PLNOMOCENSTVO NA ZASTUPOVANIE V STAVEBNOM KONANÍ


Dokladá sa k žiadosti o vydanie stavebného povolenia v prípade, že stavebník poverí jeho vybavením inú fyzickú alebo právnickú osobu (najčastejšie firmu špecializovanú v tejto oblasti).
05. Apríl 2016
Stiahnúť