SAFARI, s.r.o. / poľovnícke zájazdy, organizovanie poľovníckych zájazdov

Company name:SAFARI, s.r.o.
Company headquarters:Gazdovský rad 39/B, Šamorín 931 01
E-mail:safari@restauraciasafari.sk
Phone:0905 841 700
Web: polovnickezajazdy.bizref.sk
IČO:36826430
DIČ:2022443291
IČ DPH:SK2022443291
Výpis z Obch. registra Okresného súdu Trnava, vložka č.: 20568/T
Open map in new window


Activity calendar

Do you like exoticism, hunting and gastronomy? If so, then come and visit us in our restaurant SAFARI in the heart of the city Šamorín!

Activity calendar

Do you like exoticism, hunting and gastronomy? If so, then come and visit us in our restaurant SAFARI in the heart of the city Šamorín!

-->