NIROSTA, s.r.o. - zámočnícke práce, zvárané kovové výrobky, lodné doplnky - Šamorín a okolie

Company name:NIROSTA, s.r.o.Zápis v ORSR Zapísaná na Trnava, odd. Sro, vl.č.13313/T
Company headquarters:Krivá ulica 583/4, Mliečno, Šamorín 931 01
E-mail:nirosta@mail.t-com.sk
Phone:0903 463 721
Web: nirosta.bizref.sk
IČO:35819669
DIČ:2020215197
IČ DPH:SK2020215197
Open map in new window

Products


Products

Locksmith work:

- mastering stainless steel and aluminum: interior and exterior products
- industrial and artistic products
- marine accessories