AddCare Šaľa - STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, KOLAUDÁCIA, INŽINIERING, EIA POSUDZOVANIE, MEDIÁCIA

Názov spol.:AddCare s.r.o.
Sídlo firmy:Sládkovičova 2051/52, Šaľa 92701
E-mail:info@addcare.sk
Telefón:0948 472 023
Web: www.bizref.sk/stavebne-povolenie
IČO:47496592
DIČ:2023926355
IČ DPH:SK2023926355

TRVALÉ ODŇATIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY Z PPF, BILANCIA SKRÝVKY


Príprava podkadov pre rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu mimo zastavaného územia obce, bilancia skrývky humusového horizontu, okres: Brezno

Objednávateľ / Partner: Pavol G.
Kontakt: p.xxxxxx@gmail.com, XXXXXXXXXX
Dátum realizácie: 11/2016

Dakujem za kompletne vybavenie SP a odnatia pody v extravilane.