bizref.sk FIRMA DOPING


Tento balík služieb je svojim obsahom podobný štandardnému balíku bizref.sk FIRMA (klik). Ide však o dopredu optimalizovaný profil (odvodená skratka DOP alebo domácky DOP-ka).

Webový profil je teda už vytvorený a má zaujímavú pozíciu na Google na kľúčové slová týkajúce sa vášho podnikania (regionálne alebo celoslovensky).

V prípade vášho záujmu, stačí doplniť vaše údaje, upraviť profil do vami želanej podoby vďaka online asistenčnej službe a pozícia na Google je vaša.

Keďže ide o garantovanú Google pozíciu, cena tejto služby je individuálna. Závisí od aktuálne dosiahnutej pozície na Google, konkrétneho segmentu, konkurenčného prostredia a pod.