stránka na predaj STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, INŽINIERING, EIA POSUDZOVANIE

Názov spol.:stránka na predaj
Sídlo firmy:ŠAľa 1, Šaľa 92701
E-mail:info@bizref.sk
Telefón:0918325173
Web: stavebne-povolenie.bizref.sk
IČO:xxxx
DIČ:
Otvoriť mapu v novom okne

PREDĹŽENIE PLATNOSTI SP - ŽIADOSŤ


Podľa ust. § 67 ods. 2 staveb. zákona SP platí 2 roky. Stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, pokiaľ staveb. úrad výnimočne neurčil dlhšiu lehotu.
02. Jún 2016
Stiahnúť