Využitie 3D tlače v školských zariadeniach

3D TLAČ V ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH

 

Vzdelávacie koncepty, ktoré sa vyučujú:
- ¿Čo je 3D tlač?
- ¿Ako funguje 3D tlač?
- ¿Aké materiály existujú?
- ¿Aké aplikácie alebo oblasti použitia má?
- Dizajn pre 3D tlač


►  Matematika
 
- Rozvíjať si priestorové videnie študentov.
- Naučte sa navrhovať a vytvárať geometrické tvary a objemy v 3D.
- Matematické vety vysvetlené interaktívnejšie s tlačenými časťami.
- Vypracujte si projekty počítadla aby ste sa naučili rôzne operácie.
 
►  Umelecké diely
 
- Tangibilizujte 2D a 3D návrhy v reálnych objektoch.
- Spolupráca na projektoch medzi študentmi.

 

►  Veda

 

- Tlač modelov zaniknutých alebo ohrozených zvierat.
- Tlač častí ľudského tela.
- Vytvárajte historické modely.
- Reprezentujte alebo vizualizujte búrky v 3D.
- Tlač reliéfu mapy, hory atď.

 

►  Počítačová veda

- Doplnok pre programovanie aplikovaný na robotiku.
- Návrh konštrukcií a podvozkov pre vzdelávacie roboty.
- Tvorba štruktúr a podvozkov pre vzdelávacie roboty.
- 3D dizajn pomocou kódu Opencad.

 

3D TLAČ V STREDNEJ ŠKOLE

 

Vzdelávacie koncepty, ktoré sa vyučujú:
- Pokročilejšie oblasti použitia.
- 3D dizajn pre tlač. FreeCad pokročilá úroveň a pokročilá úroveň OpenScad.
- ¿Čo je .stl?
- ¿Čo je .gcode?
- Vzdelávacia robotika.
 
 
►  Počítačová veda
 
- Návrh častí pomocou matematických príkazov na každý riadok kódu.
- Študenti sa naučia základné matematické operácie odčítania a pridávania     3D objemov pomocou kódu.
- Podporovať výpočty, matematiku a priestorové videnie.
 
►  Geografia a história

 
- Naučte sa koncepcie budovania počas histórie.
- Rozlišujte medzi architektonickými štýlmi.
- Návrh podľa existujúcich stavebných štýlov.
- Tlač akéhokoľvek typu štruktúry, starožitného artefaktu alebo sochy.
- Modelujte rôzne typy terénu a vytlačte si ich.

 

►  Umelecké diely
 
-  Možnosť reprezentácie návrhov skutočných objektov.
- Tvorba nástrojov a doplnkových častí na uľahčenie sochárstva.

 

DIZAJN, TECHNOLÓGIA A INŽINIERSTVO

 

- Navrhovanie a tlač mechanických častí a tvarov.
- Vytvárajte starodávne pomôcky a pochopte, ako fungujú.
- Návrh a vývoj funkčného produktu.

 

►  Biológia a veda
 

- Vypracovať vedecké experimenty.
- Tlač zložitých tvarov spojených s vedeckými koncepciami.
Príklady: reťazec DNA, lopatka turbíny Pelton, molekuly, bunky, sínusové vlny alebo časti rakiet a robotov

 

►  Matematika
 
- rozvoj zručností v oblasti priestorovej vizualizácie.
- Použitie tlačených častí na vysvetlenie Pythagorových položiek alebo trigonometrie.
- Ďalšími praktickými príkladmi by mohli byť: Demonštrácia Archimédovej hemisféry objemy, aproximácia rotačného telesa, znázornenie rovníc atď.

 

ĎALŠIE PREDMETY ZÁUJMU VO VYSOKOŠKOLSKOM PROSTREDÍ:

 

►  INŽINIERING
 
- Prototypová tlač.
- Zastúpenie tlačených motorov s cieľom naučiť sa zložité koncepcie, ako sú cykly vstrekovania dieselového motora.

 

►  CHEMICKÉ ODVETVIE
 
- Štrukturálna tlač molekúl.
- Naučte sa dôležitosť usporiadania atómov a molekúl v priestore.
- 3D vizualizácia štruktúr chémie na uľahčenie procesu učenia.

 

►  MEDICÍNA
 
- Tlač častí ľudského tela na uľahčenie procesu učenia.
- Vytvorte si operáciu skôr, ako sa uskutoční, aby ste si pomohli pri príprave.

 

►  DIZAJN A MÓDA
 
- Naučte sa zobrazovať vzory, ktoré boli vytlačené v 3D.
- Prototyp šperkov, gombíkov a doplnkov.

 

►  ROBOTIZÁCIA
 
- Pokročilá konštrukcia a výroba skríň, komponentov a nástrojov na montáž automatizovaného reťazca alebo do samotného robota.