miniBODKA o.z.

Názov spol.:miniBODKA o.z.
Sídlo firmy:Cintorínska 2, Šaľa 927 05
E-mail:minibodka@gmail.com
Telefón:0907 274 627 - 24 hodín denne
Web: http://minibodka.sk/
IČO:42057574
DIČ:2022598325

Opis činnosti

Číslo registrácie na MVSR: VVS/1-900/90-296 74 - 1

Číslo účtu IBAN: SK4102 000 0000 0230 200 4858 SWIFT: SUBASKBX 

Právna forma: občianske združenie (o.z.)

Názov: miniBODKA

Status: neziskovka - celoročne a celoslovensky pôsobiaca

Spôsob: dobrovoľníci –  dobrovoľne

Štatutárny zástupca a predseda: Milan Daniel

 

POSKYTUJEME PRIAMU POMOC A PODPORU:

◆   DEŤOM KTORÉ VPLYVOM TRAGICKÝCH UDALOSTÍ PRIŠLI O JEDNÉHO ALEBO OBOCH RODIČOV. POSKYTUJEME PRIAMU MATERIÁLNU A FINANČNÚ POMOC, ASISTENČNÉ SLUŽBY, OZDRAVNÉ POBYTY, HĽADÁME NÁHRADNÝCH RODIČOV, RODINU, VYTVÁRAME PRIESTOR NA RELAX CEZ DETSKÉ TÁBORY A DETI KTORÉ TO POTREBUJÚ, ABSOLVUJÚ PROGRAM 12 ŽIVOTOV NIEKOĽKO KRÁT DO ROKA, KTORÝ VZNIKOL AKO POMOC A PODPORA DEŤOM CHORÝCH NA LÁSKU A DEŤOM, KTORÝCH VZŤAHY NIE SÚ BEZPEČNÉ.
◆   MAMIČKÁM, ALEBO OCINOM, KTORÍ ZOSTALI NA VÝCHOVU SAMY Z DÔVODU ÚTEKU PRED AGRESIOU, ALEBO INÝCH, ZÁVAŽNÝCH, OSOBNÝCH A ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV. POSKYTUJEME PLNÚ OCHRANU VO FORME UBYTOVANIA A OSOBNEJ OCHRANY. ĎALEJ, PRÁVNU POMOC, ASISTENČNÉ SLUŽBY, LIEČBU, ZABEZPEČUJEME PREVOZY.
◆   OPUSTENÝM DEŤOM KTORÉ SÚ ROZHODNUTÍM SÚDU SR V ZARIADENIACH NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI (DETSKÉ DOMOVY, KRÍZOVÉ STREDISKÁ, LVS), A V NÁHRADNÝCH FORMÁCH STAROSTLIVOSTI (PROFESIONÁLNE RODINY, PESTÚNSKE A ADOPTÍVNE RODINY) A DEŤOM KTORÉ NEMAJÚ KONTAKT S PRIRODZENÝM PROSTREDÍM. ORGANIZUJEME PRE TIETO DETI DETSKÉ TÁBORY POČAS CELÉHO ROKA, PORADŇU, ASISTENČNÉ SLUŽBY, PRIAMU MATERIÁLNU A FINANČNÚ POMOC NA PODPORU TALENTOV A VZDELÁVANIA.
◆   DEŤOM, KTORÉ TRPIA SYNDRÓMOM CAN (TÝRANÉ, ZNEUŽÍVANÉ A ZANEDBÁVANÉ) A SYNDRÓMOM FAS (FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM). POSKYTUJEME OZDRAVNÉ POBYTY ZAMERANÉ NA LIEČBU, PRIAMU MATERIÁLNU POMOC, PORADNE.
◆   DEŤOM KTORÉ SÚ ODLÚČENÉ OD SVOJICH SÚRODENCOV. SPÁJAME SÚRODENCOV, ORGANIZUJEME PRE NE STRETÁVANIA. DETI KTORÉ TO POTREBUJÚ, ABSOLVUJÚ PROGRAM 12 ŽIVOTOV, KTORÝ VZNIKOL AKO POMOC A PODPORA DEŤOM CHORÝCH NA LÁSKU A DEŤOM, KTORÝCH VZŤAHY NIE SÚ BEZPEČNÉ.
◆   MLADÝM DOSPELÝM, MLADÝM RODINÁM S DEŤMI, KTORÍ SVOJ ŽIVOT PREŽILI V ZARIADENIACH NÁHRADNEJ VÝCHOVY. PORADŇA, UBYTOVANIE, ASISTENČNÉ SLUŽBY. 

 

Príhovor predsedu Milana Daniela: Pri svojej práci OBDIVUJEM často DETI, ktoré majú jazvy skryté za úsmevom. Tí drobci sú schopní sa usmievať keď zo seba urobím ŠAŠA pri našom prvom a potom aj pri opakovaných stretnutiach. Obdivujem týchto drobcov aj násťročných, lebo cez slzy, strach, úzkosť, bezmocnosť a bolesť (v presnom poradí ako som ich uviedol) vedia otvoriť svoje dlane budúcnosti do ktorej ich maličkými krôčikmi dovedieme. Obdivujem ich dôveru, ktorú do nás aj do seba vložia. Je zaujímavé, ako to zvládnu aj cez to všetko, že nemajú vybavené účty s minulosťou. Často obdivujem všetkých ľudí s ktorými sa pri svojom povolaní stretnem. Ľudí, ktorí by mali právo kričať a oni namiesto toho pokojne šepkajú. Obdivujem vás DARCOV, pretože ma nesmierne dojíma, teší a podnecuje vaša dôvera, pomoc, podpora. Zo slov a viet chlácholivých nedokážem kúpiť toľkým deťom ponožky, lieky, školské potreby, potraviny a ani zmrzku. Na to treba skutky. Vašej dôvere som poctený o to viac, že sa mnohé charitatívne organizácie, združenia a akcie pod touto záštitou, vlastne aj oprávnene vnímajú očami verejnosti negatívne, nedôverčivo. Už toľko krát som chcel skončiť.. a aj preto, lebo neviem zháňať žiadne peniaze, neviem sa v úv. predať, ani zapredať. Viem len na 100% úspešne urobiť to, čo cítim, že je správne urobiť, aby sa deti mohli usmievať. Z roka na rok je ťažšie a ťažšie robiť DOBROVOĽNIČINU. Aj veľké, malé firmy, či podnikatelia si založili cez ďalšie osoby združenia, organizácie kam 2% dávajú. Granty, eurofondy sú tam kde sú. Ako sa v tomto vlastne zorientovať a koho prosiť keď sme stratili a každým rokom strácame možnosť čestne a objektívne zabojovať o aspoň akú, takú podporu? Ospravedlňte ma, ale ja neviem v tomto chaose ... No musím, musíme, pretože zabezpečovať prístup k dobrám, znamená, že deti budú aj vďaka našej práci v ich prospech, zažívať dobré veci. Len vydržať. Len vydržať a neskaziť sa!