STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ


Stavebné povolenie, stanovisko pozemkového úradu - rodinný dom, Reca (okres Senec)

Objednávateľ / Partner: Silvia. J., Peter K.
Kontakt: silvia.xxxxxx@gmail.com, XXXXXXXXXX
Dátum realizácie: 09/2016

Ďakujeme za vybavenie stavebného povolenia. So službami sme boli spokojní.