ÚRADNÉ PREKLADY

Napíšte nám vaše požiadavky a my v pracovné dni zareagujeme v priebehu pár minút. Úradne overené preklady osobných dokladov, certifikátov, vysvedčení, súdnych rozhodnutí či firemných a právnych dokumentov pre vás vyhotovíme v akomkoľvek svetovom jazyku.
 Cenovú ponuku na úradný preklad vám vypracujeme ešte v ten istý deň. Každá zákazka je individuálne naceňovaná a výsledná suma sa odvíja od počtu prekladaných normostrán a od zložitosti textu či prekladu.
Úradný preklad z a do angličtiny a nemčiny v rozsahu do troch normostrán vám zabezpečíme do 24 hodín bez akéhokoľvek príplatku. Pri dokumentoch väčšieho rozsahu sa s vami na dodaní prekladu vždy dohodneme a termín dodržíme.
 

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ ÚRADNÉHO PREKLADU

Ak potrebujete úradný preklad nejakého dokumentu, text nám môžete zaslať aj v elektronickej podobe. Vo väčšine prípadov však ku vyhotovení úradných prekladov potrebujeme originál alebo notársky overenú kópiu prekladaného dokumentu. Preto Vás prosíme, aby ste ho nám priniesli osobne do našej kancelárie na adresu Ružová dolina 6, Bratislava, alebo zaslali poštou či kuriérom.
Doručené dokumenty neoddeliteľne zviažeme s vyhotoveným úradným prekladom. S úradným prekladom môžeme zviazať aj bežnú fotokópiu prekladaného originálu, avšak takýto úradný preklad vám úradníci na mieste jeho určenia nemusia prijať. Odporúčame preto, aby ste si na príslušnom úrade dopredu overili, či vám budú akceptovať aj takúto kópiu.