V Bratislave v hale Elán sa 26.2.2016 uskutočnili Majstrovstvá SAZ dorastencov. Sabína Hádeková v behu na 60m prek. výkonom 9,92 obsadila 12.miesto a vo vrhu guľou výkonom 9,42m obsadila 16.miesto. Odchovanec atletického oddielu Lokomotíva Šurany, teraz pretekár Dukla Banská Bystrica, Lukáš Straška v skoku do diaľky dorastencov výkonom 633cm obsadil 2.miesto a v skoku o žrdi výkonom 320cm obsadil 3.miesto


Majstrovstvá SAZ mladších žiakov – Bratislava 25.2.2017.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ mladších žiakov. Marián Dvořák vo vrhu 3kg guľou výkonom 8,79m obsadil 6.miesto a v behu na 60m výkonom 9,25 obsadil 21.miesto


Majstrovstvá ZsAZ – Bratislava 11.2.2017.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá ZsAZ. V kategórii dorasteniek Sabína Hádeková v skoku do diaľky výkonom 4,65 m obsadila 3.miesto a v behu na 60m prek. výkonom 10,32 obsadila 5.miesto. V kategórii starších žiakov Lukáš Mentel vo vrhu guľou starších žiakov výkonom 10,22m obsadil 3.miesto. Jakub Cvik v behu na 800m výkonom 2:37,71 obsadil v oblasti 4.miesto a v skoku do diaľky výkonom 482cm obsadil 5.miesto. V behu na 60m prek. Daniela Keméňová výkonom 11,23 sek. v oblasti obsadila 11.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,25m obsadila 6.miesto. V kategórii mladších žiakov Juraj Prusák v skoku do výšky výkonom 130cm obsadil 3.miesto a v skoku do diaľky výkonom 370cm obsadil 4. miesto. Marián Dvořák vo vrhu 4 kg guľou mladších žiakov výkonom 7,67m obsadil 2. miesto, v skoku do diaľky výkonom 338 cm obsadil 9. miesto a v behu na 60m výkonom 9,53 obsadil 15.miesto. Adam Lacko v skoku do diaľky výkonom 311cm obsadil 10.miesto a v behu na 60m časom 10,47 obsadil 22.miesto


Majstrovstvá SAZ veteránov v chôdzi– Bratislava 29.1.2017. Zlatá medaila na Majstrovstvách Slovenska veteránov

V Bratislave v hale Elán sa 29.1.2017 uskutočnili Majstrovstvá SAZ veteránov v chôdzi. Peter Malík v chôdzi veteránov na 3 000m časom 15:38,24 min. došiel do cieľa na 1.mieste a stal sa MAJSTROM SLOVENSKA v kategórii veteránov.


Zo školských lavíc do haly Elán - Bratislava 16. decembra 2016.

Na atletických pretekoch v hale Elán v Bratislave v kategórii starších žiakov Jakub Cvik v skoku do diaľky výkonom 438cm obsadil 2.miesto a v behu na 600m dosiahol výkon 1:52,11min. a obsadil 1.miesto. Vo vrhu guľou Lukáš Mentel dosiahol výkon 10,19m a obsadil 5.miesto a v skoku do výšky dosiahol výkon 132cm. V kategórii starších žiačok Sabína Hádeková vo vrhu guľou dosiahla výkon 10,44m a obsadila 4.miesto a v skoku do výšky dosiahla výkon 132cm. Michaela Puková vo vrhu guľou dosiahla výkon 8,37m a obsadila 7.miesto a v behu na 60m dosiahla výkon 9,62. V kategórii mladších žiakov v skoku do diaľky Juraj Prusák dosiahol výkon 379cm a obsadil 6.miesto a v skoku do výšky dosiahol výkon 1,27m a obsadil 4.miesto. Marián Dvořák v skoku do diaľky dosiahol výkon 359cm a obsadil 8.miesto a v behu na 60m dosiahol čas 9,37. V skoku do výšky najmladších žiakov Adam Lacko dosiahol 1,17m a v behu na 60m dosiahol výkon 10,39m


Vrhačský štvorboj. Trnava 7.10.2016.

V Trnave sa uskutočnila súťaž vo vrhačskom štvorboji (guľa –disk –oštep -kladivo). V kategórii dorastencov Filip Šulík s 1927 bodmi obsadil 4.miesto. V kategórii dorasteniek Lucia Slobodníková s 1547 bodmi obsadila 2.miesto. V kategórii starších žiačok so ziskom 1777 bodov obsadila Sabina Hádeková 2.miesto a Michaela Puková s 1432 bodmi obsadila 3.miesto.


Adam Lacko Majster ZsAZ v skoku do výšky najmladších žiakov. M – ZsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva Trenčín 25.9.2016.

Na M- ZsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva v Trenčíne v kategórii najmladších žiakov Adam Lacko v skoku do výšky obsadil 1. miesto výkonom 120cm, v skoku do diaľky výkonom 341cm obsadil 7.miesto, v behu na 600m obsadil 8.miesto. Ema Rendvanská v hode loptičkou výkonom 41,17m obsadila 2.miesto a v skoku do výšky výkonom 115cm obsadila 6.miesto V kategórii mladších žiakov obsadil Juraj Prusák 6. miesto v behu na 60m prek. časom 12,21, v skoku do výšky výkonom 125cm obsadil 9.miesto. Marián Dvořák vo vrhu guľou výkonom 7,67m obsadil 11.miesto, v hode loptičkou výkonom 37,87 m obsadil 13.miesto a v skoku do diaľky výkonom 378cm obsadil 15.miesto. Aneta Biháriová v skoku do výšky výkonom 120cm obsadila 12. miesto, v skoku do diaľky výkonom 349 cm obsadila 22.miesto, v behu na 60m 9,83 obsadila 29.miesto. Zdenka Hlavatá v behu na 300m časom 58,57 obsadila 21.miesto a v skoku do diaľky 296 cm 28.miesto.


Lukáš Straška s dvomi titulmi Majstra Slovenska. Majstrovstvá SR žiakov, Bratislava 17.-18. septembra 2016.

Na M-SR starších žiakov v Bratislave Sabina Hádeková v hode oštepom výkonom 32,41m obsadila 4.miesto. V hode kladivom Lukáš Mentel výkonom 27,47m obsadil 4.miesto. Michaela Puková v hode kladivom výkonom 22,26m obsadila 11.miesto. V skoku do diaľky Daniela Keméňová výkonom 444cm obsadila 15.miesto. Odchovanej atletiky v Šuranoch, Lukáš Straška, teraz pretekár DUKLA Banská Bystrica, na Majstrovstvách Slovenska žiakov vybojoval 1. miesto v skoku do diaľky výkonom 636cm a 1.miesto v skoku do výšky výkonom 185cm.


4. kolo M – ZsAZ dorastu a mladšieho žiactva Nitra 4.9.2016.

V 4.kole ZsAZ súťaže dorastu Michaela Puková v hode kladivom výkonom 31,09m obsadila 4.miesto, Lucia Slobodníková výkonom 30,37m obsadila 5.miesto. Daniela Keméňová v skoku do diaľky výkonom 432cm obsadila 14.miesto. V behu na 100m dosiahla čas 14,99. Denisa Hučíková v skoku do diaľky výkonom 535cm obsadila 1.miesto a, v trojskoku výkonom 11,07m obsadila 1.miesto. V kategórii mladších žiakov Juraj Prusák v skoku do výšky výkonom 125cm obsadil 5.miesto, v skoku do diaľky výkonom 355cm obsadil 15.miesto. Vo vrhu guľou Marián Dvořák výkonom 7,93m obsadil 9.miesto, v hode loptičkou výkonom 36,03m obsadil 17.miesto.


3. kolo M – ZsAZ dorastu a mladšieho žiactva Nové Zámky 2.7.2016.

V 3.kole ZsAZ súťaže dorastu obsadila Sabína Hádeková 3.miesto v hode oštepom výkonom 31,71 m a vo vrhu guľou výkonom 10,16m obsadila 6.miesto. Michaela Puková v hode kladivom výkonom 29,99m obsadila 2.miesto a v hode diskom výkonom 18,77m obsadila 10.miesto. V hode oštepom Filip Šulík výkonom 47,60m obsadil 1.miesto. Jakub Cvik v skoku do diaľky výkonom 463cm obsadil 5.miesto a behu na 100m dosiahol výkon 14,74 V kategórii mladších žiakov Juraj Prusák výkonom 425cm obsadil 4.miesto a v skoku do výšky výkonom 125cm obsadil 5.miesto. Adam Lacko v skoku do výšky výkonom 120cm obsadil 6.miesto a v skoku do diaľky výkonom 336cm obsadil 15.miesto. Marián Dvořák vo vrhu guľou výkonom 7,43m obsadil 9.miesto a v hode loptičkou výkonom 37,83m obsadil 11.miesto.


Denisa Hučíková v reprezentačnom drese Slovenska.

V medzištátnom štvorstretnutí dorasteneckých družstiev v Brne 12. júna 2016 štartovala i pretekárka nášho atletického klubu Denisa Hučíková, ktorá v skoku do diaľky výkonom 538 cm obsadila 7.miesto.


Denisa Hučíková – Majsterka Slovenska v skoku do diaľky.

V Dubnici nad Váhom sa 4.-5.6.2016 uskutočnili Majstrovstvá SAZ dorastencov. V skoku do diaľky Denisa Hučíková výkonom 558cm obsadila 1.miesto a stala sa Majsterka Slovenska. V trojskoku obsadila 2.miesto. V hode oštepom dorastencov Filip Šulík výkonom 47,40m si utvoril osobný rekord a obsadil 2.miesto. Sabína Hádeková v hode oštepom obsadila 6.miesto. Michaela Puková v hode kladivom obsadila 8. miesto.


Školské Majstrovstvá SR stredných škôl Banská Bystrica 2. júna 2016.

V Školských Majstrovstvách Slovenska Denisa Hučíková v skoku do diaľky dosiahla výkon 554cm a obsadil 1.miesto a stala sa Majsterkou Slovenska žiačok stredných škôl.


Zlatá medaila na Majstrovstvách Slovenska veteránov na ceste

V Borskom Mikuláši sa 14.5.2016 uskutočnili Majstrovstvá SAZ veteránov v chôdzi. Peter Malík v chôdzi veteránov na 5km časom 26:04 min. došiel do cieľa na 1.mieste a stal sa Majstrom Slovenska veteránov.


M – ZsAZ dorastu a staršieho žiactva Trnava 28.5.2016

Na Majstrovstvách e ZsAZ jednotlivcov v kategórii dorastu a žiactva vybojovali atléti atletického klubu 11 medailových umiestnení. V doraste Denisa Hučíková v skoku do diaľky výkonom 5,52 m vybojovala 1. miesto a v trojskoku výkonom 11,12m vybojovala 2.miesto. Filip Šulík v hode oštepom výkonom 42,71m vybojoval 1.miesto a v hode diskom výkonom 32,31m vybojoval 2.miesto. Lucia Slobodníková v hode diskom výkonom 24,62m vybojovala 1.miesto a v hode kladivom výkonom 26,86m vybojovala 3.miesto. V kategórii žiakov Lukáš Mentel v hode diskom výkonom 32,60m vybojoval 1.miesto a v hode kladivom výkonom 25,42m vybojoval 2.miesto. Samuel Zeleňák v hode oštepom výkonom 29,18m vybojoval 5.miesto a vo vrhu guľou výkonom 7,77m vybojoval 10.miesto. Daniela Keméňová v osobných rekordoch v behu 100m prek. výkonom 18,68 vybojovala 9.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,36m vybojovala 13.miesto. Sabína Hádeková v hode oštepom výkonom 34,56m vybojovala 2.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,50m vybojovala 9.miesto. Michaela Puková v hode kladivom výkonom 25,59m vybojovala 7.miesto a v hode diskom výkonom 18,64 vybojovala 7.miesto.


Medzioblastné stretnutie dorastu – Košice 22.5.2016

V družstve ZsAZ v medzioblastnom stretnutí dorastu štartovala i Denisa Hučíková, ktorá v skoku do diaľky v osobnom rekorde výkonom 5,66m obsadila 1.miesto a v trojskoku tiež v osobnom rekorde výkonom 11,48m obsadila 2.miesto.


3. kolo M – ZsAZ staršieho a najmladšieho žiactva Trenčín 21.5.2016

V 3.kole ZsAZ súťaže staršieho a najmladšieho žiactva obsadila Sabína Hádeková 2.miesto v hode oštepom výkonom 35,18 m, v skoku do diaľky výkonom 4,80m obsadila 4. miesto a vo vrhu guľou výkonom 9,86m obsadila 4.miesto. Michaela Puková v hode kladivom výkonom 26,56m obsadila 5.miesto a vo vrhu guľou výkonom 8,51m obsadila 7.miesto. Daniela Keméňova v behu 100m prek. výkonom 18,95 obsadila 9.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,06m obsadila 15.miesto. Jakub Cvik v behu na 800m časom 2:52,82 obsadil 4.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,0 6m obsadil 16.miesto.Samuel Zeleňák vo vrhu guľou výkonom 8,22m obsadil 7.miesto a v behu na 60m výkonom 9,41 obsadil 22. miesto. Medzi najmladšími žiakmi Adam Lacko v skoku do výšky výkonom 120cm obsadil 1.miesto, v skoku do diaľky výkonom 3,40m obsadil 6.miesto a v behu na 300m výkonom 59,12 obsadil 7.miesto.


2. kolo M – ZsAZ dorastu a mladšieho žiactva Nitra 15.5.2016

V 2.kole ZsAZ súťaže dorastu a mladšieho žiactva obsadila Sabína Hádeková 2.miesto v hode oštepom výkonom 32,68 m a v skoku do diaľky výkonom 4,82m obsadila 8. miesto. Denisa Hučíková v skoku do diaľky výkonom 5,47m obsadila 1.miesto a v trojskoku výkonom 10,95m obsadila tiež 1.miesto. Medzi mladšími žiakmi Juraj Prusák v skoku do diaľky výkonom 3,84m obsadil 13.miesto a v skoku do výšky výkonom 115cm obsadil 9.miesto. Marián Dvořák vo vrhu guľou výkonom 6,95m obsadil 10.miesto a v behu na 150m výkonom 24,53 obsadil 21.miesto.


2. kolo M – ZsAZ staršieho a najmladšieho žiactva Nové Mesto n.V. 8.5.2016

V 2.kole ZsAZ súťaže staršieho a najmladšieho žiactva obsadila Sabína Hádeková 2.miesto v hode oštepom výkonom 32,63 m, v skoku do diaľky výkonom 4,82m obsadila 3. miesto a v behu na 100m prek. obsadila 3.miesto v osobnom rekorde výkonom 16,00 sek.. Lukáš Mentel v hode diskom výkonom 26,12m obsadil 4.miesto a vo vrhu guľou výkonom 8,97m obsadil 9.miesto. Medzi najmladšími žiakmi Adam Lacko v skoku do výšky výkonom 118cm obsadil 1.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,19m obsadil 9.miesto.


Sabína Hádeková, Majsterka Slovenska žiačok v atletike v sedemboji

Na Majstrovstvách Slovenska v atletike v Nových Zámkoch v sedemboji v kategórii žiačok, pretekárka atletického klubu Šurany, Sabína Hádeková vybojovala 1. miesto a stala sa MAJSTERKA SLOVENSKA pre rok 2016. V siedmych disciplínach - beh 100m prekážky, skok do výšky, vrh guľou, 150m, skok do diaľky, hod oštepom, beh 800m- za dosiahnuté výkony nazbierala 3 987 bodov. Na Majstrovstvách Slovenska v sedemboji v kategórii dorasteniek Denisa Hučíková vybojovala 4.miesto.


Školské majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike žiakov a žiačok stredných škôl, Nitra 27.4.2016

Na školských majstrovstvách Nitrianskeho kraja žiakov strených škôl Denisa Hučíková v skoku do diaľky obsadila 1.miesto a v behu na 100m prek. obsadila 3.miesto. Matej Šulík obsadil 2.miesto v skoku do diaľky i v hode diskom. Filip Šulík obsadil 2.miesto v hode oštepom a 8.miesto v hode diskom. Daniel Krchňák v skoku do výšky obsadil 1.miesto. Laura Gregušíková v skoku do výšky obsadila 3.miesto. Lucia Slobodníková v hode diskom obsadila 3.miesto. Erik Kliment obsadil v skoku do diaľky 3. miesto. Martin Chovanec v skoku do diaľky obsadil 4.miesto.


1. kolo M – ZsAZ dorastu a mladšieho žiactva Trnava 24.4.2016

V 1.kole ZsAZ súťaže dorastu a mladšieho žiactva la Denisa Hučíková v skoku do diaľky výkonom 5,40m vybojovala 1.miesto. Sabína Hádeková 2.miesto v hode oštepom výkonom 32,78m vybojovala 3.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,45m vybojovala 10.miesto. Lucia Slobodníková v hode diskom výkonom 24,26m vybojovala 3.miesto a v hode kladivom výkonom 27,52m vybojovala 4.miesto. V kategórii mladších žiakov Juraj Prusák v skoku do výšky výkonom 115cm obsadil 8.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,57m obsadil 10.miesto. Adam Lacko v skoku do diaľky výkonom 3,20m obsadil 15.miesto. Marián Dvořák vo vrhu guľou výkonom 7,03m obsadil 5.miesto a v behu na 60m výkonom 10,40 obsadil 22.miesto.


Strieborná a bronzová medaila pre Denisu Hučíkovú

V Bratislave v hale Elán sa 6.3.2016 uskutočnili Majstrovstvá SAZ dorastencov. Denisa Hučíková v trojskoku vytvorila osobný rekord 10,77 m, obsadila 2.miesto a vybojovala striebornú medailu. V skoku do diaľky výkonom 5,29m obsadila 3.miesto a vybojovala bonzovú medilu. V behu na 60m prek. obsadila 5.miesto a v rozbehu výkonom 9,46s vytvorila osobný rekord. Daniela Keméňová v behu na 60m prek. V osobnom rekorde 10,84s. obsadila 11.miesto.


Majstrovstvá SAZ vo viacboji starších žiačok – Bratislava 5.3.2016

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ v päťboji starších žiačok. Sabína Hádeková dosiahla výkon 2508 bodov a vybojovala 4. miesto. Osobný rekord vytvorila vo vrhu guľou výkonom 9,90m a v behu na 800m výkonom 2:42,09min .


Majstrovstvá SAZ mužov a žien – Bratislava 27.-28.2.2016.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ mužov. Erik Kliment v skoku do diaľky dosiahol výkon 6,02 m a obsadil 7.miesto.


Strieborná medaila pre Denisu Hučíkovú

V Bratislave v hale Elán sa 21.2.2016 uskutočnili Majstrovstvá SAZ juniorov. Denisa Hučíková v skoku do diaľky vytvorila osobný rekord 5,34 m, obsadila 2.miesto a vybojovala striebornú medailu. V behu na 60m prek. obsadila 5.miesto. Lucia Slobodníková vo vrhu guľou obsadila 10.miesto.


Majstrovstvá SAZ veteránov – Bratislava 21.2.2016.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ veteránov. Ivan Móča v skoku do diaľky dosiahol výkon 5,11 m a s prepočítaným výkonom obsadil 4.miesto.


Majstrovstvá SAZ žiakov – Bratislava 20.2.2016.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ žiakov. Sabina Hádeková vo vrhu guľou si výkonom 9,72 m vytvorila osobný rekord a obsadila 6.miesto. V behu na 60m prek. tiež vytvorila osobný rekord 10,32 sek. a obsadila 11. miesto. Daniela Keméňová si v behu na 60m prek. Časom 11,56 vytvorila osobný rekord a obsadila 25. miesto. Michaela Puková vo vrhu guľou výkonom 7,88m obsadila 14. miesto. Jakub Cvik v behu na 800m výkonom 2:49,94 min. obsadil 13.miesto. Vo vrhu guľou starších žiakov Lukáš Mentel dosiahol výkon 8,76m a obsadil 13.miesto. Odchovanec atletického oddielu Lokomotíva Šurany, teraz pretekár Dukla Banská Bystrica, Lukáš Straška sa stal Majstrom Slovenska v skoku do diaľky žiakov a v behu na 60m prek. vybojoval 2.miesto a v behu na 150m vybojoval 8.miesto.


Majstrovstvá ZsAZ – Bratislava 13.2.2016.

V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ. V kategórii dorasteniek v skoku do diaľky Denisa Hučíková výkonom 5,29 m obsadila 1.miesto a v behu na 60m prek. výkonom 9,47 obsadila 3.miesto. V kategórii starších žiakov Vo vrhu guľou starších žiakov Samuel Zeleňák výkonom 7,99m obsadil 10.miesto. V behu na 300m Jakub Cvik výkonom 50,95 obsadil v oblasti 20.miesto. V behu na 60m prek. Daniela Keméňová výkonom 12,14 sek. Obsadila v oblasti 8.miesto a v skoku do diaľky výkonom 3,77m obsadila 19.miesto. V kategórii mladších žiakov Juraj Prusák v skoku do diaľky výkonom 359cm obsadil 6. miesto a v behu a 60m časom 9,54 obsadil 20.miesto. Vo vrhu 4 kg guľou mladších žiakov Maroš Dvořák výkonom 6,15m obsadil 7. miesto, v skoku do diaľky výkonom 328 cm obsadil 11. miesto a v behu na 60m výkonom 9,85 obsadil 26.miesto. V kategórii mužov Erik Kliment v skoku do diaľky výkonom 588 cm obsadil v oblasti 1.miesto a v behu na 60m výkonom 7,85 obsadil 4.miesto v oblasti. V kategórii žien Kristína Pavlíková v behu na 60m prek. časom 10,00 obsadila v oblasti 3. miesto a v behu na 60m výkonom 8,70 obsadila v oblasti 5.miesto. Mária Magulová v behu na 60m prek. časom 10,91 obsadila v oblasti 4.miesto


Majstrovstvá SsAZ – Bratislava 6.2.2016.

Na Majstrovstvách SsAZ v hale Denisa Hučíková v behu dorasteniek na 60m prek. výkonom 9,72 sek. obsadila 3.miesto a v skoku do diaľky výkonom 4,20 m obsadila 9. miesto. V behu žiačok na 60m prek. Sabina Hádeková dosiahla osobný rekord 10,40sek. a obsadila 7.miesto.


Bronzová medaila na Majstrovstvách Slovenska veteránov

V Bratislave v hale Elán sa 31.1.2016 uskutočnili Majstrovstvá SAZ veteránov v chôdzi. Peter Malík v chôdzi veteránov na 3 000m časom 15:38,24 min. došiel do cieľa na 1.mieste pred svojim bratom Ondrejom, ktorý štartoval za Borský Mikuláš. Po prepočítaní výkonov podľa veteránskych kategórii Peter Malík vybojoval bronzovú medailu a víťazom sa stal Ondej Malík.


Majstrovstvá AZB – Bratislava 16.1.2016.

Na Majstrovstvách AZB v hale dorastenka Denisa Hučíková výkonom 5,07 m obsadila 2.miesto. V kategórii žiačok Michaela Puková vo vrhu guľou výkonom 8,70m obsadila 2.miesto. V behu žiakov na 800m Jakub Cvik výkonom 2:55,48min. obsadil 6.miesto. Vo vrhu guľou žiakov Lukáš Mentel výkonom 9,54m obsadil 3.miesto. V súťaži mladších žiakov Juraj Prusák v skoku do diaľky výkonom 3,63m obsadil 7.miesto a v behu na 300m výkonom 55,83 obsadil 19.miesto.


Zo školských lavíc do haly Elán - Bratislava 18. decembra 2015.

Na atletických pretekoch v hale Elán v Bratislave v kategórii mladších žiakov Jakub Cvik v behu na 60m dosiahol výkon 9,69 a v behu na 600m dosiahol výkon 1:56,41min. a obsadil 4.miesto. Vo vrhu guľou Samuel Zeleňák dosiahol výkon 8,74m. V kategórii starších žiačok Michaela Puková vo vrhu guľou dosiahla výkon 8,88m a obsadila 7.miesto. V kategórii najmladších žiakov v skoku do diaľky Juraj Prusák dosiahol výkon 3,65m a obsadil 5.miesto a v skoku do výšky dosiahol výkon 1,16m a obsadil 6.miesto. Marián Dvořák vo vrhu guľou dosiahol výkon 6,53m a obsadil 1.miesto a v behu na 60m dosiahol čas 10,16. V skoku do výšky najmladších žiakov Adam Lacko dosiahol 1,16m a obsadil 6.miesto a v skoku do diaľky dosiahol výkon 3,47m


Mládežnícka atletika 12.12.2015

Na atletických pretekoch v hale Elán v Bratislave dorastenka Denisa Hučíková v behu na 60m dosiahla výkon 8,68 a v skoku do diaľky výkonom 5,20m obsadila 2.miesto. V behu starších žiačok na 60m prek. Sabína Hádeková dosiahla čas 10,56 a vo vrhu guľou výkonom 9,36m obsadila 8.miesto. Michaela Puková vo vrhu guľou žiačok výkonom 8,53m obsadila 11.miesto. V kategórii juniorov v behu na 60m Erik Kliment dosiahol výkon 8,67. V skoku do diaľky s výkonom 6,16m obsadil 1.miesto.


Zo školských lavíc do haly Elán - Bratislava 23. októbra 2015.

Na atletických pretekoch v hale Elán v Bratislave 23.októbra 2015 v kategórii najmladších žiakov v skoku do diaľky Juraj Prusák výkonom 375cm obsadil 2.miesto a v behu na 400m obsadil tiež 2.miesto. Adam Lacko v skoku do výšky obsadil 1.miesto a v behu na 600m obsadil 6.miesto. Marián Dvořák vo vrhu guľou obsadil 1.miesto. V kategórii mladších žiakov vo vrhu guľou v osobnom rekorde 9,26m obsadil Samuel Zeleňák 2.miesto a v skoku do výšky obsadil 3.miesto. Daniela Keméňová v skoku do diaľky výkonom 398cm obsadila 5.miesto a v behu na 60m obsadila 11.miesto. V kategórii starších žiačok Michaela Puková vo vrhu guľou výkonom 8,16m obsadila 4.miesto.


Majstrovstvá SAZ vo viacboji žiakov – Nové Zámky 27.-28.6.2015.

V Nových Zámkoch sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ vo viacboji žiakov. Sabína Hádeková vo svojom premierovom štarte v sedemboji výkonom 3470 bodov obsadila 5. miesto. Vytvorila nový oddielový rekord a v piatich disciplínach – 100m prek, skok do výšky, vrh guľou, 200m a 800m si vytvorila osobné rekordy.


Majstrovstvá SAZ juniorov – Nové Zámky 27.-28.6.2015.

V Nových Zámkoch sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ juniorov. V skoku do výšky Laura Gregušíková výkonom 150cm obsadila 4.miesto. Matej Šulík v hode diskom si výkonom 38,17m vytvoril osobný rekord a obsadil 4.miesto. Okrem toho v skoku do diaľky obsadil 8.miesto a v trojskoku tiež 8.miesto. V skoku do diaľky Denisa Hučíková obsadila 9.miesto. Lucia Slobodníková v hode diskom obsadila 8.mesto a v hode kladivom obsadila 7. miesto. Erik Kliment v trojskoku obsadil 5.miesto. Martin Chovanec v trojskoku obsadil 7.miesto a v skoku do diaľky 12.miesto. V hode oštepom Filip Šulík obsadil 6.miesto. V behu na 100m prek. Mária Maguľová obsadila 7.miesto.


Školské majstrovstvá SR v atletike žiakov a žiačok základných škôl, Nové Zámky 17.6.2015.

V Nových Zámkoch sa uskutočnili Školské Majstrovstvá SR žiakov základných škôl. V hode loptičkou výkonom 87,40m osadil Filip Šulík 2.miesto. V skoku do diaľky sa umiestnil na 8.mieste.


Majstrovstvá SAZ dorastencov – Dubnica n.V. 13.-14.6.2015.

V Dubnici nad Váhom sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ dorastencov. V skoku do výšky Laura Gregušíková výkonom 150cm obsadila 3.miesto a získala bronzovú medailu. V skoku do diaľky Denisa Hučíková výkonom 513cm obsadila 7.miesto a v trojskoku obsadila 6.miesto. Lucia Slobodníková v hode diskom obsadila 8.mesto a v hode kladivom obsadila 12. miesto. V hode oštepom dorastencov Filip Šulík utvoril si osobný rekord a obsadil 6.miesto.


4. kolo M – ZsAZ mladších a najmladších žiakov, Trenčín 13.6.2015.

V 4. kole ZsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva Adam Lacko v skoku do výšky najmladších žiakov obsadil 2.miesto a v skoku do diaľky 10. miesto. Marián Dvořák vo vrhu guľou najmladších žiakov obsadil 5. miesto a v hode loptičkou 6. miesto. Samuel Zeleňák vo vrhu guľou mladších žiakov obsadil 6. miesto a v skoku do diaľky 16. miesto.


Školské majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike žiakov a žiačok základných škôl, Nové Zámky 3.6.2015.

Na školských majstrovstvách Nitrianskeho kraja žiakov základných škôl obsadila Sabína Hádeková v hode loptičkou 2.miesto a v behu na 300m obsadia tiež 2.miesto. V behu na 60m Laura Pálinkášová obsadila 4.miesto a v skoku do výšky 5.miesto.


3. kolo M – ZsAZ dorastu, juniorov a mladších žiakov, Nové Zámky 31.5.2015.

V 3.kole ZsAZ mladších žiakov, dorastencov a juniorov Laura Gregušíková v skoku do výšky dorasteniek výkonom 160cm obsadila 1.miesto. Denisa Hučíková v skoku do diaľky obsadila 3.miesto a v trojskoku dorasteniek obsadila 1.miesto. Lucia Slobodníková v hode diskom dorasteniek obsadila 5.niesto, v hode kladivom obsadila 2.miesto a vo vrhu guľou 8.miesto. V hode oštepom dorasteniek Sabína Hádeková obsadila 4.miesto a výkonom 33,38m vytvorila oddielový rekord. Filip Šulík v skoku do diaľky obsadil 2.miesto. V súťaži juniorov Erik Kliment v trojskoku obsadil 1.miesto a v skoku do diaľky obsadil tiež 1.miesto. V súťaži mladších žiakov Lukáš Mentel vo vrhu guľou obsadil 3.miesto a v hode loptičkou 12.miesto. Samuel Zeleňák v skoku do diaľky obsadil 13.miesto miesto.


Majstrovstvá Západoslovenského atletického zväzu v kategórii staršieho žiactva, dorastu a juniorov- Trnava 23. mája 2015.

Na Majstrovstvách ZsAZ v kategórii žiakov Sabína Hádeková obsadila 3.miesto v hode oštepom a tiež v skoku do diaľky. Lucia Slobodníková v hode diskom obsadila 4.miesto a v hode kladivom 5.miesto. V kategórii dorastencov Laura Gregušíková obsadila 2.miesto, keď dosiahla rovnaký výkon 150cm ako pretekárka na 1.mieste. Denisa Hučíková zvíťazila v skoku do diaľky a v trojskoku obsadila 3.miesto. Filip Šulík v skoku do diaľky obsadil 3.miesto, v hode oštepom obsadil 4.miesto a v hode diskom 4.miesto. V súťaži juniorov Martin Chovanec v skoku do diaľky obsadil 3. miesto a v trojskoku obsadil 3. miesto. Erik Kliment v skoku do diaľky i v trojskoku obsadil 1.miesto.


2. kolo M – ZsAZ dorastu, juniorov a mladších žiakov. Trnava 16.5.2015.

V 2.kole ZsAZ mladších žiakov, dorastencov a juniorov Laura Gregušíková v skoku do výšky dorasteniek výkonom 155cm obsadila 1.miesto. Denisa Hučíková v skoku do diaľky a trojskoku dorasteniek obsadila 2.miesta. Lucia Slobodníková v hode diskom dorasteniek obsadila 3.niesto a vo vrhu guľou 10.miesto. V hode oštepom dorasteniek Sabína Hádeková obsadila 3.miesto a výkonom 33,00m vytvorila oddielový rekord. Filip Šulík v hode oštepom dorastencov výkonom 40,72m vytvoril oddielový rekord a obsadil 3.miesto, v skoku do diaľky obsadil 2.miesto a v hode diskom obsadil 5.miesto. V súťaži juniorov Erik Kliment v trojskoku dosiahol výkon 13,34m a obsadil 1.miesto a v behu na 100m obsadil 3.miesto


2. kolo M – ZsAZ staršieho a najmladšieho žiactva Nové Mesto n.V. 8.5.2015.

V 2.kole ZsAZ súťaže staršieho a najmladšieho žiactva obsadila Lucia Slobodníková 1.miesto v hode diskom a 16.miesto vo vrhu guľou. Sabína Hádeková v hode oštepom obsadila 3.miesto. V kategórii najmladších žiakov obsadil Marián Dvořák vo vrhu guľou 4. miesto. Adam Lacko v skoku do diaľky obsadil 8.miesto a v behu na 300m obsadil 15.miesto.


Školské Majstrovstvá SR stredných škôl Trnava 6. mája 2015.

V Školských Majstrovstvách Slovenska Erik Kliment v skoku do diaľky obsadil 2.miesto výkonom 629cm.


1. kolo M – ZsAZ dorastu, juniorov a mladších žiakov. Trnava 1.5.2015.

V 1.kole ZsAZ mladších žiakov, dorastencov a juniorov Laura Gregušíková v skoku do výšky dorasteniek výkonom 155cm obsadila 1.miesto. Denisa Hučíková v skoku do diaľky a trojskoku dorasteniek obsadila 2.miesta. Lucia Slobodníková v hode diskom dorasteniek obsadila 3.niesto a vo vrhu guľou 9.miesto. V hode oštepom dorasteniek Sabína Hádeková obsadila 5.miesto. Filip Šulík v hode oštepom dorastencov obsadil 4.miesto a v skoku do diaľky 6.miesto. V súťaži juniorov Matej Šulík v skoku do diaľky obsadil 2.miesto a v hode diskom 4.miesto.


Školské majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike žiakov a žiačok stredných škôl, Nitra 29.4.2015.

Na školských majstrovstvách Nitrianskeho kraja žiakov strených škôl obsadil Erik Kliment v skoku do diaľky 1. miesto. V behu na 100m prek Mária Maguľová získala striebornú medailu a v skoku d diaľky obsadila 6.miesto. Denis Hučíková v skoku do diaľky obsadila 3.miesto a v behu na 100m obsadila 5.miesto. Matej Šulík obsadil 3.miesto v skoku do diaľky i v hode diskom. Šimon Pavlík obsadil 7.miesto v hode diskom. Martin chovanec v skoku do diaľky obsadil 8.miesto.


1.kolo M-ZsAZ staršieho a najmladšieho žiactva.

1. kolo M – ZsAZ staršieho a najmladšieho žiactva. Nitra 25.4.2015 V 1.kole ZsAZ súťaže staršieho a najmladšieho žiactva obsadila Lucia Slobodníková 6.miesto v hode diskom a 14.miesto vo vrhu guľou. V kategórii najmladších žiakov obsadil Marián Dvořák vo vrhu guľou 4. miesto a v hode loptičkou 5. miesto. Adam Lacko v skoku do diaľky obsadil 7.miesto a v behu na 300m obsadil 12.miesto.


Majstrovstvá SAZ dorastencov v hale 28.2.2015

Majstrovstvá SAZ dorastencov – Bratislava 28.2.2015. V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ dorastencov. V skoku do výšky Laura Gregušíková výkonom 159cm obsadila 2.miesto a získala striebornú medailu. V skoku do diaľky Denisa Hučíková si vytvorila osobný rekord a výkonom 530cm obsadila 3.miesto a získala bronzovú medailu. V skoku do diaľky dorastencov Filip Šulík obsadil 16.miesto.


Hala mladších žiakov

Hala mladších žiakov – Bratislava 27.2.2015. V Bratislave v hale Elán sa uskutočnilo podujatie „Hala mladších žiakov“. V kategórii mladších žiakov vo vrhu guľou Samuel Zeleňák výkonom 8,40m obsadil 8.miesto. V kategórii najmladších žiakov v skoku do výšky výkonom 100cm obsadili Marián Dvořák a Adam Lacko 5.miesto. V behu na 600m Adam Lacko obsadil 16.miesto.


Majstrovstvá SAZ dospelých 22.2.2015

Majstrovstvá SAZ mužov a žien – Bratislava 21.-22.2.2015. V Bratislave v hale Elán sa uskutočnili Majstrovstvá SAZ mužov a žien. V skoku do diaľky výkonom 617cm obsadil Erik Kliment 9. miesto a Matej Šulík výkonom 610cm obsadil 10.miesto.


Majstrovstvá SAZ žiakov v hale 15.2.2015

Majstrovstvá SAZ žiakov – Bratislava 15.2.2015. V Bratislave v hale Elán sa 15.2. uskutočnili Majstrovstvá SAZ žiakov v hale. V skoku do výšky Lukáš Straška výkonom 150 cm obsadil 9.miesto.


Majstrovstvá SAZ juniorov v hale 14.2.2015

Majstrovstvá SAZ juniorov – Bratislava 14.2.2015. V Bratislave v hale Elán sa 14.2. uskutočnili Majstrovstvá SAZ juniorov. V skoku do diaľky juniorov výkonom 624 cm obsadil Erik Kliment 4. miesto s rovnakým výkonom ako pretekár na 3.mieste. Matej Šulík výkonom 620 cm obsadil 6.miesto. V trojskoku Erik Kliment výkonom 12,34 m obsadil 6.miesto a Matej Šulík výkonom 12,18 m obsadil 7.miest. V skoku do diaľky junioriek Denisa Hučíková, ktorá je vekom ešte dorastenka, výkonom 514 cm obsadila 5.miesto.


Majstrovstvá ZsAZ v hale 8.2.2015

Majstrovstvá ZsAZ – Bratislava 8.2.2015. V Bratislave v hale Elán sa 8.2. uskutočnili Majstrovstvá ZsAZ. V kategórii žiakov v skoku do výšky Lukáš Straška výkonom 155 cm obsadil 1. miesto a v behu na 150m výkonom 20,14 obsadil 8.miesto. V kategórii dorasteniek v skoku do výšky Laura Gregušíková výkonom 155 cm obsadila 2.miesto a v skoku do diaľky Denisa Hučíková výkonom 512cm obsadila 2.miesto. V kategórii mužov Erik Kliment v skoku do diaľky výkonom 623 cm obsadil 2.miesto a v trojskoku výkonom 11,88 m tiež 2.miesto. V behu na 800m Ondrej Štefánik výkonom 2:17,15 obsadil 3.miesto. Vo vrhu guľou žiačok dosiahla Lucia Slobodníková výkon 7,48m. V súťaži najmladších žiakov v skoku do diaľky Adam Lacko dosiahol výkon 297cm a Marián Dvořák v behu na 60m výkon 10,58


Finále "Latka 5 miest"

Finále „Latka 5 miest“ - Banská Bystrica 4.2.2015. V Banskej Bystrici sa 4.2.2015 uskutočnilo finále LPM. V kategórii žiakov Lukáš Straška v skoku do výšky dosiahol výkon 160 cm a umiestnil sa na 6.mieste.


Míting "Olympijské nádeje V4"

Olympijské nádeje V4 – Bratislava 31.1.2015. V Bratislave v hale Elán sa 31.1. uskutočnil atletický míting „Olympijské nádeje“. V skoku do diaľky Erik Kliment výkonom 615 cm obsadil 5.miesto a v trojskoku výkonom 12,51 m obsadil 7.miesto. V behu na 1000 m Ondrej Štefánik výkonom 3:05,57 min. obsadil 9.miesto.


Latka 5 miest Nitra

Latka 5 miest- Nitra 29.1.2015. V Nitre sa 29.1.2015 konalo štvrté podujatie LPM. Laura Gregušíková v skoku do výšky dosiahla výkon 155 cm a v kategórii dorasteniek sa umiestnila na 2. mieste. V kategórii žiakov Lukáš Straška dosiahol výkon 160 cm a umiestnil na 3.mieste.


Latka 5 miest Bratislava

Latka 5 miest- Bratislava 23.1.2015. Na treťom podujatí LPM 23.1.2015 v Bratislave v skoku do výšky si Lukáš Straška výkonom168 cm vytvoril osobný rekord a v kategórii žiakov sa umiestnil na 3.mieste.


Latka 5 miest

Latka 5 miest- Banská Bystrica 19.1.2015. Na druhom podujatí LPM v Banskej Bystrici sa v skoku do výšky Lukáš Straška v kategórii žiakov výkonom 155 cm umiestnil na 5.mieste.


Prvé preteky v hale v roku 2015

Otvorené Majstrovstvá SsAZ a AZB v hale, Bratislava 17.1.2015 Výkony pretekárov Atletického klubu Šurany: 1. miesto Kliment Erik, skok do diaľky mužov, 636cm- 20. miesto Kliment Erik, 60m, 7,58 – osobný rekord- 4. miesto Straška Lukáš, skok do výšky žiakov, 161cm- vyrovnaný osobný rekord- 4. miesto Hučíková Denisa, skok do diaľky dorasteniek 509cm- 5. miesto Gregušíková Laura, skok do výšky dorasteniek 150cm


EAA udelila uznanie

Európska atletická asociácia pri príležitosti životného jubilea udelila Jozefovi Malíkovi uznanie za prínos pre atletiku


SAZ odovzdal poďakovanie

Slovenský atletický zväz pri príležitosti životného jubilea odovzdal Jozefovi Malíkovi poďakovanie za dlhoročnú prácu v prospech atletiky


Decembrová mládežnícka atletika v hale Elán

Mládežnícka atletika v hale ELÁN 13.decembra 2014 v Bratislave. V skoku do diaľky juniorov Erik Kliment výkonom 633cm obsadil 1.miesto. 1.miesto obsadila v skoku do diaľky žiačok obsadila Denisa Hučíková výkonom 502cm. Lukáš Straška v osobnom rekorde výkonom s výkonom 161 cm v skoku do výšky mladších žiakov obsadil 1.miesto. V skoku do výšky žiačok Laura Gregušíková výkonom 151cm obsadila 3. miesto. Matej Šulík v skoku do diaľky juniorov výkonom 581 cm obsadil 5.miesto a v trojskoku juniorov výkonom 11,93 m obsadil 5.miesto. Lucia Slobodníková vo vrhu guľou žiačok výkonom 6,82m obsadila 13. miesto.


Medailové umiestnenia skokanov v Nitre

8. ročník VIANOČNÁ LATKA 9. decembra 2014 v Nitre. V skoku do výšky žiakov Lukáš Straška výkonom155cm obsadil 2.miesto. V skoku do výšky žiačok Laura Gregušíková výkonom 150 cm obsadila 3.miesto. V skoku do diaľky žiačok Denisa Hučíková výkonom 501 cm obsadila 1.miesto.


Výška v Skalici

37. ročník SKALICKÁ LATKA 3.decembra 2014 v Skalici V kategórii mladších žiakov v skoku do výšky výkonom 145 cm Lukáš Straška obsadil 2.miesto.


Medailová žatva Lukáša Strášku na M ZsAZ mladších žiakov

Majstrovstvá Západoslovenského atletického zväzu mladšieho a najmladšie žiactva, Skalica 28.september 2014 1.miesto: Straška Lukáš, výška ml. žiaci, 155 cm 1.miesto: Hádeková Sabina, krik. loptička ml. žiačky, 60,78 m 2.miesto: Straška Lukáš, 150 m ml. žiaci, 20,71 2.miesto: Straška Lukáš, diaľka ml. žiaci, 512 cm 5.miesto: Hádeková Sabina, 150 m ml. žiačky, 21,88 7.miesto: Dvořák Marián, krik. loptička najml. žiaci, 30,91 m 8.miesto: Dvořák Marián, guľa 2kg najml. žiaci, 6,93 m 12.miesto: Zeleňák Samuel, guľa 3kg ml. žiaci, 5,60m 15.miesto: Lacko Adam, 600 m najml. žiaci, 2:16,58 16.miesto: Lacko Adam, diaľka najml. žiaci, 302 cm


Hučíková a Gregušíková reprezentovali Slovensko

Medzištátne stretnutie žiačok a žiakov v atletike Česko - Maďarsko – Slovensko– Slovinsko – Chorvátsko, v Maribor/Slovinsko/27 . september 2014: V reprezentačnom drese Slovenska svoju premieru mali pretekárky nášho oddielu Laura Gregušíková – v skoku do výšky- Denisa Hučíková – v skoku do diaľky výkon 521cm


Denisa Hučíková - Majsterka Slovenska žiačok

Majstrovstvá SR žiakov, Nové Zámky 13.-14.9.2014: Na Majstrovstvách Slovenska žiakov sa stala Denisa Hučíková Majsterkou Slovenska v skoku do diaľky žiačok. 1.miesto: Hučíková Denisa, skok do diaľky st. žiačky, 523 cm- 2.miesto: Gregušíková Laura, výška staršie žiačky, 158 cm- 5.miesto: Šulík Filip, oštep 600g starší žiaci, 39,63 m- 8.miesto: Hádeková Sabina, hod oštepom st. žiačky, 28,02 m- 8.miesto: Šulík Filip, hod diskom st. žiaci, 33,72 m- 8.miesto: Hučíková Denisa, výška staršie žiačky, 145 cm- 8.miesto: Slobodníková Lucia, hod diskom st. žiačky, 19,99 m- 11.miesto: Šulík Filip, diaľka starší žiaci, 511 cm- 12.miesto: Straška Lukáš, skok do výšky st. žiaci, 150 cm- 13.miesto: Straška Lukáš, diaľka starší žiaci, 504 cm


Sabína Hádeková s loptičkou vo Varšave

IX. INTERNATIONAL CHILDREN’S ATHLETICS GAMES WARŠAVA, 6. September 2014 Na medzinárodnom žiackom podujatí Slovensko reprezentovala pretekárka nášho oddielu Sabína Hádeková, ktorá v hode loptičkou obsadila 1.miesto


Erik Kliment v reprezentačnom drese Slovenska

Medzištátne stretnutie juniorov a junioriek v atletike Česko - Maďarsko – Slovensko– Slovinsko – Chorvátsko, v Slevenj Gradec/Slovinsko/ 5 . júla 2014: V reprezentačnom drese Slovenska štartoval pretekár nášho oddielu Erik Kliment, ktorý v skoku do diaľky dosiahol výkon 637cm.


Majstrovstvá SR juniorov 2014

Majstrovstvá SR juniorov 28.-29.júna 2014 Košice: 2.miesto: Kliment Erik, diaľka juniori, 674 cm- 5.miesto: Šulík Matej, diaľka juniori, 628 cm- 5.miesto: Kliment Erik, trojskok juniori, 12,39 m- 5.miesto: Magulová Mária, 100 m prek. Juniorky, 18,80- 6.miesto: Šulík Matej, trojskok juniori, 12,36 m- 6.miesto: Magulová Mária, trojskok juniorky, 9,99 m- 7.miesto: Šulík Matej, disk juniori, 38,38 cm- 8.miesto: Magulová Mária, diaľka juniorky, 476 cm


Majstrovstvá SR mladších žiakov

Majstrovstvá SR mladšieho žiactva, Dubnica nad Váhom 21. júna 2014: 2.miesto: Hádeková Sabina, hod loptičkou mladšie žiačky, 59,13 m- 6.miesto: Hádeková Sabina, 300m mladšie žiačky, 47,46- 8.miesto: Straška Lukáš, výška mladší žiaci, 135 cm- 11.miesto: Straška Lukáš, diaľka mladší žiaci, 432 cm


Školské majstrovstvá SR žiakov základných škôl

KALOKAGATIA- Školské Majstrovstvá SR základných škôl, Trnava 20.6.2014: 3. miesto: Hučíková Denisa, diaľka žiačky, 508 cm- 5. miesto: Gregušíková Laura, výška žiačky, 145 cm- 9. miesto: Šulík Filip, loptička žiaci, 72,55 m- 11. miesto: Šulík Filip, diaľka žiaci, 529 cm


Školské majstrovstvá SR žiakov stredných škôl

Školské Majstrovstvá SR stredných škôl Nové Zámky 18. júna 2014: 2.miesto: Kliment Erik, diaľka študenti, 666 cm - 5.miesto: Magulová Mária, 100 m prek. študentky, 16,80 - 6.miesto: Vachová Hana, 100 m študentky, 13,88- 6.miesto: Vachová Hana, 200 m študentky, 28,96


Majstrovstvá SR dorastencov 2014

Majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek Dubnica nad Váhom 14. júna 2014: 9. miesto: Magulová Mária, 100 m prek. dorastenky, 17,26 - 10. miesto: Štefánik Ondrej, 800m dorastenci, 2:16,20- 18. miesto: Magulová Mária, diaľka dorastenky, 439 cm


Školské majstrovstvá žiakov základných škôl 2014

Školské majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike žiakov a žiačok základných škôl, Nové Zámky 5.6.2014: 1. miesto: Krchňák Daniel, výška chlapci, 179 cm- 1. miesto: Hučíková Denisa, diaľka dievčatá, 505 cm- 1. miesto: Hučíková Denisa, výška dievčatá, 151 cm- 2. miesto: Gregušíková Laura, výška dievčatá, 151 cm- 3. miesto: Hádeková Sabína, loptička dievčatá, 54,20 m- 4. miesto: Hádeková Sabína, 300 m dievčatá, 47,35 - 9. miesto: Cviková Denisa, guľa dievčatá, 7,96 m- 10. miesto: Gregušíková Laura, diaľka dievčatá, 396 cm- 16. miesto: Cviková Denisa, loptička dievčatá, 38,34 m- 18. miesto: Zajíčková Dominika, 800 m dievčatá, 3:31,06 - 19. miesto: Pavlovičová Veronika, 800 m dievčatá, 3:36,28


Školské majstrovstvá žiakov stredných škôl 2014

Školské majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike žiakov a žiačok stredných škôl, Nitra 5.5.2014: 1. miesto: Kliment Erik, diaľka študenti, 632cm- 2. miesto: Magulová Mária, diaľka študentky, 493cm - 3. miesto: Šulík Matej, disk 1,5kg študenti, 35,85 - 3. miesto: Vachová Lucia, 800m študentky, 2:42,41 3. miesto: Magulová Mária, 100 m prek. Študentky, 17,86- 5. miesto: Vachová Hana, 100m študentky, 13,93 - 7. miesto: Vachová Hana, 200m študentky, 28,87- 8. miesto: Vachová Lucia, 100m študentky, 14,19- 9. miesto: Šulík Matej, diaľka študenti, 554cm - 9. miesto: Štefánik Ondrej, 800m študenti, 2:20,73- 10. miesto: Slíž Boris, diaľka študenti, 547cm-


Majstri Slovenska

Vo februári na Majstrovstvách Slovenska v hale juniorov v skoku do diaľky obsadil Erik Kliment 5.miesto a Matej Šulík 10.miesto. V trojskoku obsadil Erik Kliment 7.miesto a Maej Šulík 9.miesto. Matej Šulík bol na 9.mieste i v behu na 60 mprek. Na Majstrovstvách Slovenska v hale žiakov v skoku do výšky obsadil 1.miesto Daniel Krchňák výkonom 177cm. Na 1.mieste sa umiestnila i Lucia Gregušíková ktorá výkonom 161cm zvíťazila v skoku do výšky žiačok. Denisa Hučíková v skoku do diaľky výkonom 490cm obsadila 5.miesto a v skoku do výšky obsadila 9.miesto. V skoku do diaľky žiakov obsadil Filip Šulík 7.miesto. Čítajte viac: http://novezamky.sme.sk/c/7114255/v-suranoch-maju-majstrov-slovenska.html#ixzz3HZlQHkAi


Dve prvenstvá na Latke

Na ďalšom podujatí LATKA 5 MIEST v Nitre na 1. mieste v kategórii žiačok skončili s rovnakým výkonom 155cm Laura Gregušíková a Denisa Hučíková. V kategórii žiakov na 2. mieste sa umiestnil výkonom 175 cm Daniel Krchňák. Umiestnenia na stupni víťazov vybojovali i na ďalšom halovom atletickom podujatí - Otvorených halových majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu v Bratislave. V kategórii žiakov zvíťazil Daniel Krchňák v skoku do výšky výkonom 179 cm, Laura Gregušíková v skoku do výšky výkonom 157 cm, Denisa Hučíková v skoku do diaľky výkonom 505 cm. Denisa Hučíková navyše v skoku do výšky výkonom 155cm obsadila 2. miesto. V kategórii dorastencov obsadil v skoku do diaľky Martin Chovanec 3. miesto tak ako tiež v skoku do diaľky Erik Kliment v kategórii mužov. Čítajte viac: http://novezamky.sme.sk/c/7114255/v-suranoch-maju-majstrov-slovenska.html#ixzz3HZlGJY6K


Úspešné otvorenie halovej sezóny

Pretekári atletického oddielu Lokomotíva Šurany otvorili halovú sezónu štartom na Majstrovstvách západoslovenského atletického zväzu v hale v Bratislave. V kategórii starších žiakov zvíťazil v skoku do výšky výkonom 182 cm Daniel Krchňák a v skoku do diaľky výkonom 475 cm zvíťazila Denisa Hučíková. Na druhom mieste skončila v skoku do výšky výkonom 153 cm Laura Gregušíková a v behu na 150 m Daniel Krchňák. Na treťom mieste skončil v skoku do diaľky žiakov Filip Šulík a v behu na 150 m Denisa Hučíková. Umiestnenia na stupni víťazov vybojovali i pretekári v kategórii juniorov. Erik Kliment sa umiestnil na 2. mieste v skoku do diaľky, podobne, ako Kristína Pavlíková v kategórii junioriek. V trojskoku sa ešte na 3.mieste umiestnil Erik Kliment. Čítajte viac: http://novezamky.sme.sk/c/7114255/v-suranoch-maju-majstrov-slovenska.html#ixzz3HZkzptwL


V Šuranoch majú majstrov Slovenska

Úspešní šurianski atléti chodia do Základnej školy na Bernolákovej ulici. Daniel hral predtým päť rokov futbal, Denisa chodila iba do tanečnej. Laura je športovkyňou telom aj dušou. ŠURANY. Približne pred jeden a pol rokom začali štartovať v školských súťažiach, kde si ich všimol atletický tréner Jozef Malík. Zhodli sa, že je prísny a trvá na riadnom režime tréningov, ale inak to asi nejde. V zime i v lete trénujú minimálne trikrát týždenne. Daniel si v atletickom klube postupne zlepšil výkon v skoku do výšky zo 140 na 182 centimetrov, Denisa namiesto 375 už skáče do diaľky 506 centimetrov. „Obaja sú čistými jednotkármi. Ani ich atletické výkony teda nebudú len o talente, šťastí či momentálnej forme. Priniesla ich vytrvalosť a zodpovednosť už takýchto mladých osobností,“ zdôrazňuje riaditeľ školy Miroslav Zajíček. Obaja chcú pokračovať v štúdiu na gymnáziu a ďalej súťažiť v atletike. Laura je vraj telom i dušou športovkyňa. Skákať do výšky začala už v šiestej triede: „Videla som to v telke a chcela som skúsiť aj sama,“ hovorí. Už predtým vyhrala niekoľko súťaží, ale titul majsterky Slovenska je zatiaľ najvyšším úspechom. Po skončení deviatky chce študovať na športovom gymnáziu v Nitre. Čítajte viac: http://novezamky.sme.sk/c/7114255/v-suranoch-maju-majstrov-slovenska.html#ixzz3HZkU5i7T