VFL - Mont s.r.o. / Plastové nádrže, Vodomerné a prečerpávacie šachty, Žumpy, ČOV

Názov spol.:VFL - Mont s.r.o.
Sídlo firmy:Čenkovce 420, Čenkovce 930 39
E-mail:vfl@vfl-mont.sk
Telefón:0905 649 993
Web: www.vfl-mont.sk
IČO:43798039
DIČ:2022478777
IČ DPH:SK2022478777

Opis činnosti

ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD    ●    ZBERNÉ NÁDOBY, NÁDRŽE, ŽUMPY    ●     VODOMERNÉ A PREČERPÁVACIE ŠACHTY    ●     BAZÉNY   

●     ODLUČOVAČE TUKOV     ●   POŽIARNE NÁDRŽE

 

POZOR!!!  Každý jeden výrobok je vyrobený výhradne z nerecyklovaného materiálu. (Recyklát je čiernej farby a má zníženú pevnosť  a zvariteľnosť v niektorých prípadoch až o polovicu.)

 

Hlavným profilom našej spoločnosti VFL - Mont s.r.o., sídliacej v obci Čenkovce sú nasledovné činnosti:  

 

  Výroba a montáž plastových zberných nádob, žúmp

◆  Predaj, montáž a servis čistiarní odpadových vôd - ČOV typu AQUATEC

◆  Výroba a montáž vodomerných a prečerpávacích šácht

◆  Výroba a montáž odlučovačov tukov

 ◆  Výroba a montáž bazénov 

◆ Výroba požiarnych nádrží

 

Na vývobu sa používajú polypropylénové dosky. Materiál je odolný voči kyselinám, zásadám a väčšine rozpúšťadiel. Nádrže majú dlhú životnosť, nízku hmotnosť a minimálne nároky na údržbu.

Každý náš výrobok je podložený certifikátom vodotesnosti STN EN 12566-3. Certifikát vydávame pri odovzdaní našich produktov.