miniBODKA o.z.


miniBODKA o.z.

Názov spol.:miniBODKA o.z.
Sídlo firmy:Cintorínska 2, Šaľa 927 05
E-mail:minibodka@gmail.com
Telefón:0907 274 627 - 24 hodín denne
Web: http://minibodka.sk/
IČO:42057574
DIČ:2022598325

Opis činnosti

Celoslovenská pôsobnosť detskej, neziskovej apolitickej organizácie miniBODKA bola užšie zameraná na poskytovanie osobnej, asistenčnej služby, materiálnej, finančnej, právnej pomoci a krízovej intervencie pre deti, mládež  a rodiny s deťmi aj s celoročným, ochranným ubytovaním:

Ktoré vplyvom tragických udalostí prišli o jedného alebo oboch rodičov

Mamičky, alebo ocinovia, ktorí zostali na výchovu samy z dôvodu úteku pred agresiou, alebo iných, závažných, osobných dôvodov

Deti a mládež, ktoré sú v zariadeniach náhradnej starostlivosti a v náhradných formách starostlivosti (profesionálne rodiny, pestúnske a adoptívne rodiny) a ktoré nemajú kontakt s prirodzeným prostredím 

Deti, ktoré trpia syndrómom CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané) a syndrómom FAS (fetálny alkoholový syndróm)

Deti a mládež, ktoré sú na základe súdu umiestnené do zariadení náhradnej výchovy (detský domov, krízové strediská, reedukačné domovy a iné typy) a tým sú odlúčené od svojich súrodencov

Mladí dospelí, mladé rodiny s deťmi, mladučkí rodičia, ktorí svoj život prežili v zariadeniach náhradnej výchovy

 

Dôležité vedieť o nás:

Číslo registrácie na MVSR: VVS/1-900/90-296 74 - 1

Číslo účtu IBAN: SK4102 000 0000 0230 200 4858 SWIFT: SUBASKBX 

Právna forma: občianske združenie (o.z.)

Štatutárny zástupca a predseda: Milan Daniel

 

Tlačivá na poukázanie 2% z dane nájdete tu. Ďakujeme!

 

Príhovor predsedu Milana Daniela: Pri svojej práci OBDIVUJEM často DETI, ktoré majú jazvy skryté za úsmevom. Tí drobci sú schopní sa usmievať keď zo seba urobím ŠAŠA pri našom prvom a potom aj pri opakovaných stretnutiach. Obdivujem týchto drobcov aj násťročných, lebo cez slzy, strach, úzkosť, bezmocnosť a bolesť (v presnom poradí ako som ich uviedol) vedia otvoriť svoje dlane budúcnosti do ktorej ich maličkými krôčikmi dovedieme. Obdivujem ich dôveru, ktorú do nás aj do seba vložia. Je zaujímavé, ako to zvládnu aj cez to všetko, že nemajú vybavené účty s minulosťou. Často obdivujem všetkých ľudí s ktorými sa pri svojom povolaní stretnem. Ľudí, ktorí by mali právo kričať a oni namiesto toho pokojne šepkajú. Obdivujem vás DARCOV, pretože ma nesmierne dojíma, teší a podnecuje vaša dôvera, pomoc, podpora. Zo slov a viet chlácholivých nedokážem kúpiť toľkým deťom ponožky, lieky, školské potreby, potraviny a ani zmrzku. Na to treba skutky. Vašej dôvere som poctený o to viac, že sa mnohé charitatívne organizácie, združenia a akcie pod touto záštitou, vlastne aj oprávnene vnímajú očami verejnosti negatívne, nedôverčivo. Už toľko krát som chcel skončiť.. a aj preto, lebo neviem zháňať žiadne peniaze, neviem sa v úv. predať, ani zapredať. Viem len na 100% úspešne urobiť to, čo cítim, že je správne urobiť, aby sa deti mohli usmievať. Z roka na rok je ťažšie a ťažšie robiť DOBROVOĽNIČINU. Aj veľké, malé firmy, či podnikatelia si založili cez ďalšie osoby združenia, organizácie kam 2% dávajú. Granty, eurofondy sú tam kde sú. Ako sa v tomto vlastne zorientovať a koho prosiť keď sme stratili a každým rokom strácame možnosť čestne a objektívne zabojovať o aspoň akú, takú podporu? Ospravedlňte ma, ale ja neviem v tomto chaose ... No musím, musíme, pretože zabezpečovať prístup k dobrám, znamená, že deti budú aj vďaka našej práci v ich prospech, zažívať dobré veci. Len vydržať. Len vydržať a neskaziť sa.