miniBODKA o.z.

Názov spol.:miniBODKA o.z.
Sídlo firmy:Cintorínska 2, Šaľa 927 05
E-mail:minibodka@gmail.com
Telefón:0907 274 627 - 24 hodín denne
Web: http://minibodka.sk/
IČO:42057574
DIČ:2022598325

Opis činnosti

Myšlienka založenia tejto dobrovoľníckej organizácie vyplynula z potreby dôslednejšieho poskytovania osobnej asistenčnej služby,  materiálnej a sociálnej pomoci, obhajoby práv detí a bola krokom dopredu už vtedy existujúcej skupiny dobrovoľníkov, ktorí od roku 1993 organizovali pre deti z detských domovov rôzne športové, kultúrne a turistické podujatia, v rámci všestrannej výchovy detí odkázaných na náhradnú  starostlivosť a pomoc v rodinách. 

Hlavný cieľ detskej organizácie miniBODKA, ktorú sme založili 27.02.2007 sa od tohto roku vyprofiloval. Celoslovenská pôsobnosť tejto organizácie bola užšie zameraná na poskytovanie osobnej asistenčnej služby, priamej a nepriamej materiálnej a finančnej pomoci a krízovej intervencie pre deti a mládež

• ktoré vplyvom tragických udalostí prišli o jedného alebo oboch rodičov
• ktoré sú v zariadeniach náhradnej starostlivosti a v náhradných formách starostlivosti (profesionálne rodiny, pestúnske a adoptívne rodiny) a ktoré nemajú kontakt s prirodzeným prostredím 
• trpiace syndrómom CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané) a syndrómom FAS (fetálny alkoholový syndróm)
• súrodenecké skupiny ktoré sú vplyvom umiestnenia do zariadení odlúčené
• mladí dospelí, ktorí svoj život prežili v zariadeniach náhradnej výchovy (detský domov, profi rodiny, reedukačné detské domovy, pestúnske rodiny)
• mladé rodiny s deťmi 

 

Dobrovoľníci miniBODKY, laici aj odborníci vykonávajú svoju činnosť výhradne DOBROVOĽNE a nijak inak. Nikto nie je platený. Neplatíme kancelárie, budovy, ani služobné cesty. Svoje rozhodnutie stať sa dobrovoľníkmi sme opreli o naše vedomé rozhodnutie pomôcť bezbranným a hlavne úplne nevinným deťom. Nerozlišujeme farbu pleti, ani národnosť. V našom tíme sme veriaci aj neveriaci. Rozhodnutie zabezpečovať prístup k dobrám má celospoločenský, pozitívny dopad. To nám stačí ako referencia. Na prácu nám slúži budova na brehu Váhu (bývalá reštaurácia Hepaj). S majiteľmi sme sa dohodli na prenájme za symbolické jedno euro s tým, že sa o budovu staráme, zveľaďujeme ju a hradíme si prevádzkové a režijné náklady (voda, elektrika, plyn). Sme hrdí na to, že sme dostali takúto dôveru od majiteľov krásnej budovy. Budova poskytuje celoročne ubytovanie s krásnym areálom. Nás veľmi teší, že v takto krásnom areály môžeme pomáhať tým, ktorí nás nevyhnutne potrebujú. Deti, či dospelí, hlavne aby sa začali znovu usmievať. V areály využívame aj 5 psíkov, ktorých ľudia odhodili a dve mačky. Boh vám/nám všetkým žehnaj. Každý deň si uvedomujem, že každý z nás sa snaží v tom svojom okolí / prostredí najlepšie ako vie, zabezpečiť a uživiť svoju rodinu. Aj preto je z roka na rok ťažšie a ťažšie vykonávať dobrovoľničinu. My však veríme, že je to správne a potrebné. Stačí veľmi málo a rodiny s deťmi, mladí dospelí bez rodičov sa naučia fungovať samy a sebestačne. S pozdravom Milan Daniel / dobrovoľný riaditeľ o.z. miniBODKA Slovensko
 

Číslo registrácie na MVSR: VVS/1-900/90-296 74 - 1

Číslo účtu IBAN: SK4102 000 0000 0230 200 4858 SWIFT: SUBASKBX / Skrátené číslo účtu: 2302004858 / 0200 VUB

Právna forma: občianske združenie / Štatutárny zástupca a predseda: Milan Daniel

Tlačivá na poukázanie 2% z dane nájdete tu. Ďakujeme!