AddCare Šaľa - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, INŽINIERING, EIA POSUDZOVANIE, MEDIÁCIA

Názov spol.:AddCare s.r.o.
Sídlo firmy:Sládkovičova 2051/52, Šaľa 92701
E-mail:info@addcare.sk
Telefón:0948 472 023
Web: https://www.stavebnekonanie.eu/
IČO:47496592
DIČ:2023926355
IČ DPH:SK2023926355
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33164/T
Otvoriť mapu v novom okne

KOLAUDÁCIA RD, URČENIE SÚPISNÉHO Č., ZÁPIS STAVBY DO KN (okres SENEC)


Kolaudačné rozhodnutie: Kolaudácia RD vrátane určenia súpisného čísla a zápisu stavby do katastra (okres Senec)

Objednávateľ / Partner: Michal I., Mária I.
Kontakt: xxxxxxxxmichal@gmail.com, XXXXXXXXXX
Dátum realizácie: 12/2017

Kolaudačné rozhodnutie sme mali vybavené do 30 dní od podania žiadosti, so službami sme boli spokojní.