STAVEBNÝ DOZOR - PREHLÁSENIE


Stavebník má povinnosť poveriť kvalifikovanú osobu (fyzickú alebo právnickú - stavebnú firmu s oprávnením) vykonávaním stavebného dozoru predovšetkým pri svojpomocnej výstavbe.
13. Máj 2016
Stiahnúť