3D TLAČ

Využitie 3D tlače v medicíne

Aplikácia
 
Vytváranie a transplantácia tkanín

 
Napríklad viacvrstvová koža, kosť, cievna vaňa,štepy, tracheálne dlahy, srdcové tkanivá a chrupavkové štruktúry.
 
Bioprinted
 
Vzhľadom na svoju schopnosť napodobňovať priestorové a chemické vlastnosti natívnych tkanív,troj-rozmerné tkanivové modely sa osvedčili poskytnúť lepšie výsledky pri vyšetrovaní v porovnaní s tradičnými dvojrozmernými
modelmi.
 
Farmaceutický priemysel
 
Vďaka 3D bioprintingu je testovanie liekov rýchlejšie,jednoduchšie, lacnejšie a krutejšie.
 
Toxikológia
 
Výroba 3D tkanivových modelov pre farmaceutické použitie má zásadnú úlohu pri testovaní účinnosti a toxikológie liekov.Urýchľuje tiež vývoj liekov.
 
 

Kedy vznikla 3D tlač?

Môže sa zdať, že 3D tlač existuje len posledných niekoľko rokov, avšak vznikla už pred desiatkami rokov. Jej masové rozšírenie v roku 2009 bolo spôsobené až uplynutím ochrannej doby patentu na FDM (FFF) technológiu, zlepšenie výpočtového výkonu počítačov a softvérov a vývoj nových materiálov.
Prvý človek, ktorý podal žiadosť na patent technológie rýchleho prototypovania (rapid prototyping) bol japonský právnik Dr. Hideo Kodama. Bolo to na technológiu stereolitografie (SLA) v roku 1981. Nedodal však všetky potrebné dokumenty v termíne, preto jeho žiadosť bola zamietnutá. Temný začiatok tejto perspektívnej technológie?
V roku 1986 úspešne zaregistroval prvý patent pre stereolitografiu (jednej z technológií 3D tlače, kde sa fotocitlivá živica vytvrdzuje pôsobením UV svetla) Charles Hull. Taktiež to bol prvý človek, ktorý vymyslel funkčný stroj pre túto technológiu v roku 1992. Tento stroj bol schopný tlačiť fyzické predmety na základe digitálnej predlohy. Toto bol pre 3D tlač pravdepodobne najdôležitejší míľnik.
O rok neskôr bola zostrojená prvá 3D tlačiareň pre technológiu SLS (spekanie prášku laserom).
V roku 1989 Scott Crump spolu s jeho ženou Lisou Crump vynašli v súčasnosti najrozšírenejšiu technológiu 3D tlače FFF (FDM), kde sa taví plastový drôt a nanáša po vrstvách. Zaujímavé je, ako vznikla táto myšlienka. Snažil sa pre dcéru vytvoriť plastovú žabu tavnou pištoľou so zmesou polyetylénu a vosku. Po neúspešných pokusoch sa rozhodol zautomatizovať výrobný proces tak, aby nanášalo tenké vrstvy na seba.
V roku 2004 Adrian Bowyer, učiteľ Mechanického inžinierstva na anglickej University of Bath založil open-source projekt, ktorého myšlienkou bolo vytlačiť náhradné diely, čo významne urýchlilo vývoj 3D tlačiarní.  
Ako bolo spomenuté, v roku 2009 uplynuli patenty pre FDM (FFF) technológiu, čo umožnilo prudký pokles cien a s tým aj masové rozšírenie tejto technológie pre koncových užívateľov.
V skratke k histórii 3D tlače asi toľko, určite aj nasledujúce roky prinesú ďalšie prelomové objavy a míľniky, ktoré budú viesť k ešte rýchlejšej adaptácii 3D tlače.

ZÁKAZKOVÁ TLAČ

V prípade že potrebujete vytlačiť plne funkčný, odolný diel, presný prototyp alebo dizajnový model niečoho, ponúkame aj zákazkovú tlač na našich zariadeniach. Ak potrebujete nárazovo inú technológiu či väčší tlačový objem aký máte doma na vlastnej 3D tlačiarni, potrebujete 3D sken skutočnej predlohy pre 3D tlač, overenie presnosti výrobku alebo ďalšie konštruovanie, môžete využiť naše zákazkové služby 3D tlače.

 

Nami predávané 3D tlačiarne prevádzkujeme v našej kancelárii aj na  zákazkové 3D tlače. Radi vám ich ukážeme v prevádzke a zhotovíme vám diel, ktorý potrebujete. V prípade záujmu Vás naučíme, ako pripraviť model, prípadne aj naskenovať alebo skonštruovať vysnívané objekty.

 

Využívame veľké množstvo metód aditívnej výroby – od 3D tlače zo živíc cez termoplasty a pevné kompozitá až po kovy.

 

Pre viac informácii volajte na tel. č. 00421 908 522 428 alebo vyplňte kontaktný formulár.

3D TLAČIARNE PRE ZAČÍNAJÚCICH

3D TLAČIARNE PRE PROFESIONÁLOV

Aké je využitie 3D tlače?

Pre niektorých zbytočná technológia, ktorá vyrába len hračky, pre iných technológia budúcnosti, ktorá nahradí konvenčné metódy výroby. Tak ako to v skutočnosti môže vyzerať o pár rokov?
Konvenčné metódy výroby ako sústruženie, frézovanie, rezanie, brúsenie, vŕtanie atď. len tak rýchlo nevymiznú. Môžu tu byť ešte stovky rokov, aj keď miera ich využitia bude pomalšie alebo rýchlejšie klesať.
V praxi sa 3D tlač využíva prevažne pre výrobu plastových dielov s rozmermi do 200x200x200mm (technológiou FFF/FDM). Vzhľadom na nižšiu presnosť a vysoký čas výroby, sa jedná o kusovú, prípadne nízko-sériovú výrobu.
V súčasnosti sa 3D tlač presadila hlavne do týchto oblastí:
• Pomôcky do škôl
• Funkčné zariadenia
• Funkčné kovové diely
• Personalizované výrobky
• Medicína
• Dizajnové výrobky
• Umenie
• Móda
Dôležité je spomenúť, že vo všeobecnosti aditívna výroba má najmenej technologických a tvarových obmedzení v porovnaní s ostatnými výrobnými technológiami. V praxi to jednoducho znamená, že to čo nebolo možné vyrobiť pred 20. rokmi, je s nástupom týchto technológií už možné, čo otvára úplne nové možnosti použitia. Hlavný prínos “voľného modelovania” je tzv. topologická optimalizácia, prostredníctvom ktorej dosiahneme organický odľahčený dizajn.
Jeden z faktorov voľby výrobnej technológie bude ekonomický aspekt výroby, avšak stále viac sa začína presadzovať aj flexibilita výroby. V tej je aditívna výroba jasný víťaz. V porovnaní so vstrekovaním plastu do formy, kde prvý kus vyrobíme po cca 8. až 12. týždňoch, je dĺžka výrobného procesu neporovnateľne kratšia. Myslím, že to bude v nasledujúcich rokoch stále dôležitejšie. Vyrobiť rýchlo, kvalitne a na mieru.
Masovú personalizáciu výrobkov považujem za hlavné využitie 3D tlače. Celkové náklady na výrobu však budú vyššie v porovnaní s veľkými sériami. Preto si koncový zákazník priplatí. Tieto náklady tvoria hlavne čas dizajnéra na prípravu modelu a správne nastavenie parametrov stroja. Následne čas výroby, cena materiálu a prípadne finálne opracovanie výrobku.

Využitie 3D tlače v školských zariadeniach

3D TLAČ V ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH

 

Vzdelávacie koncepty, ktoré sa vyučujú:
- ¿Čo je 3D tlač?
- ¿Ako funguje 3D tlač?
- ¿Aké materiály existujú?
- ¿Aké aplikácie alebo oblasti použitia má?
- Dizajn pre 3D tlač


►  Matematika
 
- Rozvíjať si priestorové videnie študentov.
- Naučte sa navrhovať a vytvárať geometrické tvary a objemy v 3D.
- Matematické vety vysvetlené interaktívnejšie s tlačenými časťami.
- Vypracujte si projekty počítadla aby ste sa naučili rôzne operácie.
 
►  Umelecké diely
 
- Tangibilizujte 2D a 3D návrhy v reálnych objektoch.
- Spolupráca na projektoch medzi študentmi.

 

►  Veda

 

- Tlač modelov zaniknutých alebo ohrozených zvierat.
- Tlač častí ľudského tela.
- Vytvárajte historické modely.
- Reprezentujte alebo vizualizujte búrky v 3D.
- Tlač reliéfu mapy, hory atď.

 

►  Počítačová veda

- Doplnok pre programovanie aplikovaný na robotiku.
- Návrh konštrukcií a podvozkov pre vzdelávacie roboty.
- Tvorba štruktúr a podvozkov pre vzdelávacie roboty.
- 3D dizajn pomocou kódu Opencad.

 

3D TLAČ V STREDNEJ ŠKOLE

 

Vzdelávacie koncepty, ktoré sa vyučujú:
- Pokročilejšie oblasti použitia.
- 3D dizajn pre tlač. FreeCad pokročilá úroveň a pokročilá úroveň OpenScad.
- ¿Čo je .stl?
- ¿Čo je .gcode?
- Vzdelávacia robotika.
 
 
►  Počítačová veda
 
- Návrh častí pomocou matematických príkazov na každý riadok kódu.
- Študenti sa naučia základné matematické operácie odčítania a pridávania     3D objemov pomocou kódu.
- Podporovať výpočty, matematiku a priestorové videnie.
 
►  Geografia a história

 
- Naučte sa koncepcie budovania počas histórie.
- Rozlišujte medzi architektonickými štýlmi.
- Návrh podľa existujúcich stavebných štýlov.
- Tlač akéhokoľvek typu štruktúry, starožitného artefaktu alebo sochy.
- Modelujte rôzne typy terénu a vytlačte si ich.

 

►  Umelecké diely
 
-  Možnosť reprezentácie návrhov skutočných objektov.
- Tvorba nástrojov a doplnkových častí na uľahčenie sochárstva.

 

DIZAJN, TECHNOLÓGIA A INŽINIERSTVO

 

- Navrhovanie a tlač mechanických častí a tvarov.
- Vytvárajte starodávne pomôcky a pochopte, ako fungujú.
- Návrh a vývoj funkčného produktu.

 

►  Biológia a veda
 

- Vypracovať vedecké experimenty.
- Tlač zložitých tvarov spojených s vedeckými koncepciami.
Príklady: reťazec DNA, lopatka turbíny Pelton, molekuly, bunky, sínusové vlny alebo časti rakiet a robotov

 

►  Matematika
 
- rozvoj zručností v oblasti priestorovej vizualizácie.
- Použitie tlačených častí na vysvetlenie Pythagorových položiek alebo trigonometrie.
- Ďalšími praktickými príkladmi by mohli byť: Demonštrácia Archimédovej hemisféry objemy, aproximácia rotačného telesa, znázornenie rovníc atď.

 

ĎALŠIE PREDMETY ZÁUJMU VO VYSOKOŠKOLSKOM PROSTREDÍ:

 

►  INŽINIERING
 
- Prototypová tlač.
- Zastúpenie tlačených motorov s cieľom naučiť sa zložité koncepcie, ako sú cykly vstrekovania dieselového motora.

 

►  CHEMICKÉ ODVETVIE
 
- Štrukturálna tlač molekúl.
- Naučte sa dôležitosť usporiadania atómov a molekúl v priestore.
- 3D vizualizácia štruktúr chémie na uľahčenie procesu učenia.

 

►  MEDICÍNA
 
- Tlač častí ľudského tela na uľahčenie procesu učenia.
- Vytvorte si operáciu skôr, ako sa uskutoční, aby ste si pomohli pri príprave.

 

►  DIZAJN A MÓDA
 
- Naučte sa zobrazovať vzory, ktoré boli vytlačené v 3D.
- Prototyp šperkov, gombíkov a doplnkov.

 

►  ROBOTIZÁCIA
 
- Pokročilá konštrukcia a výroba skríň, komponentov a nástrojov na montáž automatizovaného reťazca alebo do samotného robota.
 

 

 

 

Všeobecný prehľad o 3D tlače

Vedecké a technické riešenia

Vedecké a technické riešenia
 
Spoločnosť Tumaker ponúka stroje na zákazku pre tých najprísnejších
technológií ako sú nanovlákna a tlač tekutých materiálov.
 
Nanofiber 3D Printing, Novaspider:
 
Našim cenným návrhom je ponúknuť vysoko pokročilé vedecké vybavenie na výrobu Nanovlákna a zarovnaného mikrovlákna automatickým, kontrolovaným a monitorovaným spôsobom.Naše zručnosti pochádzajú z vedomostí odborníkov a z veľkých priemyselných skúseností inžinierov, spolu s našimi v oblasti 3D tlačiarní.

Výhody
 
Elektrostatického zvlákňovania: (Electrospinning)
• Priemer nanometrickej stupnice
• Špecifický vysoký povrch (1-100m2 / g)
• Cenovo dostupný a jednoduchý proces
• Vysoká pórovitosť
• Široký sortiment materiálov
• Možnosť kombinovania viacerých materiálov
• Ľahké nanášanie na iné podklady
• Jednoduchá funkčnosť
 
 
Elektrostatické roztavenie: (Melt Electrospinning)
• Priemer mikrometrickej stupnice
• Špecificky vysoký povrch
• Cenovo dostupný proces
• Vysoká pórovitosť
• Väčšinou polyméry
• Nepoužívate žiadne rozpúšťadlá
• Riadené ukladanie
• 0,02 mm spoľahlivosť
 
Materiály
 
Elektrospinning je veľmi univerzálna technika na výrobu nanovlákien. Polyméry sú najviac používané materiály, pretože tento proces vyžaduje relatívne vysokú viskozitu rozpustenia. Iné materiály, ako sú oxidy kovov, uhlík, kovy a ich deriváty,spracované kryštály sa tiež môžu byť používané. V prípade elektrostatického zvlákňovania sú použité polyméry,sa nezhoršujú pri požadovanej teplote na jeho fúziu.
 
 
► Nanofiber 3D Printing, Novaspider:
 
 
Aplikácia nanovlákien
 
Automotive
- Vzduchové a peľové filtre
- Zvuková izolácia
- Zložené materiály
 
Textilný priemysel
- Funkčné textílie
- Ochrana pred vetrom
- Vysoká priedušnosť
- Antibakteriálne diely
 
Filtrovanie
- Filtrácia vzduchu
- Filtrácia oleja
- Filtrácia paliva
- Filtrácia tekutín
 
Poľnohospodárstvo
- Mikroplyny
- povlak rastlín
- Preventívna ochrana v poľnohospodárstve
 
Energetika
- Solárne bunky
- Palivové články
- Polymérne bunky
 
Medicína
- Tlač tabliet
- Bandážovanie rán
- Implantáty a
regenerácia tkaniva
 
Ochranné materiály
- Tepelná ochrana
- Biologická ochrana
- Chemická ochrana
- Maganetická ochrana
 
 
3D tlač tekutých materiálov
 
3D tlač tekutých materiálov prispieva svetu medicíny s možnosťou vykonávanie biomedicínskych výtlačkov. Preto sme vyvinuli špeciálnu 3D tlačiareň ktorá je schopná pracovať s rôznymi látkami. Odporúča sa na výskum v čistých miestnostiach.
 
Prečo tekuté materiály?
 
Tekuté materiály pre 3D tlač prispievajú k rastu medicíny za skutočne lacné ceny DIY 3D bioprinterov. Jedinečný dizajn mechanického čerpadla s otvoreným zdrojom môže priniesť úspory až 800 miliónov dolárov z dlhodobého hľadiska, ale väčšinou tieto tlačiarne často zlyhávajú kvôli nedostatku výrobných znalostí ich konštruktérov. V spoločnosti Tumaker bojujeme za pokrok a urobili sme krok dopredu. Vytvorili sme si vlastnú 3D tlačiareň pre tekuté materiály; robustné, dôveryhodné a cenovo dostupné zariadenie, ktoré je schopné využiť všetky možnosti tejto novej technológie.
 
3D tlač tekutých materiálov
 

Piestová hlava so striekačkou
 
Za účelom 3D tlače používame vodné polyméry. Postavenú piestovú hlavu s injekčnou striekačkou na zaistenie správneho vytláčania tekutých materiálov.
 
Integrovaný počítač a prednastavený softvér
 
Softvér prispôsobí parametre funkčnosti systému pre tekuté materiály.Hlava piestu je doladený so softvérom správnym spôsobom.
 
Vyhrievaná podložka
 
Vyhrievaná podložka umožní používateľovi experimentovať s rôznymi prenosmi teploty v prípade že je to potrebné. Tento softvér sa dá nastaviť na manuálnu reguláciu teploty.
 
 
 

Využitie 3D tlače

LEAPFROG

BIG FOOT

VOLADORA NX+

VOLADD - TECHNICKÉ PARAMETRE

VOLADORA NX+ - TECHNICKÉ PARAMETRE

BIG FOOT - TECHNICKÉ PARAMETRE

MÁTE OTÁZKU?

VOLADD - BALÍKY

VOLADORA NX+ BALÍKY

KONTAKTY

BIG FOOT - TYPY 3D TLAČIARNÍ

LEAPFROG - TYPY 3D TLAČIARNÍ

LEAPFROG - ÚDAJE A VLASTNOSTI

BIG FOOT - ÚDAJE A VLASTNOSTI

VOLADD - ÚDAJE A VLASTNOSTI

VOLADORA NX+ - ÚDAJE A VLASTNOSTI

Technické parametre 3D tlačiarní Voladd

VOLADORA NX+ - TECHNICKÉ PARAMETRE

LEAPFROG - TECHNICKÉ PARAMETRE

BIG FOOT - TECHNICKÉ PARAMETRE

MÁTE OTÁZKU?

VOLADD - BALÍKY

VOLADORA NX+ BALÍKY

KONTAKTY

BIG FOOT - TYPY 3D TLAČIARNÍ

LEAPFROG - TYPY 3D TLAČIARNÍ

LEAPFROG - ÚDAJE A VLASTNOSTI

BIG FOOT - ÚDAJE A VLASTNOSTI

VOLADD - ÚDAJE A VLASTNOSTI

VOLADORA NX+ - ÚDAJE A VLASTNOSTI

-->