FOTOGALÉRIA - Na pamäti máme, že každé dieťa je osobnosťou a preto je mu vytvárané podnetné prostredie s pocitom bezpečia, lásky a pozornosti.