Dotačné programy

Našim cieľom je ponúkať klientom komplexnú službu pokrývajúcu všetky odbornosti pri príprave a realizácii grantového projektu. Pri riešení projektov sa naša spoločnosť nezameriava len na spracovanie grantového projektu, ale vďaka spolupráci s odborníkmi z rôznych odborov dokážeme byť partnerom pri definovaní investičného zámeru, pri projektovej príprave, zaistení financovania projektu i administrácii grantového projektu v rámci fyzickej realizácie. Vo všetkých častiach projektového cyklu harmonizujeme projekt s dostupnými oblasťami grantovej podpory a napomáhame zámer nastaviť tak, by bola maximalizovaná pravdepodobnosť získania grantu.