Využitie 3D tlače v medicíne

Aplikácia
 
Vytváranie a transplantácia tkanín

 
Napríklad viacvrstvová koža, kosť, cievna vaňa,štepy, tracheálne dlahy, srdcové tkanivá a chrupavkové štruktúry.
 
Bioprinted
 
Vzhľadom na svoju schopnosť napodobňovať priestorové a chemické vlastnosti natívnych tkanív,troj-rozmerné tkanivové modely sa osvedčili poskytnúť lepšie výsledky pri vyšetrovaní v porovnaní s tradičnými dvojrozmernými
modelmi.
 
Farmaceutický priemysel
 
Vďaka 3D bioprintingu je testovanie liekov rýchlejšie,jednoduchšie, lacnejšie a krutejšie.
 
Toxikológia
 
Výroba 3D tkanivových modelov pre farmaceutické použitie má zásadnú úlohu pri testovaní účinnosti a toxikológie liekov.Urýchľuje tiež vývoj liekov.