AZ-GEO, s.r.o. - geodet, geodetické práce Dunajská Streda

Názov spol.:AZ-GEO, s.r.o.
Sídlo firmy:Veľkoblahovská 6750/9E, Dunajská Streda 929 01
E-mail:info@az-geo.sk
Telefón:0905 284 693
Web: www.az-geo.sk
IČO:45961581
DIČ:2023163109
IČ DPH:SK2023163109
VzOR Os Trnava, Vložka č.: 29310/T
Otvoriť mapu v novom okne


Geodetické služby Dunajská Streda

GEOMETRICKÉ PLÁNY - vyhotovenie geometrických plánov

*   na zameranie novostavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia     (súčasťou je aj zameranie adresného bodu)

*   na zameranie rozostavanej stavby k získaniu úveru
*   na prevod nehnuteľností
*   na určenie vlastníckeho práva pozemkov
*   na rozdelenie nehnuteľností
*   na vyznačenie vecného bremena

*   na oddelenie pozemku (pri oddelení časti pozemku, prípadne odňatí časti pozemku z pôdneho fondu)

*   na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti (pri nesúlade stavu právneho a registra C KN)


 


 


      

Zameranie ku kolaudácii

Vytyčovanie stavieb

VYTYČOVACIE ÚKONY

*   vytyčovanie stavebného objektu a vnútornej skladby / múrov/: vašu stavbu osadíme na správne miesto na vašom pozemku polohovo aj výškovo, aby ste sa vyhli komplikáciam s možným postavením vašej stavby na cudzom pozemku, ako aj časovému zhonu pri dodatočnom získaní protokolu o vytyčení stavby.
*   vytyčovanie hraníc pozemkov: v teréne vytýčime časť, alebo celú hranicu vášho pozemku, alebo pozemku ktorý chcete kúpiť, prípadne predať.

Vytyčovanie pozemkov

Tu nás nájdete

Vypracovanie cenovej ponuky

Pre zaslanie cenovej ponuky e-mailom vyplňte prosím kontaktný formulár, kde je potrebné napísať nasledujúce údaje:

- meno a priezvisko alebo názov firmy (IČO, DIČ)

- meno katastrálneho územia

- číslo parcely

- krátky opis požadovanej služby

- žiadaný termín vyhotovenia

 

 

 

Potrebujete geodeta?

V prípade záujmu o geodetické služby alebo služby kartografa nás neváhajte kontaktovať zavolaním na telefónne číslo 0905 284 693, napísaním e-mailu alebo zadaním požiadavky do kontaktného formulára.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Kontaktný formulár / Vyžiadanie cenníka