KONTAKTY


ADAM'S - Kvalitné účtovnícke služby, s.r.o.

ADAM'S - Kvalitné účtovnícke služby, s.r.o.

Budovateľská 553/13, Šaľa 927 01
Adresa kancelárie
info@adamssro.sk, 0905 270 870


Rita Szabó

Rita Szabó

Jesenského 652/12, Šaľa 927 01
konateľ spoločnosti
info@adamssro.sk, 0903 342 470
IČO: 36 566 420, DIČ: 2021907503, IČ DPH: SK2021907503, Výpis z OR OS Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16478/T


Mgr. Róbert Szabó

Mgr. Róbert Szabó

Jesenského 652/12, Šaľa 927 01
konateľ spoločnosti
info@adamssro.sk, 0903 270 870