AddCare Šaľa - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, INŽINIERING, EIA POSUDZOVANIE, MEDIÁCIA

Názov spol.:AddCare s.r.o.
Sídlo firmy:Sládkovičova 2051/52, Šaľa 92701
E-mail:info@addcare.sk
Telefón:0948 472 023
Web: https://www.stavebnekonanie.eu/
IČO:47496592
DIČ:2023926355
IČ DPH:SK2023926355
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33164/T
Otvoriť mapu v novom okne

[2019] ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA PRE STAVEBNÉ KONANIE


Zmluva o zriadení vecného bremena - práva prechodu a prejazdu a uloženia prípojok inžinierskych sietí (stavebné konanie pre povolenie stavby RD)

Objednávateľ / Partner: M.K.
Kontakt: xxxxxx@azet.sk, XXXXXXXXXX
Dátum realizácie: 04/2019

Ďakujeme pekne za vypracovanie zmluvy.