Centrum Koburgovo, n. o.

Názov spol.:Centrum Koburgovo, n. o.
Sídlo firmy:Zariadenie: Bratislavská 8, Trnava 91702
E-mail:juro.stofej@gmail.com
Telefón:0944 065 259
Web: centrumkoburgovo.bizref.sk
IČO:45741034
DIČ:2024021461
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecnoprospešné služby 

CENTRUM KOBURGOVO, n.o.

vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Pripravuje preventívne programy a aktivity zamerané na predchádzanie sociálnej vylúčenosti rodín, ktoré žijú v Trnave.

Jedným z hlavných cieľov je zvýšenie šancí rómskych detí na úspešný vstup do vzdelávacieho procesu.

Pracovníci centra a dobrovoľníci sa tento cieľ snažia dosiahnuť prostredníctvom naplnenia čiastkových cieľov, ktorými sú:

pomoc pri začleňovaní detí do materských škôl, základných škôl, stredných škôl, podpora rodín, zapájanie rodičov do aktivít, osveta majority a sieťovanie organizácií.