TRVALÉ ODŇATIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY Z PPF, BILANCIA SKRÝVKY


Príprava podkadov pre rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu mimo zastavaného územia obce, bilancia skrývky humusového horizontu, okres: Brezno

Objednávateľ / Partner: Pavol G.
Kontakt: p.xxxxxx@gmail.com, XXXXXXXXXX
Dátum realizácie: 11/2016

Dakujem za kompletne vybavenie SP a odnatia pody v extravilane.