AddCare Šaľa - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, INŽINIERING, EIA POSUDZOVANIE

Názov spol.:AddCare s.r.o.
Sídlo firmy:Sládkovičova 2051/52, Šaľa 92701
E-mail:info@addcare.sk
Telefón:0948 472 023
Web: https://www.stavebnekonanie.eu/
IČO:47496592
DIČ:2023926355
IČ DPH:SK2023926355
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33164/T
Otvoriť mapu v novom okne

PREDĹŽENIE PLATNOSTI SP - ŽIADOSŤ


Podľa ust. § 67 ods. 2 staveb. zákona SP platí 2 roky. Stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, pokiaľ staveb. úrad výnimočne neurčil dlhšiu lehotu.
02. Jún 2016
Stiahnúť