AddCare Šaľa - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, INŽINIERING, EIA POSUDZOVANIE

Názov spol.:AddCare s.r.o.
Sídlo firmy:Sládkovičova 2051/52, Šaľa 92701
E-mail:info@addcare.sk
Telefón:0948 472 023
Web: https://www.stavebnekonanie.eu/
IČO:47496592
DIČ:2023926355
IČ DPH:SK2023926355
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33164/T
Otvoriť mapu v novom okne

VZDANIE SA ODVOLANIA - ČESTNÉ PREHLÁSENIE


Vzdanie sa odvolania účastníkov konania zrýchľuje (o odvolaciu lehotu 15 dní) nadobudnutie právoplatnosti jednotlivých rozhodnutí napr. územného rozhodnutia, staveb. povolenia, kolaudačného roz. a i.
12. August 2016
Stiahnúť