AGROTRADE, s.r.o. - Servis záhradnej techniky Dunajská Streda

Názov spol.:AGROTRADE, s.r.o.
Sídlo firmy:Hlavná ulica 289/23, Dunajská Streda 929 01
E-mail:agrotrade@agrotrade.sk
Telefón:031 552 11 08
Web: serviszahradnejtechniky-dunajska-streda.bizref.sk
IČO:31424112
DIČ:2020366854
IČ DPH:SK2020366854

Agrotrade s.r.o. Dunajská Streda