Opis činnosti

EXPRESNÉ SLUŽBY  - 0944 169 500     pszeleziarstvo@gmail.com

 


 Poskytujeme odborný servis a opravy všetkých typov dverí ako napr. otvorenie zabuchnutých alebo zaseknutých dverí, opravy po vlámaní,   
  nadstavenie dverí, vybratie zalomeného kľúča a pod.