STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ, OSADENIE STAVBY, ZMLUVY


Stavebné povolenie, vybavenie zmluvy o pripojení do distribučnej siete s ZDS a.s. a zmluvy o dodávke elektric. energie so ZSE a.s. - rodinný dom, Dolné Saliby (okres Galanta)

Objednávateľ / Partner: Alexander K.
Kontakt: alexsalask7@xxx.com, XXXXXXXXXX
Dátum realizácie: 09/2015

S vybavením stavebného povolenia som bol spokojný, nakoľko si stavbu realizujem svojpomocne, bol som rád, že som nemusel strácať čas vybavovaním administratívnych formalít a venovať sa prípravným prácam na stavbe.