Hydinárska farma Pašienka - Tomášikovo

Názov spol.:Agro-hydina Godány s.r.o.
Sídlo firmy:45, Trstice 925 42
E-mail:hyd.farmapasienka@gmail.com
Telefón:0903 533 103
Web: hydinarska-farma.bizref.sk
IČO:46538968
DIČ:2023426163
IČ DPH:SK2023426163
O.R. Okr. S. TN. Vložka č: 28866/T
Otvoriť mapu v novom okne

Dovoz, rozvoz

Dovoz, rozvoz