AddCare Šaľa - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, INŽINIERING, EIA POSUDZOVANIE, MEDIÁCIA

Názov spol.:AddCare s.r.o.
Sídlo firmy:Sládkovičova 2051/52, Šaľa 92701
E-mail:info@addcare.sk
Telefón:0948 472 023
Web: www.bizref.sk/stavebne-povolenie
IČO:47496592
DIČ:2023926355
IČ DPH:SK2023926355

STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ


Stavebné povolenie na kľúč, stanovisko pozemkového úradu k pripravovanému staveb. zámeru - rodinný dom, obec Kolíňany (okres Nitra)

Objednávateľ / Partner: Andžela B., Matej C..
Kontakt: andzela.xxxxxxx@gmail.com, XXXXXXXXXX
Dátum realizácie: 07/2017

Ďakujeme za vybavenie stavebného povolenia. Stavebné povolenie sa podarilo vybaviť o 3 týždne skôr, ako bol dohodnutý termín :)