AUTOMATICA-dopravníky, automatizované pracoviská Liptovský Mikuláš

Názov spol.:AUTOMATICA s.r.o.
Sídlo firmy:Revolučná 11, Liptovský Mikuláš 031 05
E-mail:automatica@automatica.sk
Telefón:0903704914
Web: www.automatica.sk
IČO:44523556
DIČ:2022726541
IČ DPH:SK2022726541

Sociálne siete