Združenie Reviczky - Reviczky Társulás

Cég neve:Združenie Reviczky - Reviczky Társulás
Cég székhelye:Vojenská, 28, Levice 934 01
E-mail:reviczky.lv@gmail.com
Telefon:+421 36 631 3818
Web: reviczky-lv.bizref.sk
Szervezet azonosító száma:36109177
Adóazonosító szám:2021560871
Megnyitni a térképet új ablakban

Rólunk

A ZDRUŽENIE REVICZKY-REVICZKY TÁRSULÁS, polgári társulás a 83/1990 sz., a polgárok szabad társulásáról szóló törvénye értelmében, 1997. Szeptember 10-én lett bejegyezve a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában, a VVS/1-900/90-13255 iktatási szám alatt.

 

A REVICZKY TÁRSULÁS célja és tevékenysége, alapszabálya értelmében:
• a lévai és környékbeli lakosok kultúrájának, oktatásügyének, szellemi életének fejlesztése, emberi jogai védelmének támogatása,
• a vállalkozások fellendítésének segítése Léván és környékén,
• a kölcsönös helyi szlovák-magyar kapcsolatépítést szolgáló programok szervezésének támogatása és fejlesztése,
• tehetséges fiatalok anyagi támogatása tanulmányaik során, ösztöndíjak formájában.
• kiadói tevékenység
• a felnőttoktatás támogatása

Magyar könyvárusítás Léván:
A Reviczky Ház könyvtártermében berendezett bolt heti egy alkalommal, hétfő délutánonként 14.00 – tól 17.00-ig tart nyitva. 

Irodanyitvatartás:
A Reviczky Társulás – Léva és vidéke célalap, illetve a SZAKC irodája rendszeresen, minden hétfőn délutánonként 14:00-tól 17:00-ig áll rendelkezésünkre. Az irodában igényelhető Magyar Igazolvány és benyújtható terembérleti igény magánjellegű illetve kommersz rendezvényekre is.

Kérjük mindazokat, akik megtehetik, hogy adójuk 2 -3 %-át adományozzák a Reviczky Társulásnak. 
Adataink: Združenie Reviczky-Reviczky Társulás, Vojenská 28, 934 01 Levice, IČO: 36109177, právna forma: občianske združenie. DIČ: 2021560871.

Pénzadományaikat a következő számlaszámra küldhetik, nagy szükségünk van rá kultúrális-társadalmi projektjeink megvalósításához, a folyamatos üzemeltetéshez, a karbantartáshoz és a nélkülözhetetlen fejlesztésekhez:
7928952/5200 (OTP banka, a.s.)
IBAN:SK6952000000000007928952
SWIFT/BIC kód OTP Banky Slovenska, a.s. = OTPVSKBX.

Köszönjük!