AddCare Šaľa - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, INŽINIERING, EIA POSUDZOVANIE, MEDIÁCIA

Názov spol.:AddCare s.r.o.
Sídlo firmy:Sládkovičova 2051/52, Šaľa 92701
E-mail:info@addcare.sk
Telefón:0948 472 023
Web: http://www.stavebnekonanie.eu/
IČO:47496592
DIČ:2023926355
IČ DPH:SK2023926355

KOLAUDÁCIA RD, URČENIE SÚPISNÉHO Č., ZÁPIS STAVBY DO KATASTRA


Kolaudačné rozhodnutie: Kolaudácia RD vrátane určenia súp. čísla a zápisu stavby do katastra nehnuteľností (okres Šaľa)

Objednávateľ / Partner: Ľ. M.
Kontakt: lubomir.xxxxxxxx@gmail.com, XXXXXXXXXX
Dátum realizácie: 05/2017

Kolaudácia prebehla rýchlo a bez problémov.