SGnet, SGnet 5G, SGnet 10G - internet pre každého

Názov spol.:SGnet, SGnet 5G, SGnet 10G - internet pre každého
Sídlo firmy:Trnovec nad Váhom 1, Trnovec nad Váhom 925 71
E-mail:info@bizref.sk
Telefón:0918 325 173
Web: sgnet-internet.bizref.sk

O nás

 

webstránka s doménou na predaj

info@bizref.sk

0918 325 173

 

Bezdrôtová sieť SGnet Vám ponúka prístup k sieti Internet so zameraním na domácnosti a menšie firmy. Ide o moderný spôsob pripojenia k celosvetovej sieti Internet prostredníctvom technológie založenej na bezdrôtovom prenose medzi vysielačom a koncovým zariadením zákazníka. Pripojenie je časovo a dátovo neobmedzené a je realizovateľné v oblastiach, ktoré sú pokryté signálom našich vysielačov: oblasti obcí Trnovec nad Váhom, Selice, Vlčany, Neded. Toto pokrytie sa postupne rozširuje do ďalších oblastí.