VOLADD - BALÍKY


BALÍK BASIC

Balík Basic obsahuje:

► 3D tlačiareň Voladd
► BEZPLATNÉ základné školenie v trvaní 1 h.
► Filamentum PLA 1 kotúč, 750 g

Cena: 907,50,- € (bez DPH)

http://eshop.3d4me.sk/3d-tlaciarne/voladd-basic-pack/

BALÍK STANDARD

Balík standard obsahuje:

► 3D tlačiareň Voladd
► sliceovací program Dibuprint
► BEZPLATNÉ základné školenie v trvaní 1 h.
► Filamentum PLA 2 kotúč, 750 g


Cena: 957,50,- € (bez DPH)

http://eshop.3d4me.sk/3d-tlaciarne/voladd-standard-pack/

BALÍK PROFI

Balík Profi obsahuje:

► 3D tlačiareň Voladd
► sliceovací program Dibuprint
► základné školenie v trvaní 5 h.
► Filamentum PLA 2 kotúč, 750 g

Cena: 1.007,50,- € (bez DPH)

http://eshop.3d4me.sk/3d-tlaciarne/voladd-profi-pack/