AMYL COOP - škrobárenské potravinárske výrobky

Názov spol.:AMYL COOP, s.r.o.
Sídlo firmy:Seredská 255/4013, Trnava 917 05
E-mail:amylcoop@gmail.com
Telefón:0911 914 493
Web: amylcoop.bizref.sk
IČO:36241261
DIČ:2020165994
IČ DPH:SK2020165994
OR Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 12508/T
Otvoriť mapu v novom okne

Vitajte

Vitajte