ÚZEMNOPLÁNOVACIA INFORMÁCIA - ŽIADOSŤ


Odporúčame vyžiadať si územnoplánovaciu informáciu pred kúpou či predajom pozemku alebo v rámci prípravy projektovej dokumentácie (predprojektová príprava). Územnoplánovacia informácia je bezplatná.
17. Apríl 2016
Stiahnúť