KOLAUDÁCIA RD, URČENIE SÚPISNÉHO Č., ZÁPIS STAVBY DO KATASTRA


Kolaudačné rozhodnutie: Kolaudácia RD vrátane určenia súp. čísla a zápisu stavby do katastra nehnuteľností (okres Šaľa)

Objednávateľ / Partner: Ľ. M.
Kontakt: lubomir.xxxxxxxx@gmail.com, XXXXXXXXXX
Dátum realizácie: 05/2017

Kolaudácia prebehla rýchlo a bez problémov.