Kvalita tlmočenia

Typy tlmočenia, ktoré zabezpečujeme

Konzekutívne tlmočenie: Tlmočník prekladá počas prestávky, ktorú počas rozprávania urobí prednášateľ.
Simultánne tlmočenie: Dvaja tlmočníci sedia v tlmočníckej kabíne a prekladajú bez toho, aby prednášateľ musel vo svojom prejave robiť prestávky.
Sprievodcovské tlmočenie je tlmočenie výkladu turistického sprievodcu pri návšteve kultúrnych a historických pamiatok.
Šušotáž je simultánne tlmočenie bez kabínky, pri ktorom prekladá len jeden tlmočník. Keďže pracuje bez tlmočníckej techniky, dokáže šuškať maximálne dvom prísediacim poslucháčom, inak by hlasom rušil ostatných poslucháčov v miestnosti.