STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ


Stavebné povolenie na kľúč, stanovisko pozemkového úradu k pripravovanému staveb. zámeru - rodinný dom, obec Kolíňany (okres Nitra)

Objednávateľ / Partner: Andžela B., Matej C..
Kontakt: andzela.xxxxxxx@gmail.com, XXXXXXXXXX
Dátum realizácie: 07/2017

Ďakujeme za vybavenie stavebného povolenia. Stavebné povolenie sa podarilo vybaviť o 3 týždne skôr, ako bol dohodnutý termín :)